EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN COREL

BELANGRIJK: DIT IS EEN LICENTIE, GEEN VERKOCHT PRODUCT

Tenzij u een schriftelijke overeenkomst hebt met Corel voor Aanvullend Gebruik, geeft de onderstaande overeenkomst u toestemming om één (1) kopie van dit Product te installeren en te gebruiken op één (1) computer of elektronisch apparaat op een willekeurig moment, zoals hieronder gedetailleerd wordt beschreven.

BELANGRIJKE OPMERKING: LEES DEZE EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA – END USER LICENSE AGREEMENT) AANDACHTIG. DOOR DE SOFTWARE EN DOCUMENTEN (“SOFTWARE”) TE DOWNLOADEN, TE OPENEN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U DEZE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OPENEN OF GEBRUIKEN. DEZE EULA BEVAT DISCLAIMERS VAN GARANTIES EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN EXCLUSIEVE MIDDELEN. DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN VORMEN DE ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST.

Deze EULA is een wettelijke overeenkomst tussen U en Corel Corporation, inclusief haar dochterondernemingen, filialen en aannemers die optreden in Onze naam (aangeduid als “Corel”, “Ons”, “Wij” of “Onze”) Tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst hebt met Corel over deze Software, is Uw gebruik van deze Software gebonden door deze EULA. Van tijd tot tijd kunnen Wij zelf beslissen deze EULA bij te werken of aan te passen. U vindt de recentste versie van deze EULA op: http://www.corel.com/eula.

ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE EULA, KRIJGT U EEN BEPERKTE, PERSOONLIJKE, WERELDWIJDE, ROYALTYVRIJE, NIET-TOEWIJSBARE, NIET SUBLICENTIEERBARE, NIET OVERDRAAGBARE EN NIET-EXCLUSIEVE LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, DIE MOGELIJK BEPERKT IS IN TIJD ZOALS HIERONDER VERMELD. IN TEGENSTELLING TOT SITUATIES WAARIN SOFTWARE WORDT GEHOST DOOR COREL OF EEN GEMACHTIGDE COREL HOSTING PARTNER WAARBIJ U TOEGANG OP AFSTAND HEBT, HEBT U TOESTEMMING OM ÉÉN (1) KOPIE TE GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE VOOR UW (A) PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS PRIVÉGEBRUIKER, EN/OF (B) COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS SERVICEPROVIDER IN EEN COMMERCIEEL BEDRIJF (“ZAKELIJKE GEBRUIKER”) DEZE SOFTWARE IS GELICENTIEERD PER HUISHOUDEN OF PER ADRES (“ADRES”). BEHALVE VOOR DE COREL PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERMELD, MAG U DE SOFTWARE MAAR OP ÉÉN APPARAAT DOWNLOADEN EN INSTALLEREN. U MAG DE SOFTWARE NIET HERINSTALLEREN OP EEN TWEEDE APPARAAT, TENZIJ HET OORSPRONKELIJKE APPARAAT DEFECT IS. ALS AUTORISATIECODES ZIJN VEREIST, MOET U MOGELIJK CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE EN GOEDKEURING VRAGEN OM DE SOFTWARE OPNIEUW TE INSTALLEREN OP EEN NIEUW APPARAAT, EN GARANDEERT U COREL DAT U DE SOFTWARE VAN HET DEFECTE APPARAAT HEBT VERWIJDERD. BEHALVE IN CHINA, INDIA, INDONESIË OF VIETNAM, MOGEN PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE GEBRUIKERS VAN AFTERSHOT, COREL CAPTURE, COREL CONNECT, COREL WEBSITE CREATOR, CORELDRAW, COREL DESIGNER, CORELCAD, COREL OFFICE, COREL PAINTER, PARTICLESHOP, COREL PDF FUSION, PAINTSHOP PRO, PAINTSHOP PHOTO PRO, PARADOX, COREL PHOTO-PAINT, PRESENTATIONS, QUATTRO PRO, EN WORDPERFECT DIE MEERDERE APPARATEN HEBBEN (BIJV. DESKTOP, LAPTOP EN MINI-PC/DRAAGBARE PC) DEZE SOFTWAREPRODUCTEN DOWNLOADEN EN INSTALLEREN OP DRIE (3) SYSTEMEN OP ÉÉN ADRES. U MAG DEZE ECHTER SLECHTS OP ÉÉN SYSTEEM TEGELIJK GEBRUIKEN. ALS U MEERDERE LICENTIES HEBT GEKOCHT VOOR DE SOFTWARE, KUNT U OP ELK MOMENT ZOVEEL KOPIEËN VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN ALS U LICENTIES HEBT.

