PODMÍNKY PROGRAMU COREL UPGRADE PROTECTION

TYTO PODMÍNKY („PODMÍNKY“) PROGRAMU COREL UPGRADE PROTECTION („UPP“) jsou dohodou mezi vámi a společností Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada („Corel“, „my“, „nás“ nebo „naše“) výhradně s ohledem na vaši trvalou licenci (podle definice níže) k používání softwaru se značkou CorelDRAW Graphics Suite a CorelDRAW Technical Suite, s výjimkou verzí pořízených prostřednictvím výrobce původního vybavení („OEM“) nebo s označením pro vzdělávací sektor („software“). Všechny odkazy na „vy“ a „vaše“ zde znamenají fyzickou osobu, která si zakoupila UPP pro trvalou licenci přímo od společnosti Corel nebo prodejce (s výjimkou OEM) a/nebo která chce přijímat a používat upgrady (podle definice níže).

TYTO PODMÍNKY BYLY AKTUALIZOVÁNY A BUDOU ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2022 („DATUM ÚČINNOSTI“) PRO VŠECHNY UŽIVATELE, KTEŘÍ SI JIŽ ZAKOUPILI NEBO OBNOVILI PROGRAM UPP, A PRO VŠECHNY UŽIVATELE, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘIJÍMAT A POUŽÍVAT UPGRADY.

PO AKTUALIZACI TYTO PODMÍNKY NAHRAZUJÍ A RUŠÍ PŘEDCHOZÍ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA ADRESE www.corel.com/en/upp-terms/2021/ NEBO NA JAKÉMKOLI NÁSTUPNICKÉM WEBU, A TO VÝHRADNĚ VE VZTAHU K SOFTWARU.

Abyste měli nárok na program Corel UPP, musíte v době zakoupení trvalé licence dosáhnout věku 18 let nebo plnoletosti ve vašem státě, provincii, teritoriu, zemi nebo jurisdikci. UPP je program, který si můžete zakoupit od společnosti Corel nebo prodejce v souvislosti s vaší trvalou licencí. Držitelé licence, která není určena k prodeji, nebo licence k akademické verzi softwaru, nebo ti, kteří získali licenci na software pouze prostřednictvím OEM, nemají nárok na program UPP. V rámci programu UPP můžete v souladu s těmito podmínkami přijímat a používat upgrady (podle definice níže) týkající se softwaru.

Tyto podmínky doplňují podmínky smlouvy EULA (podle definice níže) a jsou tímto začleněny do smlouvy EULA formou odkazu. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami smlouvy EULA mají přednost tyto podmínky. Pojmy, které jsou zde použity, ale nejsou definovány, mají význam uvedený ve smlouvě EULA.

PŘIJETÍ

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“ NEBO PODOBNÉ TLAČÍTKO, KOPÍROVÁNÍM, STAHOVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO JINÝM PŘÍSTUPEM K UPGRADU A DOKUMENTACI NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM, ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY NA NÁKUP NEBO OBNOVENÍ PROGRAMU UPP NEBO ZAPLACENÍM JAKÝCHKOLI POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM UPP POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI, ROZUMÍTE JIM A PŘIJÍMÁTE JE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PRO VÁS BUDOU ZÁVAZNÉ. POKUD S NĚKTERÝMI Z TĚCHTO PODMÍNEK NESOUHLASÍTE, MUSÍTE KLIKNOUT NA TLAČÍTKO „ODMÍTNOUT“, UKONČIT PROCES STAHOVÁNÍ A/NEBO INSTALACE (POKUD JE TO RELEVANTNÍ), OKAMŽITĚ UKONČIT A ZDRŽET SE PŘÍSTUPU K UPGRADU NEBO JEJHO POUŽÍVÁNÍ, NEDOKONČIT OBJEDNÁVKU A ODSTRANIT VŠECHNY KOPIE, KTERÉ MÁTE. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „ODMÍTNOUT“ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE UPGRADE NEBUDETE MOCI STÁHNOUT ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM V ŽÁDNÉ PODOBĚ ANI FORMĚ POUŽÍVAT.

