Privacybeleid van Corel

Bij Corel hechten wij grote waarde aan de privacy van onze klanten. Als zodanig zet Corel zich in om klanten op de hoogte te houden van de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden beveiligd. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die wordt verzameld door Corel en zijn dochterondernemingen (“Corel”) via de websites, producten en services waarin of waarvoor dit privacybeleid wordt weergegeven, waaronder producten en services die offline door Corel kunnen worden aangeboden. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en services van Corel die momenteel door Corel worden aangeboden.

Corel zal nooit het initiatief nemen om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, tenzij u hebt aangegeven dat u hiermee instemt. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons op elk gewenst moment wijzigen door u via onze website aan te melden bij uw account met uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord), en door vervolgens op “Uw berichtvoorkeuren beheren” te klikken.

Corel deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder eerst uw toestemming te verkrijgen, met uitzondering van hetgeen wordt uiteengezet in Sectie 2, Sectie 6, Sectie 7 en Sectie 16.

DOOR DE WEBSITES VAN COREL TE BEZOEKEN OF DOOR DE PRODUCTEN EN SERVICES DIE DOOR COREL WORDEN AANGEBODEN TE GEBRUIKEN OF TE KOPEN, STEMT U IN MET DE HANDELSWIJZEN VAN COREL DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN UITEENGEZET EN GAAT U AKKOORD MET HET GEBRUIK DOOR COREL VAN UW INFORMATIE OP DE MANIER DIE IN DIT PRIVACYBELEID WORDT BESCHREVEN.

1. GEGEVENS DIE DOOR COREL WORDEN VERZAMELD

Corel kan gegevens verzamelen met betrekking tot uw identiteit en uw persoonlijke voorkeuren in verband met onze producten. Persoonlijke gegevens die wij normaal gesproken kunnen verzamelen zijn onder andere uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en, in verband met mogelijke aankopen, uw creditcardgegevens. Corel probeert om alleen die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde waarvoor Corel de gegevens verzamelt. Als u bijvoorbeeld een Corel-product koopt, bent u verplicht om uw naam en adres op te geven (zodat wij u het product kunnen toezenden), en uw creditcardgegevens (zodat u ons kunt betalen). Wij streven ernaar om u voor of tijdens het verzamelen van de gegevens te informeren welke gegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Als aanvullende specifieke persoonlijke gegevens van u zijn vereist, doen wij al het mogelijke dat commercieel gezien redelijk kan worden geacht, om u tijdens het verzamelen te informeren over de gegevens die wij moeten verzamelen, het doel waarvoor deze worden verzameld en de manier waarop deze worden gebruikt, zodat u over voldoende informatie beschikt om te besluiten of u de gegevens wilt verstrekken. Als u de gevraagde gegevens niet wilt verstrekken, kan Corel mogelijk niet aan uw verzoek voldoen of bepaalde services mogelijk niet verlenen.

Corel kan op verschillende manieren persoonlijke gegevens over u ontvangen en verzamelen. De mogelijkheden zijn onder andere:

Berichten die van u afkomstig zijn

Als u ons een e-mail of brief stuurt, vermeldt u daarin mogelijk uw naam, uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens.

Klantondersteuning

Mogelijk geeft u ons persoonlijke gegevens als u ons belt of e-mailt bij een verzoek om technische ondersteuning voor een van onze producten of om informatie die u over een van onze producten wilt ontvangen.

Door u goedgekeurde e-mailberichten/direct mail-campagnes

Van tijd tot tijd kunnen wij per brief, e-mail of telefonisch contact met u opnemen en u informatie geven over upgrades, nieuwe producten en speciale aanbiedingen, als u hebt aangegeven dat u hierin bent geïnteresseerd. Als u op een van dergelijke campagnes reageert, verschaft u ons mogelijk persoonlijke gegevens. Als u niet langer informatie over aanbiedingen of andere informatieve berichten van ons wilt ontvangen, kunt u de instructies voor het stopzetten van de ontvangst onder in betreffende e-mailberichten uitvoeren, contact met ons opnemen op privacy@corel.com of kunt u uw voorkeuren wijzigen door u via onze website aan te melden bij uw account met uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord), en door vervolgens op “Uw berichtvoorkeuren beheren” te klikken.

Registratie van producten

Bij het registreren van een Corel-product wordt u gevraagd om gegevens te leveren, zodat wij u kunnen vastleggen als eigenaar van een Corel-product en wij u service kunnen bieden en informatie kunnen geven.

