Informacje dotyczące licencji na własność intelektualną stron trzecich

Niniejsza strona zawiera informacje na temat oprogramowania firm trzecich wykorzystywanego w naszych produktach („Informacje dotyczące licencji stron trzecich”). Więcej informacji można uzyskać poprzez kliknięcie poszczególnych produktów wymienionych poniżej.

Jeśli używana wersja produktu została wydana przed marcem 2022 r., Informacje dotyczące licencji stron trzecich znaleźć można w oprogramowaniu, w sekcji informacji o programie / Pomoc / Informacje prawne.