DEFINICE

 1. Smlouva „EULA“ znamená licenční smlouvu s koncovým uživatelem vztahující se na váš nákup trvalé licence a vaše používání softwaru, která je k dispozici zde Licenční smlouva s koncový uživatelem nebo na jakémkoli nástupnickém webu a kterou může společnost Corel čas od času aktualizovat.
 2. „Trvalá licence“ znamená odvolatelnou licenci, kterou jste si zakoupili od nás nebo od prodejce a která vám umožňuje používat software na dobu neurčitou v souladu s podmínkami smlouvy EULA.
 3. „Licence předplatného“ znamená odvolatelnou licenci, která vám umožňuje používat software na dobu určitou s možností obnovení v souladu s podmínkami smlouvy EULA.
 4. „Upgrade“ znamená jakoukoli opravu, opravu chyby nebo menší revizi softwaru vydanou společností COREL během doby platnosti programu UPP, která je společností Corel označena jako „upgrade“, a/nebo jakoukoli zcela novou verzi nebo hlavní revizi softwaru vydanou společností Corel během doby platnosti programu UPP. Upgrade se obecně projevuje změnou čísla verze softwaru bezprostředně vpravo nebo vlevo vedle desetinné tečky (např. upgrade z verze 5.1 na verzi 6.0 nebo z verze 6.0 na verzi 6.1).
 5. „Doba platnosti programu UPP“ znamená období jednoho (1) roku, které začíná dnem zakoupení nebo obnovení programu UPP, který jste si zakoupili nebo obnovili pro stávající trvalou licenci před datem účinnosti.

ROZSAH A POUŽITÍ

K 28. září 2021:

 1. Na základě těchto podmínek nemáte nárok na zakoupení programu UPP a místo toho si musíte zakoupit nebo přejít na předplatitelskou licenci, abyste mohli dostávat upgrady v souladu s podmínkami smlouvy EULA, pokud:
  (a) jste nový zákazník, který si dosud nezakoupil žádnou licenci na software od společnosti Corel, nebo
  (b) máte pouze trvalou licenci, aniž byste si před datem účinnosti zakoupil program UPP pro danou licenci.
 2. Pokud jste si program UPP zakoupili v období od 9. března 2021 do 27. září 2021, nebude možné prodloužení doby platnosti programu UPP.
 3. Nárok na poslední prodloužení doby platnosti programu UPP máte pouze v případě, že jste si program UPP zakoupili 8. března 2021 nebo kdykoli před tímto datem.

PŘECHOD NA PŘEDPLATNÉ

Pokud jste si program UPP zakoupili 1. ledna 2015 nebo později a jste k datu účinnosti stále zaregistrováni v tomto programu UPP, pak po uplynutí doby platnosti programu UPP převedeme váš program UPP na licenci licenci, která bude:

 1. bude platná a bezplatná do 7. března 2023 („bezplatná doba platnosti předplatného“) bez ohledu na to, zda je ve smlouvě EULA uvedeno jinak, a
 2. automaticky obnovena 7. března 2023 na období 12 měsíců, pokud toto automatické obnovení nezrušíte prostřednictvím svého online účtu u nás kdykoli před 7. březnem 2023.

Licence předplatného vám umožní nadále získávat upgrady a používat nejnovější verzi softwaru v souladu s podmínkami smlouvy EULA. Pokud odmítnete automatické obnovení licence předplatného, pak po 7. březnu 2023:

 1. musíte přestat používat všechny aktualizace, upgrady, nové verze a/nebo nová vydání softwaru, které jsme poskytli během bezplatné doby platnosti předplatného, a
 2. můžete nadále používat pouze ty upgrady, které jste získali a nainstalovali během doby platnosti programu UPP, dokud nebude vaše trvalá licence ukončena.

VYPRŠENÍ PLATNOSTI PROGRAMU UPP

Pokud jste si program UPP zakoupili před 1. lednem 2015, pak po uplynutí poslední obnovené doby platnosti programu UPP vám již nebude program UPP k dispozici. Můžete nadále používat upgrady, které jste získali a nainstalovali během doby platnosti programu UPP, dokud nebude vaše trvalá licence ukončena.

UPGRADE

V rámci trvalé licence, pro kterou jste si zakoupili UPP, můžete: (a) získávat upgrady pouze tehdy, pokud je společnost Corel zpřístupní během doby platnosti programu UPP, a (b) po jejich získání nainstalovat kopie všech takových upgradů, které nahradí kopie předchozích verzí softwaru, avšak pouze do počtu vámi zakoupených trvalých licencí.

OMEZENÍ

Společnost Corel neposkytuje žádnou záruku, že pro jakýkoli software budou vytvořeny upgrady, a pokud ano, kdy budou tyto upgrady komerčně dostupné. Některé upgrady mohou vyžadovat, abyste souhlasili s licenčními podmínkami, které doplňují nebo nahrazují některá ustanovení v těchto podmínkách. Pokud nesouhlasíte s podmínkami upgradu, musíte to společnosti Corel oznámit do 10 pracovních dnů a v takovém případě budou vaše práva na používání aktualizace ukončena.