Installatie en gebruik van producten

Als u Corel-producten installeert en gebruikt, kunnen wij informatie gebruiken over het type browser, het besturingssysteem, de hardware, andere software op uw systeem, uw IP-adres en de functies van de Corel-producten en -services die u gebruikt, zodat wij uw gebruik van dergelijke producten en services kunnen vergemakkelijken, beoordelen en controleren.

Aankopen

Als u Corel-producten wilt kopen in onze eStore of via de telefoon, vragen wij om de minimaal vereiste gegevens om uw aankoop te voltooien, waaronder creditcard- en verzendgegevens.

Cv's

Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens als u bij ons solliciteert of wanneer u ons uw cv stuurt in verband met een vacature bij Corel, maar wij gebruiken deze informatie alleen om te beoordelen of u geschikt bent voor een eventueel dienstverband.

Enquêtes

Wij kunnen met enige regelmaat onderzoek doen naar onze producten en services. Deelname aan dergelijke enquêtes is geheel vrijwillig. Als u aan een van deze enquêtes deelneemt, verstrekt u ons echter mogelijk persoonlijke gegevens. Tenzij u ons anderszins toestemming verleent, gebruiken wij deze informatie alleen om vast te stellen welk type aanbiedingen, producten en services u mogelijk interesseren en om ons aanbod aan producten en services te beheren en te verbeteren.

2. DOELEN WAARVOOR COREL INFORMATIE GEBRUIKT

Corel gebruikt uw persoonlijke gegevens mogelijk voor de volgende doeleinden:

Productregistratie

Gegevens die u verstrekt bij de registratie worden gebruikt om een record over uw productlicentie aan te leggen en helpen Corel bij het leveren van ondersteuning als u contact opneemt met de klantenservice. Corel gebruikt deze gegevens om u te informeren over eventuele upgrades, nieuwe producten, aanbiedingen of andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Productinstallatie en -gebruik

Informatie die is verzameld tijdens de installatie wordt mogelijk gebruikt door Corel om (i) uw licentie te verifiëren en regelmatig uw licentierechten via het product te controleren om illegaal productgebruik tegen te gaan; (ii) te controleren of nieuwe productupdates beschikbaar zijn voor uw programma voordat wij u een melding sturen dat u nieuwe productupdates kunt installeren en (iii) u de van Corel afkomstige berichten in het product te verzenden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Productaankopen

Als u producten koopt in de eStore van Corel of rechtstreeks via de afdeling Klantenservice van Corel, gebruiken wij uw gegevens om de betaling te verwerken en het product aan u te verzenden.

Nieuwsbrieven

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven toe te sturen waarin u artikelen en informatie kunt vinden die voor u mogelijk interessant zijn.

Informatie over Corel-producten

Wij hechten er waarde aan om feedback te ontvangen van onze klanten over onze producten en over functies die zij mogelijk toegevoegd willen hebben aan toekomstige producten. Als zodanig kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over onze producten en u op de hoogte te stellen van upgrades, aanbiedingen en nieuwe producten die voor u mogelijk interessant zijn.

Interne analyse

De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor interne statistische en analytische doeleinden, met als doel het evalueren en verbeteren van de gebruikservaring voor de Site door middel van het aanduiden van klantvoorkeuren en aankooptrends, welke resultaten door ons kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, voor interne bedrijfsdoeleinden of voor nieuw te ontwikkelen producten.

Gegevens bijwerken

Wij kunnen contact met u opnemen om te controleren of de gegevens die wij hebben nog steeds correct zijn, om aanvullende informatie toe te voegen of om met u te communiceren over transacties die nog niet zijn afgerond.

Speciale samenwerkingsverbanden

Wij kunnen een samenwerking aangaan met een ander bedrijf, teneinde u een uniek product of een unieke service te bieden (een “Samenwerkingsverband”). Het gebruik van uw gegevens door Corel en zijn partners is beperkt tot het specifieke Samenwerkingsverband waarvoor u zich hebt aangemeld of dat u wilt gebruiken. Door een dergelijk Samenwerkingsverband te gebruiken, geeft u Corel en het samenwerkende bedrijf toestemming om gegevens te verzamelen en om u updates, aanbiedingen en informatie over nieuwe producten en services in het kader van het Samenwerkingsverband te bieden, die echter alleen betrekking hebben op het betreffende Samenwerkingsverband. In het geval dat dergelijke gegevens worden verzameld door een derde samenwerkend bedrijf, zetten wij ons in, voor zover commercieel redelijk kan worden geacht, om u hiervan op de hoogte te stellen. Op alle gegevens die worden verzameld door het samenwerkende bedrijf is het betreffende privacybeleid van het bedrijf van toepassing.

3. AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Als u onze website bezoekt of online informatie weergeeft via een Corel-product, wordt door onze webserver automatisch informatie verzameld en samengevoegd (“Automatische gegevens”) met betrekking tot uw bezoek. Automatische gegevens kunnen URL's of domeinen van doorverwijzende websites, het type browser, het besturingssysteem, de pagina's die u hebt bezocht en de datum en het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht omvatten. Automatische gegevens die door Corel worden verzameld, worden gebruikt voor statistische en marketingdoeleinden.

Wij gebruiken de Automatische gegevens om het inzicht in onze gebruikers en hun voorkeuren te verbeteren. Wij gebruiken deze ook als hulp bij het samenstellen van relevant reclamemateriaal, het uitbuiten van commerciële mogelijkheden en voor prijsvragen. Automatische gegevens die wij verzamelen helpen ons ook bij het ontwikkelen van onze website en de controle op het gebruik hiervan. Corel kan bovendien Automatische gegevens delen met zijn merkpartners, ter verbetering van de inhoud, banners en aanbiedingen die u en andere gebruikers op onze websites en in onze producten te zien krijgen.

4. BESTANDEN VAN GEBRUIKERS

Daarnaast bieden bepaalde van onze producten u de mogelijkheid van het opslaan, verzenden, ontvangen, bewerken, synchroniseren, delen of op andere wijze indelen of beheren van bestanden en mappen (waaronder informatie of gegevens in dergelijke mappen) (“Bestanden van gebruikers”). Wij kunnen informatie vastleggen en opslaan met betrekking tot de grootte en naam van alle Bestanden van gebruikers die u via genoemde producten beschikbaar stelt. Omdat de naam van Bestanden van gebruikers die u instuurt, niet wordt beschouwd als persoonlijke informatie, raden wij u aan om geen niet-openbare persoonlijke gegevens te gebruiken voor het beschrijven van de Bestanden van gebruikers die u beschikbaar maakt via deze producten en diensten.

5. FACEBOOK CONNECT

Corel biedt gebruikers van Facebook de mogelijkheid om te communiceren met vrienden en om informatie te delen op Facebook via Facebook Connect. Als u ervoor kiest om uw account bij Corel te koppelen aan uw Facebook-account, verleent u ons toestemming om informatie te posten op uw Facebook-account en om toegang te verkrijgen tot de gegevens in uw Facebook-profiel, en om deze gegevens te gebruiken op basis van dit privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor informatie over de manier waarop Facebook met uw persoonlijke gegevens omgaat en zie de privacy-instellingen in uw Facebook-account voor het beheren van uw voorkeuren met betrekking tot uw Facebook-account.

6. HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk wordt omschreven in Sectie 2, deze Sectie, 6, Sectie 7 en Sectie 16, worden door Corel geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden zonder uw toestemming (bijvoorbeeld via een optie in uw gebruikersaccount).

Dochterondernemingen

Wij kunnen de gegevens die u ons hebt verstrekt, delen met geheel of gedeeltelijk in eigendom zijnde dochterondernemingen van Corel Corporation, die zich echter moeten houden aan de voorwaarden van dit beleid.

Interne bedrijfsdoeleinden

Wij kunnen de gegevens die u ons hebt verstrekt ook delen met onafhankelijke accountants die namens ons optreden, met als doel het controleren op piraterij of onze inkomsten, met het oog op de interne bedrijfsvoering, op voorwaarde dat dergelijke bedrijven zich houden aan de voorwaarden van dit beleid.

Aanbiedingen

Als geregistreerde klant van Corel krijgt u de mogelijkheid om nieuws en speciale aanbiedingen te ontvangen van Corel en bepaalde derde bedrijven die volgens ons producten en services bieden waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. Als u ons toestemming hebt verleend, kunnen wij u het toepasselijke nieuws en de speciale aanbiedingen sturen en uw persoonlijke gegevens met dergelijke derde bedrijven delen, zodat deze u rechtstreeks informatie kunnen sturen over hun services en producten.