IN SITUATIES WAARIN SOFTWARE WORDT GEHOST DOOR COREL OF EEN GEMACHTIGDE COREL HOSTING PARTNER WAARBIJ U TOEGANG OP AFSTAND HEBT, HEBT U TOESTEMMING OM DE SOFTWARE ALLEEN OP ÉÉN APPARAAT TEGELIJK TE GEBRUIKEN VOOR UW (A) PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS PRIVÉGEBRUIKER, EN/OF (B) COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN ALS SERVICEPROVIDER IN EEN COMMERCIEEL BEDRIJF (“ZAKELIJKE GEBRUIKER”) DEZE SOFTWARE IS GELICENTIEERD PER HUISHOUDEN OF PER ADRES (“ADRES”). BEHALVE VOOR DE COREL PRODUCTEN DIE HIERONDER WORDEN VERMELD, MAG U DE SOFTWARE MAAR OP ÉÉN APPARAAT OPENEN EN GEBRUIKEN. BEHALVE IN CHINA, INDIA, INDONESIË OF VIETNAM, MOGEN PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE GEBRUIKERS VAN AFTERSHOT, COREL CAPTURE, COREL CONNECT, COREL WEBSITE CREATOR, CORELDRAW, COREL DESIGNER, CORELCAD, COREL OFFICE, COREL PAINTER, PARTICLESHOP, COREL PDF FUSION, PAINTSHOP PRO, PAINTSHOP PHOTO PRO, PARADOX, COREL PHOTO-PAINT, PRESENTATIONS, QUATTRO PRO, EN WORDPERFECT DIE MEERDERE APPARATEN HEBBEN (BIJV. DESKTOP, LAPTOP EN MINI-PC/DRAAGBARE PC) DEZE SOFTWAREPRODUCTEN OPENEN OP DRIE (3) SYSTEMEN TEGELIJK OP ÉÉN ADRES. DE SOFWARE MAG ECHTER ALLEEN DOOR U WORDEN GEOPEND EN GEBRUIKT OP ÉÉN (1) SYSTEEM TEGELIJK. ALS U MEERDERE LICENTIES HEBT GEKOCHT OM DE SOFTWARE TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN, KUNT U OP ELK MOMENT ZOVEEL KOPIEËN VAN DE SOFTWARE GEBRUIKEN ALS U LICENTIES HEBT.

LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN.U krijgt een licentie voor de Software, maar de Software wordt niet aan U verkocht. U moet de Software legaal bij ons of Onze geautoriseerde verkooppunten verkrijgen. In alle andere gevallen hebt U niet het recht om de Software te gebruiken. U mag de Software alleen aankopen en/of downloaden van Corel of haar geautoriseerde verkooppunt, eStore of website die zich in het land bevindt waarin u wettelijk verblijft. Deze EULA geldt niet voor Software die op een hardwarepartitie, blade, terminal server of andere virtualisatieomgeving (samen “Virtualisatieomgeving”). U mag niet toestaan dat de Software wordt geopend, gebruikt of bekeken vanaf of wordt geïnstalleerd op of geüpload naar andere computers via een netwerkverbinding. Er moet een afzonderlijke licentieovereenkomst worden afgesloten met Corel om toestemming te krijgen om de Software te gebruiken in een Virtualisatieomgeving, in combinatie met netwerkverbindingen of bij volumeaankopen. U stemt ermee in dat indien er verplichte activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, U dit proces zult voltooien en Corel nauwkeurige informatie zult verstrekken. U kunt de Software niet gebruiken tot U het activerings- en/of registratieproces voltooit. De Software kan digitale afbeeldingen, standaardfoto's, clip art, fonts, geluiden of andere artistieke werken bevatten (“Standaardbestanden”) De verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot de Software gelden voor de Standaardbestanden. Corel behoudt alle rechten die U niet nadrukkelijk zijn toegekend in deze EULA. ZAKELIJKE GEBRUIKERS: Als U een bedrijf bent, stemt U ermee in om records, systemen en/of procedures bij te houden die nauwkeurig het aantal kopieën van de Software registreren die zijn aangekocht en op Uw Computers werden geïnstalleerd. U moet deze records gedurende twee (2) jaar bijhouden vanaf de datum waarop Uw licentie om de Software te gebruiken, vervalt. Corel kan een audit uitvoeren (op afstand of ter plaatse) van records en systemen van Uw bedrijf, om te controleren of Uw installatie van de Software overeenstemt met een geldige licentie van Corel. Corel zal niet meer dan één (1) audit per jaar uitvoeren. Als de auditresultaten aantonen dat Uw gebruik niet aan een geldige licentie kan worden gekoppeld, moet U onmiddellijk een geldige licentie verkrijgen voor de Software.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U hebt bepaalde verantwoordelijkheden in verband met Uw Gebruik van de Software onder deze EULA. De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om ongeoorloofd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag de Software niet verkopen, verhuren, leasen, herverkopen of uitlenen. Als U de Software aanschaft als geschenk voor een derde persoon, moet die derde persoon de voorwaarden van deze EULA accepteren voordat deze de Software gebruikt. U mag de Software niet ontleden, decompileren of deassembleren. Wij zijn de eigenaar van Onze Software, maar U bent de eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud (“Inhoud”) die U maakt of hebt gemaakt voor Uzelf met behulp van Onze Software (inclusief toevoegingen of invoegtoepassingen voor Onze software die U maakt of voor Uzelf hebt gemaakt). U stemt ermee in dat u in verband met Uw gebruik van de Software verantwoordelijk bent voor de directe en/of indirecte gevolgen van (a) Inhoud die U maakt en (b) foto's of afbeeldingen van derden die U gebruikt of wijzigt bij het maken van Uw Inhoud, vooral in situaties waar U Uw Inhoud deelt met familie, vrienden, klanten en/of derden zoals leden van sociale netwerksites (bijv. Facebook, Flickr, LinkedIn, enz.). Corel kan niet controleren of bepalen wat sociale-netwerksites of de leden of gebruikers hiervan doen met Uw inhoud die U deelt. U bent ervoor verantwoordelijk om zelf de nauwkeurigheid en volledigheid van Uw inhoud te controleren (bijv. technische illustraties of schema's voor bedieningshandleidingen, onderdelencatalogi, schema's, bedradingsschema's, montage-instructies, onderhoudshandleidingen, architectuurpresentaties of andere materialen die U maakt en/of aanpast met Onze Software). U mag de Software niet aanpassen of er afgeleide werken van maken. U verklaart en garandeert Ons dat U alle geldende wetten en regels zult naleven die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Software, waaronder wetten op gegevensbescherming en privacy. U stemt ermee in dat U de Software niet zult gebruiken op een manier die onwettig is of die de rechten schendt van een derde. Als We worden vervolgd of aangeklaagd door een derde omwille van (a) Uw handelingen, (b) Uw nalatigheid om te handelen wanneer vereist, of (c) Uw inhoud, stemt U ermee in om Corel te verdedigen, schadeloos te stellen en te vergoeden. U kunt updates, oplossingen voor fouten, aanpassingen of verbeteringen van functies of andere gegevens ontvangen met betrekking tot de Software (samen “Updates”) die u naar Uw computer downloadde met een melding die beschrijft wat in de Update is opgenomen en wat het doel is van de Update. In sommige gevallen hebt u de optie om de Update te weigeren, waarna het mogelijk is dat de Software niet correct werkt. In sommige gevallen kan een Update vereist zijn voor de werking van de Software, en moet U de installatie voltooien om de Software verder te gebruiken. In situaties waar de Software wordt gehost, kan het installeren van updates automatisch verlopen.