POPLATKY

Poplatky za program UPP v souvislosti s trvalou licencí („poplatky“) se platí předem na dobu platnosti programu UPP, a to v roční výši 199,00 CAD za trvalou licenci (v závislosti na typu softwaru, ke kterému máte trvalou licenci). Pokud odložíte nákup programu UPP o více než třicet (30) dní po datu, kdy jste zakoupili trvalou licenci, a k nákupu programu UPP došlo ještě před datem účinnosti, může společnost Corel při zahájení programu UPP účtovat dodatečné poplatky. Pokud jste si licenci nezakoupili prostřednictvím prodejce licencí k softwaru, my nebo náš zástupce pro vybírání plateb vám naúčtujeme poplatky k platební metodě, kterou jste si vybrali k nákupu programu UPP zašleme vám účet na e-mailovou adresu. Vaši platební metodu můžeme autorizovat různými způsoby, včetně autorizace plné výše poplatků za dobu platnosti programu UPP, jakmile u nás nebo u prodejce zadáte objednávku. Poplatky účtované za první automatické obnovení licence předplatného, na kterou se váš program UPP převede v souladu s těmito podmínkami programu UPP, se budou rovnat poplatkům, které jste zaplatili za poslední obnovení nebo zakoupení programu UPP. Platba těchto poplatků se řídí smlouvou EULA.

DANĚ

Poplatky nezahrnují daně ani cla. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré daně, které mohou vzniknout v souvislosti s programem UPP. Bez ohledu na výše uvedené mohou být účtovány daně z prodeje, daně za zboží a služby nebo daně z přidané hodnoty (DPH) v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Potvrzujete, že se můžeme spolehnout na to, že jméno a adresa pro fakturaci, které jste poskytli při objednávce nebo platbě programu UPP („jméno a adresa pro fakturaci“), jsou místem plnění pro účely daní z prodeje a příjmu. Pokud poskytujeme služby podle článku 44 směrnice 2006/112/ES o DPH, potvrzujete, že se můžeme spolehnout na účet na jméno a adresu, které jste nám poskytli, jako na místo plnění pro účely DPH. Jste povinni nám nahradit částku všech takových daní nebo poplatků, které jsme zaplatili nebo které nám vznikly přímo v důsledku našich transakcí s vámi, a souhlasíte s tím, že můžeme veškeré takové vratné daně zaúčtovat prostřednictvím jakékoli platební metody, kterou jste použili k úhradě souvisejících poplatků.

VYLOUČENÍ VRÁCENÍ PENĚZ

Poplatky za program UPP jsou nevratné. Za poplatky zaplacené za nevyužitý program UPP nebo jejich části nebudou poskytnuty žádné kredity. Pokud program UPP ukončíte před uplynutím příslušné doby platnosti UPP, berete na vědomí, že vám společnost Corel nevrátí žádné předem zaplacené poplatky za nevyužitou část doby platnosti programu UPP. Pokud jste navíc nezaplatili celou částku za aktuální dobu platnosti programu UPP, stávají se po ukončení okamžitě splatnými veškeré poplatky za zbývající část doby platnosti programu UPP.

VYLOUČENÍ

Program UPP vylučuje veškeré služby podpory a údržby týkající se softwaru nebo produktů třetích stran, včetně doplňků a integrací se softwarem, nebo jakýchkoli částí programu, které nepatří k původní verzi softwaru poskytované společností Corel. Program UPP rovněž vylučuje jakoukoli formu downgradu a práva na nasazení.

ZMĚNY

Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat, aktualizovat a/nebo měnit („změny“). Tyto změny nabývají účinnosti okamžitě; pro stávající zákazníky (tj. koncové uživatele, které k datu účinnosti daných změn mají program UPP) však platí, že pokud není uvedeno jinak, nabývají tyto změny účinnosti 30 dní po zveřejnění těchto změn na internetu. Vaše další přijímání a používání upgradů po provedení změn představuje váš souhlas s těmito změnami. O změnách vás můžeme informovat e-mailem s použitím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při zakoupení programu UPP. Vaší povinností je však pravidelně kontrolovat naše webové stránky, abyste se seznámili s případnými změnami aktuálních podmínek.