Dienstverleners

Wij geven andere bedrijven regelmatig opdracht om namens ons diensten te verlenen, zoals het verwerken van transacties, waaronder creditcardtransacties, het verwerken en bezorgen van mailings, het bieden van klantondersteuning, het hosten van websites, het verzamelen, opslaan of verwijderen van uw gegevens of het uitvoeren van statistische analyse met betrekking tot onze producten of services. Wij moeten uw gegevens soms delen met deze andere bedrijven, zodat deze betreffende diensten kunnen verlenen, zoals het delen van informatie met onze derde e-commerceprovider voor het verwerken van aankooptransacties. Aan deze bedrijven worden alleen de gegevens verstrekt die vereist zijn voor het verlenen van de diensten en de bedrijven hebben geen toestemming van ons om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het leveren van de diensten waarom Corel heeft verzocht in overeenstemming met de instructies en het beleid van Corel.

7. WETTELIJKE OPENBAARMAKING

Hoewel wij alles in het werk stellen om de privacy van onze gebruikers te beschermen, moeten wij mogelijk persoonlijke gegevens prijsgeven als wij hiertoe wettelijk worden verplicht. In voorkomende gevallen moeten wij genoemde actie ondernemen in verband met een lopend proces, een gerechtelijk bevel of een andere juridisch procedure of ter bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Corel, van onze gebruikers of van derden.

8. BEVEILIGING

Wij wenden alle redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen aan ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hoewel geen enkele gegevensoverdracht via internet volkomen veilig is van inbreukmaking, stellen wij voortdurend alles dat vanuit commercieel oogpunt redelijkerwijze kan worden ondernomen in het werk om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

9. VERSLEUTELING

Bestellingen die worden ontvangen door de Corel eStore, (inclusief creditcardgegevens), worden versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) voor browsers die 128-bits versleuteling ondersteunen.

10. COOKIES

Een cookie is een tekstbestand met informatie die door een website wordt toegevoegd aan het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website zich kan herinneren wie u bent en andere gegevens kan onthouden. Cookies kunnen worden opgeslagen door een website of afkomstig zijn van derden, zoals adverteerders. Een cookie zelf is niet ontworpen of bedoeld om informatie te lezen op de computer van een gebruiker (anders dan de inhoud van de cookie). Een cookie is eenvoudigweg een id die door de website wordt gebruikt die het oorspronkelijk op uw harde schijf heeft geplaatst. De daadwerkelijke inhoud van de cookie kan door een server worden opgehaald om de computer te identificeren, en naar aanleiding hiervan het gebruik van een site aan te passen, bij te houden of te reguleren op basis van de gegevens die zijn opgeslagen op dezelfde server die als host optreedt.

Wij kunnen gebruikmaken van cookies op onze website. Wij gebruiken cookies om toegang tot en gegevensinvoer op onze website te automatiseren en voor het afstemmen van gegevens voor onlinebestellingen bij aankopen op de website (indien aanwezig), om onze website aan te passen aan uw wensen of interesses of om aanbiedingen of marketinggegevens te personaliseren. Bovendien stellen cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden, zodat wij kunnen bepalen welke gedeelten handig of populair worden geacht en welke niet, zodat wij onze website doelmatig kunnen verbeteren en bijwerken. Erkende partners waarmee Corel gezamenlijk adverteert of andere Corel-partners in Samenwerkingsverbanden gebruiken mogelijk hun eigen cookies.

De meeste webbrowsers beschikken over functies om u te waarschuwen voor het gebruik van cookies of om cookies geheel te weigeren. U beschikt over mogelijkheden om cookies te accepteren of weigeren via het wijzigen van de instellingen van uw browser. U kunt echter mogelijk niet alle interactieve functies van de website gebruiken als u cookies uitschakelt.

Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies moet u de documentatie of instructies raadplegen van uw webbrowser of kunt u de website bezoeken van de Federal Trade Commission op http://www.ftc.gov/ftc/cookies.shtm.

Wij maken geen gebruik van flash-cookies.

Mixpanel: Wij gebruiken Mixpanel als belangrijkste analysehulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe onze klanten onze producten en services gebruiken. Hiermee kunnen we, bijvoorbeeld, de gebruikerservaring voor onze toepassingen verbeteren. U kunt het privacybeleid van Mixpanel lezen en u kunt zich hier voor Mixpanel afmelden.