FEEDBACK DOOR DE GEBRUIKER. U bent niet verplicht om Corel ideeën, suggesties, documentatie en/of voorstellen te bezorgen (“Feedback”). Als u Corel echter Feedback bezorgt, blijft u eigenaar van deze Feedback, maar kent u Corel een niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, niet-intrekbare, overdraagbare, onbeperkte licentie toe onder al uw Intellectuele Eigendomsrechten om uw Feedback te gebruiken en op andere wijze aan te wenden voor elke doelstelling wereldwijd. Door Feedback te verzenden, verklaart en garandeert u bovendien dat (i) uw Feedback geen vertrouwelijke informatie bevat of informatie die eigendom is van u of derden; (ii) Corel geen verplichting heeft in verband met vertrouwelijkheid, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, van deze Feedback; (iii) Corel al vergelijkbare ideeën kan overwegen of ontwikkelen; en (iv) u geen recht hebt op enige vorm van vergoeding of compensatie van Corel voor de Feedback onder eender welke omstandigheden.

ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De Software is beschermd door wetten over intellectuele eigendom in de Verenigde Staten en Canada, en internationale wetten en bepalingen van verdragen over internationale eigendomsrechten. U mag daarom de Software niet verdelen zonder Onze toestemming. Als u de Software aankoopt of downloadt in China, India, Indonesië of Vietnam, mag U de Software of gedrukte materialen die bij de Software horen voor geen enkele doelstelling kopiëren. Als u de Software aankoopt of Downloadt in een land dat niet specifiek is vermeld in deze EULA, mag U slechts één (1) kopie van de Software maken of mag U één (1) kopie van de Software op één harde schijf bijhouden als back-up of in een archief. Met het oog op back-up of archivering, mag u één (1) kopie van de Software en de Gedrukte Materialen maken of één exemplaar van gebruikersdocumenten afdrukken als U de Software downloadde, of U mag één (1) kopie van de Software en gedrukte materialen (of Gebruikersdocumenten) maken op één harde schijf. In alle andere gevallen mag U de Software of gedrukte materialen die bij de Software horen niet kopiëren (of kopieën afdrukken van gebruikersdocumenten als U de Software downloadde). U stemt ermee in dat Corel, de logo's van Corel en de andere handelsmerken, servicemerken en afbeeldingen van Corel handelsmerken zijn van Corel (enkele in de Verenigde Staten en/of andere landen) of handelsmerken zijn van de partners van Corel (“Merken”) U hebt niet het recht om Merken te gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar. U mag geen eigendomsvermeldingen die in de Software zijn verwerkt, verwijderen, afdekken of aanpassen. U begrijpt en stemt ermee in dat Wij het recht hebben om de verkoop, verdeling, service of updates van de Software (of een deel ervan) en de service of aanbiedingen op elk moment stop te zetten.

GEBRUIKSAUDIT, PIRATERIJ EN ONS PRIVACYBELEID. Onze audit en het verzamelen van Uw gegevens en Uw gebruik van de Software zijn onderhevig aan het Privacybeleid van Corel (http://www.corel.com/privacy). We kunnen Uw softwaregebruik controleren om piraterij te bestrijden, om een geldige registratie te controleren en om na te gaan of nieuwe Updates beschikbaar zijn voor Uw Computer voordat we U een melding sturen om een nieuwe Software Update te installeren en Uw gebruik van de Software beoordelen. U stemt ermee in dat de Software gebruiksgegevens verzendt (bijv. het aantal exemplaren van de Software dat wordt geopend, het IP-adres van het apparaat en/of de versie van de Software) met het oog op controle van registratie, verificatie, gebruik, piraterij en afdwinging. We kunnen ook de gebruiksgegevens gebruiken voor onze eigen interne statistische en analytische doelstellingen, om de gebruikerservaring van de Software te evalueren en te verbeteren door klantenvoorkeuren en aankooptrends te bepalen die we kunnen gebruiken voor marketingdoelstellingen en met het oog op operaties en ontwikkeling.

PRE-COMMERCIËLE VERSIE OF BETA-SOFTWARE. Als de Software die U ontving of gebruikt met deze EULA, een pre-commerciële versie of een beta-versie is, begrijpt U dat deze versie nog niet officieel en commercieel beschikbaar is en geen afgewerkt product is van Corel. De Software kan defecten, fouten en andere problemen bevatten die computerfouten kunnen veroorzaken en tot gegevensverlies kunnen leiden. DAAROM WORDT ALLE PRE-RELEASE OF BETA-SOFTWARE IN ZIJN HUIDIGE VORM GELEVERD. COREL DOET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEDEN VOOR U ONDER ELKE VORM.

