Nowe warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) i Umowy licencyjnej użytkownika biznesowego (BULA) z firmą Corel: Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poniższe podsumowanie jest podane wyłącznie dla Państwa wygody. Aby poznać pełne warunki Państwa umowy z nami, należy przeczytać odpowiednią umowę EULA i/lub BULA.

Aktualizacje naszych umów licencyjnych dla użytkowników końcowych

Zaktualizowaliśmy naszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i stworzyliśmy nową Umowę licencyjną użytkownika biznesowego (BULA). Na tej stronie chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze zmiany w naszej umowie EULA i kluczowe postanowienia naszej nowej umowy BULA. Prosimy również o zapoznanie się z pełną treścią umów EULA i/lub BULA.

 • Umowy te obowiązują wszystkich dotychczasowych i nowych użytkowników od dnia 8 marca 2022 roku.
 • Mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub komunikaty z poziomu oprogramowania dotyczące nowych umów EULA i/lub BULA.
 • Jeśli są Państwo użytkownikami biznesowymi Parallels® Remote Application Server (RAS), Państwa Umowa licencyjna z dostawcą usług lub Umowa licencyjna klienta Remote Application Server nadal obowiązuje w odniesieniu do korzystania przez Państwa z oprogramowania Parallels RAS. Umowa BULA nie ma zastosowania do korzystania przez użytkownika biznesowego z Parallels RAS.

Opracowanie umowy licencyjnej użytkownika biznesowego (BULA)

Od dnia 8 marca 2022 r. użytkownik, który wcześniej zakupił produkt lub usługę biznesową (oferta biznesowa), podlega przepisom umowy BULA. Umowa BULA zastępuje nasze umowy EULA sprzed 8 marca dla wszystkich stosownych wersji naszych produktów i usług biznesowych. Wszystkie zakupy w ramach oferty biznesowej po 8 marca 2022 r. będą podlegały przepisom umowy BULA.

Nasza obecna oferta biznesowa obejmuje wersje Enterprise produktów Corel® i Parallels®, zakup wielu licencji na wersje Enterprise produktów WinZip®, zakup pięciu lub więcej licencji na wersje Enterprise produktów MindManager®, wszystkie zakupy programu serwisowania CorelSure dla dowolnych produktów Corel lub WinZip (z wyjątkiem wymienionych w punkcie „Produkty niepodlegające umowie BULA” poniżej) oraz opcję MindManager Software Assurance and Support (MSA) dla pięciu lub więcej licencji na dowolne produkty MindManager z wyłączeniem MindManager Essentials.

Aby uzyskać informacje na temat oferty biznesowej, prosimy o kontakt pod adresem softwareteam@corel.com.

Ważna informacja: Jeśli nie zakupili Państwo żadnej z naszych ofert biznesowych, obowiązuje Państwa nowa umowa EULA.

Produkty niepodlegające umowie BULA

Umowa BULA NIE ma zastosowania do następującego oprogramowania: Gravit™, Painter® Essentials™, Photo Mirage™, Photo Brush Bundle, WordPerfect® Home and Student, PDF Document Writer, DVD Copy Plus, DVD Movie Factory Pro, Motion Studio 3D, Pinnacle Studio™, DVD Xpack, DVD+AVCHD Xpack, Ultimate Xpack, Roxio® Easy CD & DVD Burning 2 / Easy Video Copy & Convert / Roxio VHS to DVD Plus / Roxio LP to MP3, MindManager Essentials, WinZip Mac Edition, System Utilities Suite, Registry Optimizer, Driver Update, WinZip PDF Pro, ZipShare™ ani żadnego produktu Parallels, który nie jest oznaczony jako wersja biznesowa lub jako Parallels Desktop for Chrome.

Najważniejsze informacje zawarte w umowie BULA

 • Liczba urządzeń, na których użytkownik biznesowy może korzystać z oprogramowania w ramach umowy BULA, lub liczba użytkowników, dla których użytkownik biznesowy może z niego korzystać.
 • Szczegóły dotyczące wariantów użytkowania każdego typu produktu w przypadku produktów Parallels, WinZip i MindManager.
 • Wskazówki dotyczące wdrażania i użytkowania oprogramowania w środowiskach wirtualizacji.
 • Szczegółowe informacje o tym, jak wspieramy naszych użytkowników biznesowych przez cały okres eksploatacji produktów.
 • Opcje konserwacji dostępne dla użytkowników biznesowych.
 • Imienne uprawnienia i ograniczenia użytkowników mające zastosowanie do użytkowników biznesowych.

Zmiany w naszej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA)

Od 8 marca 2022 r. wszystkie wersje naszych produktów niebędące wersjami Enterprise lub biznesowymi, o ile nie są wymienione poniżej, podlegają ujednoliconej umowie EULA. Ułatwi to naszym użytkownikom końcowym zrozumienie ich praw i obowiązków związanych z korzystaniem z naszych produktów.

 • Nowa umowa EULA nie będzie miała zastosowania do naszych produktów Ad Remover, ReviverSoft®, SimpleStar™ ani Parallels RAS (innych niż Parallels Client), ponieważ te produkty mają własne warunki licencyjne, które nadal będą regulować ich użytkowanie.

Najważniejsze zmiany w umowie EULA

 • Wskazaliśmy liczbę urządzeń, na których konsument lub klient detaliczny może korzystać z oprogramowania w ramach umowy EULA.
 • Opisaliśmy szczegółowo różne warianty zastosowań poszczególnych typów produktów Corel, Parallels, WinZip i MindManager.
 • Wyjaśniliśmy, że wdrażanie i użytkowanie oprogramowania jest niedostępne w środowiskach wirtualizacji.
 • Przedstawiliśmy jaśniejsze wskazówki dotyczące korzystania z wersji OEM oprogramowania, które użytkownicy końcowi otrzymali z zakupionym sprzętem.