OPMERKING: als u een andere browser gebruikt als standaardbrowser dan Internet Explorer, moet u de afmeldingspagina met behulp van Internet Explorer bezoeken om u af te melden voor producttracking. https://mixpanel.com/optout/

11. KOPPELINGEN

Mogelijk bieden wij koppelingen vanaf onze website naar andere websites (waarvoor door ons gekozen derde bedrijven als host kunnen optreden met als doel om u gezamenlijk aangeboden producten te bieden, of niet-gelieerde bedrijven als host kunnen optreden) waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Op dergelijke websites van derden is dit privacybeleid niet van toepassing en Corel kan niet instaan voor de richtlijnen op dergelijke sites voor het afhandelen van persoonlijke gegevens. Wij raden u aan om het privacybeleid van websites eerst te controleren op de handelswijze van de website voordat u deze verder gebruikt.

12. CHATROOMS, NIEUWSGROEPEN, BLOGS EN ANDER INTERACTIEVE LOCATIES

De website van Corel kan chatrooms, nieuwsgroepen, blogs of andere forums bevatten waarmee personen onderling online kunnen communiceren. Op sommige van deze forums kunt u een profielfoto plaatsen, informatie over uw geslacht en leeftijd delen en uw gebruikersnaam of echte naam (als u dit wenst) laten weergeven. Informatie die u op dergelijke forums post, wordt openbaar gemaakt. Corel is niet in staat om het gebruik door derden van dergelijke informatie te reguleren, noch is Corel hiervoor aansprakelijk.

13. KINDEREN

De website van Corel is geschikt voor een algemeen publiek, maar is niet ontworpen noch bedoeld voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Corel biedt geen producten aan die bedoeld zijn om door kinderen te worden gekocht. Wij verkopen producten voor kinderen die bedoeld zijn voor verkoop aan volwassenen. Wij vragen niet bewust om persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar zonder controleerbare toestemming van hun ouders. Teneinde te kunnen voldoen aan de Children's Online Privacy Protection Act (de wet op online privacybescherming van kinderen) raden wij kinderen jonger dan 13 jaar af om persoonlijke gegevens te leveren aan deze site. Wij moedigen ouders en voogden aan om samen met hun kinderen internet te verkennen en ons te helpen bij het beschermen van de privacy van kinderen door hen te leren om geen persoonlijke gegevens te verstrekken via internet zonder toestemming van hun ouders. Ouders wordt ook aangeraden om kennis te nemen van het groeiend aantal softwareproducten voor het filteren van online informatie, en een product te kiezen dat aansluit bij hun eigen regels. Als het bij ons bekend wordt dat een gebruiker jonger is dan 13 jaar en deze aan ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder dat wij de voorafgaande toestemming van zijn of haar ouders kunnen controleren, verwijderen wij dergelijke persoonlijke gegevens uit onze records.

14. TOEGANG TOT, WIJZIGINGEN IN EN NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS

Wij ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij van u ontvangen nauwkeurig zijn en up-to-date worden gehouden. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens om de nauwkeurigheid hiervan na te gaan en om onjuiste gegevens te corrigeren. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door u via onze website aan te melden bij uw account met uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord), en door vervolgens op “Gegevens van uw Corel-account” te klikken. U kunt ook toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en fouten hierin corrigeren door contact met ons op te nemen op privacy@corel.com.

Als u niet wilt dat wij contact met u opnemen in verband met product-, service- of marketinginitiatieven, of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen uit informatie in verband met direct marketing-initiatieven, bedrijfsenquêtes, telemarketing, of uit direct mail- of e-maillijsten, of als u anderszins ons gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wilt beperken, kunt u contact met ons opnemen op privacy@corel.com of kunt u uw voorkeuren wijzigen door via onze website u aan te melden bij uw account met behulp van uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) en door op “Uw berichtvoorkeuren beheren” te klikken.

In sommige van onze producten worden dynamische, online berichten weergegeven (bijvoorbeeld via een berichtencentrum), en u kunt ervoor kiezen om dergelijke berichten niet te ontvangen (zoals bijvoorbeeld productupdates) door uw berichtvoorkeuren in het betreffende product te wijzigen. Als u dergelijke wijzigingen aanbrengt in uw voor producten specifieke voorkeuren, is dit niet van invloed op uw algemene gebruikersvoorkeuren met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Corel. Als u uw algemene gebruikersvoorkeuren met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens door Corel wijzigt, is dit evenmin van invloed op voorkeuren voor productspecifieke berichten.

15. RETENTIE EN GEGEVENSOPSLAG

Wij slaan uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor het gebruik door ons voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij anderszins wordt vereist op grond van wetgeving of hangende een rechtszaak. Als de gegevens niet langer zijn vereist, zorgen wij ervoor dat deze geheel worden verwijderd uit onze database. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens niet verwijderen. In een dergelijk geval melden wij u dat het verwijderen niet mogelijk is en waarom dit is.