ACADEMISCHE SOFTWARE. Als de Software is geïdentificeerd als een academische of educationele uitgave in de gebruikersdocumenten, op de verpakking van de Software of op de aankoop- of downloadpagina van de website en indien U wordt geïdentificeerd als academische eindgebruiker, mag U één (1) kopie van de Software installeren op het toegestane aantal computers, zoals afgesproken tussen U en Corel, maar alleen voor educationele doelstellingen en voor geen andere doelstelling. Academische versies van de Software mogen niet worden gebruikt voor commerciële, professionele of andere winstgevende doelstellingen. Niettegenstaande het voorgaande, hebt U niet het recht de Software te gebruiken tenzij U in Uw rechtsgebied wordt erkend als academische eindgebruiker (bijv. studentversies of persoonlijke leerversies van de Software mogen alleen worden gebruikt door de faculteit, het personeel en studenten die een diploma of certificaat willen behalen bij een geldige opleidingsinstelling). Neem contact op met Corel via Onze webpagina Academische Software (http://www.corel.com/education) of Uw lokaal erkende Corel verkooppunt om te bepalen of u wordt erkend als academische eindgebruiker en voor meer informatie over Onze academische programma's en producten. Werkproducten en andere gegevens die worden gemaakt met academische versies of opleidingsversies van de Software kunnen bepaalde meldingen en beperkingen bevatten die de gegevens onbruikbaar maken buiten het gedeelte voor opleidingsgebruik. Als U gegevens die u hebt gemaakt met opleidingsversies, studentenversies of academische versies, combineert met gegevens die op een andere manier zijn gemaakt, kunnen deze gegevens ook worden beïnvloed door deze meldingen en beperkingen. Corel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk als U gegevens die u met opleidingsversies, studentenversies of academische versies van de Software combineert of koppelt.

ADDENDUM EDITIES STUDENT EN LERAAR, THUIS EN STUDENT EN THUISEDITIE. ALS DEZE SOFTWARE DUIDELIJK WORDT AANGEBODEN ALS STUDENT EN LERAAR, THUIS EN STUDENT OF THUISEDITIE, IS UW GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE ONDERHEVIG AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA ZOALS GEWIJZIGD DOOR DEZE PARAGRAAF. ALS ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA EN DEZE PARAGRAAF, KRIJGT DEZE PARAGRAAF VOORRANG. U KUNT DEZE EDITIE VOOR STUDENT EN LERAAR, THUIS EN STUDENT OF THUIS VAN DE SOFTWARE OP DRIE (3) COMPUTERS TEGELIJK INSTALLEREN EN GEBRUIKEN OP UW ADRES. NIETTEGENSTAANDE ANDERS VERMELD IN DEZE EULA, MAG U (A) DEZE SOFTWARE NIET OVERDRAGEN OF TOEWIJZEN AAN DERDEN; OF (B) DEZE SOFTWARE GEBRUIKEN VOOR EEN COMMERCIËLE DOELSTELLING OF IN EEN COMMERCIËLE ONDERNEMING OF EEN BEDRIJF. DEZE SOFTWARE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN IN EEN NIET-COMMERCIËLE OMGEVING.

EVALUATIESOFTWARE. Als de Software is geïdentificeerd als een demoversie, een evaluatieversie, een proefversie, een versie die niet mag worden verkocht (Not for sale – NFS), of niet mag worden herverkocht (Not for resale – NFR) (“Evaluatieversie”) in de bijbehorende gebruikersdocumenten, mag U één (1) kopie van de Software installeren en gebruiken met als enige doelstelling het evalueren of demonstreren van de Software. Tenzij U hiervoor toestemming hebt gekregen van Corel, mag u Onze Software niet gebruiken voor concurrentieanalyse of voor commerciële, professionele of andere winstgevende doelstellingen. U begrijpt dat U op het einde van de evaluatieperiode de Software niet meer mag gebruiken of dat u voor de Software moet betalen om deze verder te gebruiken. Als U er niet voor betaalt, vervalt Uw licentie. Bij het vervallen van de licentieperiode moet U onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Evaluatieversie en moet u alle elektronische kopieën van de Evaluatieversie verwijderen en vernietigen, waaronder maar niet beperkt tot alle gebruikersdocumenten die mogelijk zijn aangeleverd als onderdeel van de evaluatie van Uw computer en elk ander apparaat waarop U de Evaluatieversie hebt geïnstalleerd. Elke poging om de vervaldatum te omzeilen is een overtreding van deze EULA en beëindigt automatisch en onmiddellijk Uw licentie om de Evaluatieversie te gebruiken.

OEM-EDITIE-PRODUCT. Als de Software is geïdentificeerd als een OEM-Editie-product, mag u alleen de Software gebruiken met de oorspronkelijke computer of de oorspronkelijke elektronische apparatuur (de “Oorspronkelijke Apparatuur”) waarmee de Software eerst was gebundeld.