Pytania dotyczące tych zmian

Oto kilka pytań, które, jak przypuszczamy, mogą się Państwu nasunąć w związku z tymi zmianami.

1. Mam wersję produktu, która nie jest wymieniona w warunkach umowy BULA dotyczących oprogramowania. Co to oznacza?

To znaczy, że dana wersja nie jest dostępna w ofercie biznesowej. Nie oznacza to, że użytkownicy biznesowi nie mogą korzystać z produktu – tylko to, że użytkownicy biznesowi, którzy kupią licencję na ten produkt, będą to robić z zastrzeżeniem ograniczeń i metryk licencyjnych określonych w umowie EULA.

2. Mam wiele licencji na wersje inne niż Enterprise Państwa produktów i zależy mi na tym, aby zostać użytkownikiem biznesowym. Co mam zrobić?

Jeśli posiadają Państwo więcej niż pięć licencji na dowolną wersję oprogramowania Corel, MindManager lub Parallels w wersji innej niż Enterprise i/lub 100 licencji na dowolną wersję WinZip w wersji innej niż Enterprise, mogą Państwo kwalifikować się do uaktualnienia do oprogramowania klasy Enterprise lub do zakupu naszych usług serwisowania.

Uaktualnienie do wersji Enterprise lub uzyskanie programu serwisowania CorelSure i/lub MindManager MSA zapewnia możliwości i funkcje oprogramowania, które są dostosowane do potrzeb użytkowników biznesowych, takie jak wdrażanie oprogramowania w trybie offline, użytkowanie w środowiskach wirtualizacji, wsparcie i konserwacja oprogramowania oraz imienne uprawnienia użytkowników.

Jeśli chcą Państwo zostać użytkownikiem biznesowym, prosimy o kontakt z nami pod adresem softwareteam@corel.com

3. Czym różnią się szczególne warunki dotyczące oprogramowania MindManager w nowej umowie EULA i BULA od tych w dotychczasowej umowie EULA?

Większość szczególnych warunków umowy EULA dla programu MindManager sprzed 8 marca pozostaje niezmieniona. Jednak wraz z wprowadzeniem nowej umowy BULA nowa umowa EULA wyklucza wszelkie postanowienia, które dotyczą tylko użytkowników biznesowych. Postanowienia dotyczące na przykład imiennych użytkowników, MSA i wdrożeń w środowiskach wirtualizacji występują teraz tylko w umowie BULA.

W rezultacie mamy teraz wyraźne rozróżnienie między:

 • warunkami, które regulują korzystanie z naszego oprogramowania przez indywidualnego konsumenta lub klienta detalicznego, a warunkami, które regulują korzystanie z naszego oprogramowania przez użytkownika biznesowego;
 • tym, co klient otrzymuje w na postawie licencji w ramach subskrypcji, a tym, co otrzymuje na podstawie licencji stałej;
 • oprogramowaniem w wersji Enterprise lub biznesowej (którego użytkowanie podlega postanowieniom umowy BULA) a oprogramowaniem w wersji standardowej/profesjonalnej (którego użytkowanie podlega postanowieniom umowy EULA lub BULA, w zależności od tego, czy klient wykupił MSA dla tej wersji).

4. Jak ta zmiana umowy EULA i BULA wpłynie na klientów akademickich?

Nowa umowa EULA zawiera warunki szczególne dotyczące korzystania z akademickich wersji oprogramowania Corel do grafiki, mediów cyfrowych i produktywności przez akademickich użytkowników końcowych. Warunki te zawierają jaśniejsze wskazówki, kto może korzystać z wersji akademickiej i jakie są ograniczenia licencyjne.

Nowa umowa BULA zawiera warunki szczególne dotyczące korzystania z akademickich wersji produktów Corel i MindManager przez instytucje akademickie. Warunki te zawierają jaśniejsze wskazania co do tego, którzy klienci kwalifikują się jako instytucje akademickie i jakie są ograniczenia licencji dla poszczególnych lokalizacji.

Warunki umów EULA i BULA dotyczące środowiska akademickiego zastąpią warunki licencji dla placówek oświatowych Corel Academic Site License w przypadku klientów z siedzibą w regionie EMEA oraz warunki licencji Corel Academic License w przypadku klientów z siedzibą w innych krajach.

5. Czy użytkownicy końcowi użytkownika biznesowego muszą akceptować umowę EULA, jeśli użytkownik biznesowy zaakceptował umowę BULA?

Indywidualni użytkownicy końcowi użytkowników biznesowych (tzn. pracownicy, konsultanci, agenci itp.) nie muszą akceptować umowy EULA. Natomiast przy pierwszym pobraniu lub pierwszej instalacji produktu użytkownik końcowy odpowiedzialny za zaakceptowanie umowy BULA w imieniu użytkownika biznesowego zgadza się na to, że wszyscy użytkownicy końcowi w przedsiębiorstwie będą przestrzegać umowy BULA.

UWAGA: Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest oprogramowanie Parallels RAS, które ma własne warunki licencyjne i które nie będzie podlegać przepisom umowy BULA. Ze względu na te szczególne warunki licencyjne użytkownicy końcowi użytkownika biznesowego oprogramowania Parallels RAS muszą nadal akceptować nową umowę EULA.

6. Mam pytanie, którego nie ma w tym dokumencie. Do kogo mogę się zwrócić?

Jeśli mają Państwo pytania, na które nie ma odpowiedzi powyżej, proszę skontaktować się z Państwa opiekunem handlowym lub naszym zespołem pomocy technicznej korzystając z danych kontaktowych podanych na naszych stronach internetowych.