Zoals hierboven is aangegeven in Sectie 6, gebruiken wij mogelijk de diensten van derde bedrijven om uw gegevens namens ons fysiek te verzamelen, op te slaan of te verwijderen. Dergelijke bedrijven moeten zich daarbij houden aan de voorwaarden van dit beleid.

16. ZAKELIJKE OVERDRACHT

De gegevens die door Corel worden verzameld, worden beschouwd als onderdeel van de activa. In het geval dat Corel, een dochterbedrijf, een divisie van Corel of een gedeelte van de activa van Corel wordt verkregen door een ander bedrijf, kunnen de gegevens onderdeel vormen van overgedragen activa. Als dit het geval is, mogen de gegevens door het verwervende bedrijf alleen worden gebruikt op een wijze die aansluit op dit privacybeleid (of op enig ander hierop volgend beleid dat van kracht is ten tijde van het verzamelen van uw gegevens). Houd er rekening mee dat op gegevens die worden ingezonden of verzameld na een overname mogelijk een nieuw privacybeleid van toepassing is dat wordt ingesteld door het nieuwe bedrijf.

17. UW RECHTEN OP HET GEBIED VAN PRIVACY IN CALIFORNIË

Als u ingezetene bent van de staat Californië in de VS, hebt u op grond van het Burgerlijk Wetboek het recht om van bedrijven die zakendoen in Californië te eisen dat deze u een lijst verstrekken van alle derde bedrijven waaraan het bedrijf tijdens het voorafgaande jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor het doeleinde van directe marketing. Als alternatief voor deze bepaling stipuleert de wet dat wanneer een bedrijf een privacybeleid heeft dat u de mogelijkheid biedt om uw persoonlijke gegevens wel of niet te laten gebruiken door derden (bijvoorbeeld adverteerders) voor marketingdoeleinden, dit bedrijf u in plaats van het bovenstaande ook informatie mag bieden over de manier waarop u dergelijke keuzemogelijkheden voor openbaarmaking kunt uitoefenen.

Corel komt in aanmerking voor deze alternatieve optie: wij bieden u informatie over hoe u voor of tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden met als doel directe marketing kunt besluiten. Wij zijn dan ook niet gehouden om een lijst bij te houden of openbaar te maken met derden die uw persoonlijke gegevens tijdens het voorafgaande jaar voor marketingdoeleinden hebben ontvangen.

18. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op computers die zich buiten uw eigen staat, provincie of land of een ander rechtsgebied bevinden waarin de privacywetten mogelijk niet zoveel bescherming bieden als in uw eigen rechtsgebied. Als u buiten Canada woont en ervoor kiest om ons gegevens te verstrekken, moet u er rekening mee houden dat Corel uw persoonlijke gegevens naar Canada mag overdragen en hier verwerken. Als u dit Privacybeleid accepteert en vervolgens dergelijke gegevens inzendt, gaat u akkoord met een dergelijke overdracht.

19. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij streven er voortdurend naar om ons bedrijfsvoering en onze procedures te verbeteren. Als gevolg daarvan is ons beleid aan wijzigingen onderhevig. Als zodanig behoudt Corel zich het recht voor om dit privacybeleid regelmatig te wijzigen. Wijzigingen in dit beleid worden gepost op onze website, Corel.com. Wij raden u aan om onze privacypagina regelmatig te bezoeken en ons meest recente privacybeleid te raadplegen. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid waarmee onze rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden uitgebreid, stellen wij u hiervan op de hoogte en vragen wij uw toestemming via een e-mailbericht of een duidelijk zichtbaar bericht op onze website.

20. CONTACT OPNEMEN MET COREL

Verzoeken tot het verkrijgen van toegang tot uw gegevens, wijziging van de gegevens of vragen met betrekking tot dit beleid, kunt u naar het volgende e-mailadres sturen: privacy@corel.com.

Corel biedt u tevens andere methoden voor het stopzetten van ontvangst van berichten van en door Corel. U kunt bijvoorbeeld uw 'abonnement opzeggen' voor e-mails door het proces hiervoor in de e-mails te volgen. U kunt ook uw klantprofiel wijzigen op de website van Corel en aangeven dat u niet langer bepaalde informatie van Corel wilt ontvangen door u via onze website aan te melden bij uw account met uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) en door vervolgens op “Uw berichtvoorkeuren beheren” te klikken.

Laatst bijgewerkt: augustus 2011