BEPERKTE GARANTIE (ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE HIER AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER “AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA”). Als U de Software op een schijf kocht, garandeert Corel dat de media waarop de Software wordt geleverd, vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop U de Software aankocht. Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale defecten en fouten bevatten. Daarom wordt de Software geleverd in haar huidige vorm, met de wetenschap dat er regelmatig defecten zullen worden opgelost en Updates zullen worden bezorgd. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoper van de Software. ALS DE SCHIJF GEBREKEN VERTOONT, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL EN UW ENIGE OPLOSSING VOLGENS DEZE GARANTIE BEPERKT TOT HET VERVANGEN VAN DE DEFECTE SCHIJF INDIEN U ONS DE DEFECTE SCHIJF BEZORGT MET EEN KOPIE VAN UW TICKET. Uw recht op een vervangend exemplaar van de Software vervalt indien de schade aan de schijf het resultaat is van een ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Alle vervangende Software is onder garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode. U BENT VOLLEDIG ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIEZEN, INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. COREL DOET, VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN TOE VOOR GARANTIE; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U. In dergelijke gevallen en op voorwaarde dat U de Software bij Corel of een erkend Corel verkooppunt aanschafte, kan Corel aanzienlijke gebreken van de Software oplossen naar eigen redelijk inzicht door (a) een patch of Update te bezorgen of de Software te vervangen, of (b) te vragen de Software terug te bezorgen en deze EULA te annuleren. U hebt alleen recht op een korting op de aankoopprijs of een beperking van deze EULA indien Corel er herhaaldelijk niet in slaagde het defect op te lossen na een redelijke periode. Als U een consument bent, zijn Uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot vierentwintig (24) maanden. Als U een bedrijf bent, zijn Uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot twaalf (12) maanden. Als U de Software op een manier wijzigt zonder de toestemming van Corel, zal Corel geen defecten oplossen die zijn veroorzaakt door een dergelijke wijziging en bent U verantwoordelijk voor de schade die Corel leed door uw niet-toegestane wijziging. ALS U PRE-RELEASEVERSIES VAN PRODUCTEN INSTALLEERT WAARBIJ DIT DUIDELIJK IS AANGEGEVEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO. Pre-releaseversies worden alleen gebruikt voor testdoelstellingen in testversies en mogen niet worden gebruikt voor productiedoelstellingen. Om een garantievordering in te dienen moet U de klantenservice van Corel een gedetailleerde foutbeschrijving bezorgen of moet u, op aanvraag van Corel, de Software terugbrengen met alle machtigingen die U van Corel kreeg, dit alles op kosten van Corel naar Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Raadpleeg voor verdere informatie over garanties de klantenservice van Corel op www.corel.com

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPEN SOURCE-MATERIALEN. DE SOFTWARE KAN “OPEN SOURCE”-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. SOFTWARE DIE ONDERHEVIG IS AAN LICENTIES ZOALS OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE OF OPENBARE-DOMEINLICENTIES OF VERGELIJKBARE LICENTIES). COREL GEEFT GEEN GARANTIE EN IS NIET AANSPRAKELIJK, NOCH DIRECT NOCH INDIRECT VOOR OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE.

INDIRECTE SCHADE EN VERVOLGSCHADE – ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE HIER AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER “AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA”

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE OF VERVOLGSCHADE. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN COREL, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMENSVERLIES, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDERE SCHADELIJK VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE NET NIET TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL AAN U VOOR ALLE SCHADE IN EEN OF MEER SCHADEGEVALLEN IS NIET GROTER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALDE VOOR DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ONGEACHT HET MISLUKKEN VAN DE ESSENTIËLE DOELSTELLING VAN EEN BEPERKTE OPLOSSING. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN TOE VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U. In dergelijke gevallen en op voorwaarde dat U de Software verkreeg bij Corel of een erkend Corel verkooppunt, kan Corel voor U aansprakelijk zijn (a) zonder beperking van de schade die U opliep onder of in verband met deze EULA, op voorwaarde dat Corel deze schade veroorzaakte door kwaad opzet of door ernstige nalatigheid; en (b) voor de gebruikelijke schade die redelijkerwijze kon worden voorzien en die werd veroorzaakt door een andere nalatige inbreuk van een essentiële contractuele plicht van Corel. Alle verdere aansprakelijkheid van Corel is uitgesloten. Deze eerder vermelde beperkingen gelden, ongeacht hun wettelijke basis, in het bijzonder met betrekking tot pre-contractuele of extra contractuele claims. Deze beperkingen gelden echter niet voor verplichte aansprakelijkheid volgens de geldende productaansprakelijkheidswetten en gelden ook niet voor schade die werd veroorzaakt door het verbreken van een uitdrukkelijke garantie in die mate dat dergelijke uitdrukkelijke garantie bedoeld was om consumenten te beschermen tegen de specifieke geleden schade, evenals schade door overlijden, letsel of gezondheidsrisico.

RECHTEN DIE DOOR DE OVERHEID VAN DE VS ZIJN BEPERKT. De Software en bijbehorende documenten vallen volgens DFAR Sectie 227.7202 en FAR Sectie 12.212 onder “commerciële computersoftware” en “documentatie van commerciële computersoftware”. Alle gebruik, aanpassingen, uitgave van reproducties, gebruik, weergave of publicatie van de Software en bijbehorende documenten door de overheid van de VS, valt uitsluitend onder de voorwaarden van deze EULA en is verboden, behalve in de mate waarin dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de voorwaarden van deze EULA.

EXPORTBEPERKINGEN. U mag de Software, waaronder het Corel shareware product, niet downloaden, verdelen, exporteren, herexporteren of herverdelen (a) naar een inwoner van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben, of (b) naar iedereen die op de lijst 'Speciaal benoemde' inwoners van het United States Treasury Department of de ‘Tabel met geweigerde orders' van het United States Commerce Department staat. Door de Software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert U dat U zich niet bevindt in of onder de controle bent van, of een inwoner bent van een dergelijk land of dat u op een dergelijke lijst staat. Behalve indien u een uitdrukkelijke, schriftelijke, volledig uitgevoerde overeenkomst hebt met Corel, mag U geen licentie aankopen om de Software te gebruiken met als doel deze te exporteren naar een ander land dan het oorspronkelijk land van verkoop. U mag ook niet de services van een derde vragen om een licentie voor de Software aan te kopen indien U hierdoor deze derde vraagt om (op elektronische of andere wijze) U de software naar een ander land dan het oorspronkelijk land van verkoop te verzenden.

