Corel Global Support Policy

Wereldwijd ondersteuningsbeleid

Corel hecht er veel waarde aan om u ondersteuning te bieden voor optimaal gebruik van onze software. Naast studielessen, Tips en trucs en in onze producten geïntegreerde Help-bestanden, bieden we gebruikers 24 uur per dag en zeven dagen per week onlinetoegang tot hulp via de zeer uitgebreide Knowledge Base en de webforums van Corel.

In situaties waarin zich een uniek probleem voordoet bij een klant waarvoor de hulp van een Corel-ondersteuningsmedewerker moet worden ingeroepen, bieden we zowel opties voor livechats als ondersteuning per e-mail voor de meeste talen en de meeste landen en regio's.

Corel werkt voortdurend aan het verbeteren van programma's, zodat we klanten de ondersteuning kunnen bieden die op de markt van vandaag wordt vereist. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende opties waarover Corel-klanten kunnen beschikken:

Klantenservice

Als u algemene vragen heeft over producten en verkrijgbaarheid of u vragen heeft over aankopen, kan de Corel-klantenservice u helpen.

Technische ondersteuning

Corel biedt technische ondersteuning aan geregistreerde klanten die eigenaar zijn van een ondersteund product waarvoor de meest recente patches en updates zijn geïnstalleerd. Beschikbare ondersteuningsniveaus:

  1. Gratis garantieservice van 90 dagen: beschikbaar voor klanten die binnen 90 dagen na aankoop/registratie van hun product een verzoek indienen. Deze service omvat gratis ondersteuning voor een eenmalig installatie- of activeringsprobleem.
  2. Priority-ticket: deze betaalde dienst omvat ondersteuning voor elk soort verzoek.
  3. Betaalde expresse dienstverlening: beschikbaar voor klanten die eigenaar zijn van een beveiligingsplan* of Priority-ticket.
  4. Buiten garantie zonder betaalde expresse dienstverlening: klanten hebben toegang tot onze uitgebreide waarin kan worden gezocht naar antwoorden op veelgestelde vragen of kunnen een vraag indienen bij onze onlineportal.

*Beveiligingsplannen zijn niet in alle landen beschikbaar.

Gratis technische garantieondersteuning is niet beschikbaar voor klanten die software hebben ontvangen als onderdeel van een bundelaanbieding (een zogenaamde OEM-versie, Original Equipment Manufacturer) of als een NFR-product (Not For Resale of niet bestemd voor verkoop). Klanten met een OEM- of NFR-product kunnen alleen technische ondersteuning ontvangen via onze online 'zelfbedieningsgereedschappen', zoals de uitgebreide Knowledge Base of gebruikersgemeenschappen en -forums.

Ondersteunde producten zijn beperkt tot de huidige versie en de eerdere versie, met enkele uitzonderingen voor specifieke verouderde of uit de handel genomen producten. Klik hier voor meer informatie over ondersteunde producten.

Voor verzoeken via e-mail die gericht zijn aan de afdeling Technische ondersteuning en die buiten de omschrijving vallen van eenvoudige installatietaken, wordt klanten gevraagd om ons te bellen en te betalen voor een Priority-ticket of beveiligingsplan, zoals hierboven omschreven. De reactietijd op e-mailverzoeken varieert van 2-48 uur tijdens werktijden, afhankelijk van het ondersteuningsniveau waarover de klant beschikt.

Corel biedt ondersteuningsservices voor software met een licentie die zijn beperkt tot gedocumenteerde functies en ondersteunde systeemomgevingen, tenzij de uitzondering hierop uitdrukkelijk is omschreven. Met ondersteunde systeemomgevingen worden de systeemvereisten bedoeld die voor elk product worden gespecificeerd. Als het probleem niet kan worden gerepliceerd in een ondersteunde systeemomgeving, is Corel niet gehouden om pogingen te doen om het probleem op te lossen.

Woordenlijst met betrekking tot ondersteuning

Verzoek
Corel omschrijft een enkel ondersteuningsverzoek als een probleem dat samenhangt met één specifiek aspect van het product, zoals het gebruik van een gedocumenteerde functie van het product, of hulp bij een specifiek probleem of een foutbericht. Hoewel bij dit probleem ook andere aspecten van het product betrokken kunnen zijn, vormt probleemoplossing voor deze andere aspecten een afzonderlijk probleem, waarvoor een aanvullend ondersteuningsverzoek moet worden ingediend. Eén ondersteuningsverzoek kan meerdere telefoongesprekken, het uitwisselen van meerdere e-mails en offline-onderzoek omvatten. De ondersteuningsmedewerkers van Corel bepalen zelf wat een ondersteuningsverzoek vormt. Klanten komen in aanmerking voor terugbetaling van de kosten voor het enkele verzoek als dit het gevolg is van defecten aan producten en fouten in de documentatie, hetgeen wordt beoordeeld door de ondersteuningsmedewerker.

Fout in de documentatie
Corel definieert een fout in de documentatie als onnauwkeurige informatie of instructies die zijn geleverd in de documentatie bij het product. Dergelijke documentatie omvat onder andere gebruikershandleidingen, versie-informatie, LEESMIJ-bestanden en documenten op een Corel-ondersteuningssite voor het product.

Installatie
Corel definieert installatie als het proces waarbij het productinstallatieprogramma wordt geëxtraheerd vanaf een cd, dvd, een gedownload uitvoerbaar bestand of een netwerkstation naar de harde schijf van één computer, waarop het installatieprogramma wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke installatie-instructies. Een installatie kan als voltooid kan worden beschouwd als het programma de eerste keer succesvol kan worden uitgevoerd. Een standaardinstallatie omvat geen netwerkinstallaties of installaties op de achtergrond in een netwerkomgeving.

Defecten aan producten
Corel definieert een defect aan een product als een technisch aspect dat niet werkt of een functie van een product die niet kan worden uitgevoerd en niet de resultaten levert die zijn gedocumenteerd in de bijgeleverde productdocumentatie. Onder defecten aan producten valt niet het onverwachte gedrag dat kan worden herleid tot de specifieke configuratie of omgeving van de gebruiker. De Technische ondersteuning van Corel kan in dergelijke gevallen suggesties voor probleemoplossing leveren voor het onverwacht gedrag; Corel is echter in geen geval verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijk gedrag. Een probleem wordt alleen aangeduid als een defect aan het product nadat het is gereproduceerd op basis van de stappen die door de klant worden aangeduid en is bevestigd door een ondersteuningsmedewerker van Corel in een ondersteunde systeemomgeving.

Oplossing van het Probleem
Als is vastgesteld dat het probleem binnen de expertise van de Technische ondersteuning valt (zoals boven aan deze pagina is omschreven), wordt het oplossen van het probleem door de Technische ondersteuning gedefinieerd als het uitvoeren van het volgende:

  • Het bieden van een redelijke oplossing voor het probleem
  • Het bieden van een oplossing ter voorkoming van het probleem
  • Het vaststellen door Corel dat het probleem verzoek om productverbetering is en het doorsturen van het verzoek naar Productbeheer voor toekomstige overweging
  • Escalatie van het verzoek/defect aan het product door Technische ondersteuning naar de technische afdeling ter beoordeling

De Technische ondersteuning van Corel kan niet garanderen dat elk probleem wordt opgelost, maar de medewerker stelt alles in het werk om tot een oplossing te komen.

Corel behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het ondersteuningsaanbod regelmatig, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.