DODÁVKA A INSTALACE

Pokud neinstalujete licencovanou kopii upgradu z fyzického média, zpřístupníme vám takovou kopii ke stažení po vytvoření vašeho online účtu u nás na našich webových stránkách na adrese idp.corel.com/idp/Authn/UserPassword# nebo na podobném nástupnickém webu. Po vytvoření účtu od nás obdržíte e-mail s odkazem ke stažení, sériovým číslem a pokyny k instalaci upgradu.

POSTOUPENÍ

Tyto podmínky můžeme zcela nebo zčásti postoupit. V případě fúze, akvizice, prodeje nebo podnikové transakce, která se týká nás nebo našich přidružených či dceřiných společností, představuje vaše další používání upgradu váš souhlas s tím, že se budete řídit smlouvami a zásadami případného nového vlastníka. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná svá práva nebo delegovat či jinak převádět své povinnosti nebo plnění podle těchto podmínek na třetí stranu. Pokud jste program UPP získali v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a máte obvyklé bydliště v tomto státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, pak se na vás omezení v tomto oddíle týkající se převodu programu UPP nevztahuje. Jakékoli postoupení v rozporu s výše uvedeným je neplatné a neúčinné. Tyto podmínky jsou závazné pro smluvní strany a jejich právní nástupce a oprávněné postupníky a přináší jim prospěch.

OZNÁMENÍ

MŮŽEME VÁM ZASÍLAT OZNÁMENÍ (1) PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, (2) PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY (PODLE POTŘEBY) NEBO PODOBNÉ STRÁNKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO (3) PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné, aktuální a úplné informace, které potřebujeme, abychom s vámi mohli čas od času komunikovat ohledně programu UPP, vystavovat faktury nebo přijímat platby nebo vás za souvisejícími účely kontaktovat. Oznámení je účinné okamžikem odeslání nebo zveřejnění bez ohledu na to, zda jste si oznámení přečetli, nebo zda jste je skutečně obdrželi. Svůj souhlas se zasíláním oznámení elektronickou cestou můžete odvolat tím, že přestanete upgrade používat.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Naše duševní vlastnictví. Berete na vědomí, že software, upgrade a dokumentace jsou naším vlastnictvím a že si ponecháváme veškerá práva, vlastnické právo a nárok na software, upgrade a dokumentaci a na všechna související autorská práva, obchodní tajemství, patenty, ochranné známky a další práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví a vlastnická práva, včetně registrací, žádostí, obnovení a rozšíření těchto práv. Nesmíte odstraňovat žádné názvy, ochranné známky nebo obchodní názvy, oznámení o autorských právech, legendy nebo jiná označení týkající se vlastnictví na softwaru, upgradu nebo dokumentaci. Nejsou vám udělena žádná práva, licence ani nároky na žádné z našich ochranných známek nebo známek služeb. Na základě softwaru, upgradu nebo dokumentace nesmíte vytvářet odvozená díla ani je upravovat.

UKONČENÍ

Společnost Corel může po oznámení nebo bez něj kdykoli ukončit nebo pozastavit váš program UPP v případě, že porušíte tyto podmínky, mimo jiné včetně porušení vaší povinnosti uhradit všechny příslušné poplatky v době jejich splatnosti. Po ukončení okamžitě zaniká povinnost společnosti Corel poskytovat jakékoli výhody podle těchto podmínek. Pokud vy nebo společnost Corel z jakéhokoli důvodu ukončíte platnost programu UPP, nemůžete jej znovu aktivovat.

VYŠŠÍ MOC

Strana neodpovídá za nesplnění svých závazků (jiných než platebních), pokud k němu došlo v důsledku události, kterou povinná strana nemohla přiměřeně ovlivnit. Každá ze stran vyvine přiměřené úsilí ke zmírnění následků takové události. Pokud taková událost bude trvat více než jeden (1) kalendářní měsíc, každá ze stran může formou písemného oznámení ukončit tyto podmínky s ohledem na služby, které ještě nebyly poskytnuty, nebo produkty, které ještě nebyly poskytnuty. Tento oddíl nezbavuje žádnou ze stran povinnosti přijmout přiměřená opatření k dodržení běžných postupů pro obnovu po havárii ani vaší povinnosti zaplatit za program UPP.

PŘETRVÁNÍ V PLATNOSTI

Veškerá ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy EULA, která ze své povahy musí zůstat v platnosti, zůstávají v platnosti i po skončení platnosti nebo ukončení těchto podmínek.

AKTUALIZACE

Tyto podmínky byly aktualizovány v pondělí 7. března 2022. Dřívější verzi těchto podmínek naleznete na adrese www.corel.com/en/upp-terms/2021/.