ALGEMEEN. Als U de Software hebt gedownload of gekocht in de Verenigde Staten, wordt deze EULA beheerd door de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zonder dat kan worden verwezen naar conflicten van recht. Elk geschil tussen U en Corel in verband met deze EULA mag uitsluitend worden behandeld door de staat en het federaal gerecht in de staat Californië. Deze EULA sluit specifiek de Conventie van Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen van de Verenigde Naties en andere wetgeving uit die dergelijke ‘Conventie' implementeren, indien dit van toepassing is. Behalve indien dit hier uitdrukkelijk wordt vermeld en voor zover mogelijk volgens de geldende wetgeving, zal deze EULA de niet-uitsluitbare, statutaire rechten van elke partij die optreedt als consument, niet in gevaar brengen. Als U de Software hebt gekocht in Canada zal, tenzij dit uitdrukkelijk is verboden door de lokale wetgeving, deze EULA worden beheerd door de geldende wetten in de provincie Ontario in Canada. Indien er een geschil is tussen U en Corel over deze EULA, wordt dit uitsluitend behandeld door de rechtspraak van de federale en provinciale rechtbanken in Toronto, Ontario. Als U de Software hebt gekocht in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, geldt de lokale wetgeving. Als U de Software aankocht in een ander land, geldt de lokale wetgeving. Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen U en Corel en krijgt voorrang op alle andere communicatie of advertenties in verband met de Software en documenten. De Software, of een functie of onderdeel ervan, is mogelijk niet beschikbaar in elke taal of in elk land. Als Corel U een vertaling van de Engelstalige versie van deze EULA heeft geleverd, stemt U ermee in dat deze vertaling alleen voor Uw gemak is bestemd en dat de Engelstalige versie, niet de vertaalde versie, van deze EULA wettelijk bindend is voor U. De Engelstalige versie van deze EULA en niet haar vertaling(en) zijn geldig in geval van een verschil tussen de Engelstalige versie en de vertaling. De oorspronkelijke Engelstalige versie van deze EULA is te vinden op www.corel.com/eula.

Als en in die mate dat een bepaling van deze EULA wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar volgens de geldende wetgeving, is die bepaling of een gedeelte ervan niet van toepassing in het rechtsgebied waarin deze wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar. Dit is echter alleen in de mate van de onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid en wordt aangepast voor zover dit nodig is om de geldende wet na te leven zodat deze de bedoeling van de partijen zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Er wordt geen afstand gedaan van voorwaarden of bepalingen in deze EULA en er wordt geen inbreuk toegestaan, tenzij dergelijke afstandsverklaring schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet. Geen enkele afstandsverklaring (uitdrukkelijk of impliciet) vormt een goedkeuring van, een afstandsverklaring van of een goedkeuring voor een andere of daaropvolgende inbreuk. Wijzigingen of aanpassingen van deze EULA zijn niet bindend voor Corel tenzij deze schriftelijk en op correcte wijze zijn uitgevoerd door U en een erkend vertegenwoordiger van Corel.

Sommige versies van de Corel Software zijn mogelijk niet compatibel met verschillende besturingssystemen en mogelijk ontvangt u geen Updates. Uw Software is mogelijk niet compatibel met besturingssystemen die U nu of in de toekomst kunt komen.

U begrijpt dat Corel Software kan worden opgenomen in of zichzelf kan opnemen in software en andere technologie die eigendom is van derden en door derden wordt beheerd. Deze EULA blijft geldig bij een dergelijke opname. Alle software of technologie van derden die kan worden verspreid in combinatie met de Corel Software (als gebundelde software van derden) bevat mogelijk een licentieovereenkomst met die derde die U uitdrukkelijk moet accepteren. De licentieverstrekkers van Corel zijn een directe en bedoelde derde begunstigde van deze EULA.

AANVULLENDE EULA-VOORWAARDEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR LICENTIES / ABONNEMENTEN MET VASTE TERMIJN: De licentie voor het gebruik van de Software is in de vorm van een licentie met vaste termijn of abonnement onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA en begint op de aankoopdatum en geldt gedurende de periode die op de respectievelijke factuur wordt vermeld door Corel, de erkende OEM van Corel of het erkende verkooppunt van Corel. Het gebruik van de software vóór of na deze vastgelegde termijn, of elke poging om de tijdscontrolefunctie van de Software uit te schakelen, is ongeoorloofd gebruik en vormt een materiële inbreuk op deze EULA en de geldende wetgeving.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, MP3 & DVD XPACK (“XPACK PRODUCTLIJN”): U stemt er voor de Corel Xpack productlijn mee in dat U geen Corel producten zult gebruiken in rechtsgebieden waar het gebruik van decodersoftware voor audio en/of video onwettig is.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WINDVD, VIDEOSTUDIO PRO: U erkent dat het gebruik van de Software op elke manier die overeenstemt met de MPEG-2- of MPEG-4-standaard nadrukkelijk verboden is zonder licentie onder de geldende patenten in het MPEG-2 patentportfolio of het MPEG-4 patentportfolio, indien van toepassing. Deze licentie is beschikbaar bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, VERENIGDE STATEN. U erkent dat de software kan worden gelicentieerd onder de VC-1 patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel van een consument om (a) video te coderen in naleving van de VC-1 norm (“VC-1 video”) en/of (b) VC-1 video te decoderen die werd gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider met een licentie om VC-1 video te leveren. Er wordt geen licentie toegekend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). U erkent dat de software kan worden gelicentieerd onder de AVC patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel van een consument om (a) video te coderen in naleving van de AVC norm (“AVC video”) en/of (b) AVC video te decoderen die werd gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider met een licentie om AVC video te leveren. Er wordt geen licentie toegekend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). U stemt ermee in dat de software kan worden gelicentieerd onder de MP3-licentie. Het leveren van de software vormt geen licentie of geeft geen recht om MP3-gecodeerde of MP3PRO-gecodeerde gegevens te verdelen in inkomstengenererende uitzendsystemen, streamingtoepassingen, andere systemen om inhoud te verdelen of op fysieke media. Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie vereist. U vindt aanvullende informatie op de MP3-licentiewebsite (http://mp3licensing.com). Als u de Software als een afzonderlijk product in de detailhandel hebt gekocht, heeft Corel de royalties voor bovenstaande licenties betaald.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WORDPERFECT OFFICE: U erkent dat dit product intellectuele eigendommen van Microsoft® Corporation kan bevatten. De voorwaarden voor deze intellectuele eigendommen van Microsoft kunt u bij Microsoft Corporation vinden http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN DUITSLAND OF OOSTENRIJK: Als u de Software aankocht bij Corel of een erkend Corel verkooppunt in Duitsland of Oostenrijk en uw wettelijke verblijfplaats is in dat land, gelden de wetten inzake productaansprakelijkheid en andere wetten ter bescherming van de klant voor het vergoeden van defecte goederen, en krijgen deze wetten voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven wordt beschreven.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN HET VERENIGD KONINKRIJK Als (a) U optreedt als een consument en Uw wettelijke verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk is; (b) U deze EULA aanging in het Verenigd Koninkrijk; en (c) U de Software aanschafte bij Corel of een erkend verkooppunt van Corel in het Verenigd Koninkrijk (een “Consument”), geldt de beperking van bepalingen inzake de aansprakelijkheid en garantie die is vastgelegd in de wetten voor consumentenbescherming en garantie in het Verenigd Koninkrijk, en krijgt deze voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven worden beschreven.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN AUSTRALIË:

BEPERKTE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN):

Onze goederen vallen onder garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumentenwet. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling bij een “ernstig defect” en een compensatie voor elke andere op redelijke wijze te voorziene schade of verlies. U hebt ook recht op herstel of vervanging van de goederen indien de kwaliteit niet volstaat en het defect geen ernstig defect is.

De term “ernstig defect” is omschreven in de Australische Consumentenwet en omvat, maar is niet beperkt tot, wanneer de goederen in grote mate niet geschikt zijn voor de beoogde doelstelling en deze niet gemakkelijk en binnen een redelijke periode geschikt kunnen worden gemaakt voor deze doelstelling, of wanneer de goederen op één of meer vlakken, indien deze werden beschreven, aanzienlijk afwijken van die beschrijving.

De garantie in deze sectie wordt geleverd door Corel Corporation van 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada.

Wij garanderen dat de media waarop de Software wordt geleverd vrij is van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop U de Software aankocht. De voordelen in deze uitdrukkelijke garantie komen bovenop de andere rechten en oplossingen voor de consument onder elke mogelijke wet over de goederen of diensten waarvoor de garantie geldt.

Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale defecten en fouten bevatten. Er worden van tijd tot tijd oplossingen voor problemen en updates geleverd.

Als de schijf gebreken vertoont, zal Corel zonder andere wettelijke verplichtingen te beperken, de gebrekkige schijf vervangen indien u ons deze terugbezorgt met een kopie van uw ontvangstbon. Elke vervanging van de Software valt onder de garantie van de oorspronkelijke garantieperiode in dit gedeelte.

UITSLUITINGEN (ALLEEN AUSTRALIË)

De garantie in dit gedeelte dekt geen defecten of problemen die het gevolg zijn van handelingen door U die de Software aanzienlijk verslechteren, zoals onvoldoende zorg of schade veroorzaakt door abnormaal gebruik. bovendien bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het kiezen, installeren en gebruiken van de Software.

Behalve zoals hierboven bepaald, en voor zover dit is toegestaan door de geldende wetgeving, doet Corel afstand van alle andere garanties, uitdrukkelijke of geïmpliceerde, waaronder maar niet beperkt tot niet-inbreukmakendheid, in verband met de Software en de bijbehorende schriftelijke materialen.

Als U de Software op een manier wijzigt zonder toestemming van Corel, zal Corel geen defecten oplossen die zijn veroorzaakt door een dergelijke wijziging en bent U verantwoordelijk voor de schade die Corel leed door uw niet-toegestane wijziging. Als u pre-releaseversies van dit product installeert waarbij dit duidelijk is aangegeven, doet u dit op eigen risico. Pre-releaseversies worden alleen gebruikt voor testdoelstellingen in testversies en mogen niet worden gebruikt voor productiedoelstellingen.

De software kan “open source”-materialen bevatten (bijv. software die onderhevig is aan licenties zoals open source, copyleft, gnu general public license, library general public license, lesser general public license, mozilla license, berkeley software distribution license, open source initiative license, mit-, apache- of openbare-domeinlicenties of vergelijkbare licenties). Voor zover dit wettelijk is toegestaan, doet Corel geen garanties en is Corel niet direct of indirect aansprakelijk in verband met open source-materialen in de software.

VORDERINGEN ONDER DE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALIË)

Om de garantie op te volgen, moet u contact opnemen met het Klantenservicecenter van Corel ( http://www.corel.com/support/rma ) en een Return Merchandise Authorisation (RMA)-nummer aanvragen. U ontvangt via e-mail gedetailleerde RMA-instructies en verzendinformatie en een RMA-nummer. U moet een aankoopbewijs verstrekken en de kosten voor het terugsturen van de Software zelf betalen. De Software moet samen met alle bijbehorende media en handleidingen worden teruggestuurd naar Corel TW Corp. (Philippines), 5/F Coherco Corporate Center, 116 V.A. Rufino St., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Philippines 1229. De Software moet ook van uw computer en opslagapparaten worden verwijderd en u moet back-upkopieën verwijderen. Wij streven ernaar uw claim te verwerken binnen de 10 werkdagen na ontvangst door Corel. Als we accepteren dat de Software gebreken vertoont, sturen wij u per post een vervangschijf.

INDIRECT VERLIES EN VERVOLGVERLIES AUSTRALIË

VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN ONDER DE AUSTRALISCHE WETGEVING, IS COREL NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT VERLIES OF VERVOLGVERLIES. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN COREL, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE DOOR INKOMENSVERLIES, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER INDIRECT SCHADELIJK VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE NET NIET TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN SOFTWARE DIE SHAREWARE BEVAT: Bepaalde Software is shareware en kan dus gratis worden verkregen en worden gebruikt gedurende een bepaalde periode voor evaluatiedoelstellingen, en is onderhevig aan de specifieke eindgebruikerslicentie voor die shareware.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN CLIPART, STANDAARD AFBEELDINGEN, VIDEO-INHOUD, AUDIOFRAGMENTEN, LETTERTYPES EN VOORBEELDINHOUD: Onze software kan volgende zaken bevatten of er toegang tot bieden: clipart, afbeeldingen, video-inhoud, audiofragmenten (collectief “Afbeeldingen of Fragmenten”), softwaregegevensbestanden die typeface-ontwerpen renderen indien u deze gebruikt in combinatie met de juiste hardware en software (bijvoorbeeld alleen, zonder beperking,.ttf- of .otf-bestanden) waarnaar wordt verwezen als “Lettertypesoftware”, en de grafische rendering, gegenereerd door de Lettertypesoftware waarnaar wordt verwezen als “Lettertype-uitvoer” en voorbeeldinhoud zoals formulieren, sjablonen, “tubes”, “vormen” of gelijkaardige items (samen “Voorbeeldinhoud” genoemd) die ofwel eigendom zijn van Ons of onder licentie van een derde vallen. Behalve zoals vereist in de onderstaande paragraaf of zoals bepaald bij de inhoud, kunt U als gebruiker van Onze Software de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud als volgt gebruiken, aanpassen en publiceren: U kunt (i) Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud opnemen in Uw eigen oorspronkelijke werk en Uw werk publiceren, weergeven en verdelen op elk medium, op voorwaarde dat U een auteursrechtvermelding opneemt in Uw werk waarin U als volgt verwijst naar de auteursrechtelijke eigendommen van U en Corel: “Copyright (c) 20___ [Uw naam], Corel Corporation en zijn licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden.”; en (ii) één (1) kopie maken van de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware of Voorbeeldinhoud als back-up of archief. HET IS NIET TOEGESTAAN OM (i) de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware te herverkopen, sublicentiëren of op andere manier beschikbaar te maken voor gebruik of afzonderlijke distributie, of los van een product of webpagina. De Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertype-uitvoer mag U bijvoorbeeld gebruiken als deel van een webpagina, maar mag u niet afzonderlijk beschikbaar stellen om te downloaden (het gebruik van de Lettertypesoftware als een weblettertype met behulp van de CSS3@font-face-specificatie of gelijkaardig is met name verboden) of in een andere indeling die is bestemd of bedoeld voor permanente opslag of hergebruik door anderen; (ii) de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware aan derden te bezorgen of toestaan dat derden de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer afzonderlijke of als deel van een ander product gebruiken. Derden mogen echter kopieën van de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertype-uitvoer (ook in digitale bestanden) ontvangen als deel van een werkproduct; (iii) schandaleuze, obscene, oneerbare of immorele werken te maken met behulp van de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud, noch mogen de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud voor andere doelstellingen worden gebruikt die wettelijk zijn verboden; (iv) het gebruik toe te staan van de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud of een deel hiervan als handelsmerk of servicemerk, of enige vorm van eigendomsrechten op te eisen op de Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud of een deel ervan; (v) Afbeeldingen of Fragmenten te gebruiken die identificeerbare personen of entiteiten bevatten voor commerciële doelstelling, waaronder maar niet beperkt tot op manieren die leiden tot vermoedens van betrokkenheid met of ondersteuning van een product of service; (vi) de Afbeeldingen of Fragmenten elektronisch, online of in multimediatoepassingen te gebruiken tenzij de Afbeeldingen of Fragmenten hiertoe alleen zijn opgenomen voor weergavedoelstellingen en er geen toestemming is om de Afbeeldingen of Fragmenten voor eender welke reden te downloaden en/of op te slaan; (vii) de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer of kopieën hiervan te verhuren, leasen, sublicentiëren of uit te lenen aan een andere persoon of wettelijke entiteit; (viii) de Lettertypesoftware op een manier te wijzigen; (ix) Afbeeldingen of Fragmenten te gebruiken die voorkomen in splashscreens, welkomstschermen, productverpakkingen en/of marketingmateriaal van de Software; of (x) Afbeeldingen of Fragmenten, Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze EULA. U mag echter al Uw rechten onder deze EULA overdragen om de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware te gebruiken naar een andere persoon of wettelijke entiteit, op voorwaarde dat (i) U de Software overdraagt met inbegrip van de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware, en dat u deze EULA, inclusief alle kopieën (behalve kopieën die in uw Werkproduct zijn opgenomen zoals toegestaan door deze EULA) overdraagt aan deze persoon of entiteit (ii) U geen kopieën behoudt, waaronder kopieën die zijn opgeslagen op een computer of ander opslagapparaat, en (iii) de ontvangende partij ermee instemt te zijn gebonden door de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

September 2013 (1.0)