CorelDRAW Graphics Suite X3

Soubor Readme

Obsah


Minimální požadavky na systém

 • Windows 2000, Windows XP (Home, Professional, Media Edition, 64bitové nebo verze Tablet PC) nebo Windows Server 2003 s nejnovější sadou Service Pack
 • Procesor Pentium III, 600 MHz nebo vyšší
 • 256 MB RAM
 • Myš nebo digitizér
 • Rozlišení obrazovky 1024 x 768 (768 x 1024 pro počítač Tablet PC)
 • Jednotka CD-ROM
 • 200 MB místa na pevném disku (pouze aplikace CorelDRAW; pro další aplikace sady je požadováno více místa)
 • Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6 nebo vyšší

Instalace

Před instalací sady CorelDRAW Graphics Suite X3

 • Zkontrolujte, zda jsou systémové datum a čas nastaveny správně.
 • Ukončete všechny aplikace včetně antivirových programů a aplikací spuštěných na hlavním panelu systému Windows i v jeho pravé části. V opačném případě může dojít k prodloužení doby instalace a k narušení procesu instalace.
 • V systémech Windows 2000 a Windows XP byste měli být přihlášeni jako správce nebo jako uživatel s oprávněním správce.
 • Zkontrolujte, zda je na jednotce, na níž hodláte aplikaci nainstalovat, dostatek volného místa.
 • Chcete-li se vyhnout konfliktům souborů a paměti, ukončete všechny spuštěné programy a odstraňte obsah dočasných složek systému. [C:\Documents and Settings\<Administrator>\Local Settings\Temp] a [C:\<WINNT>\Temp]
 • Společnost Corel doporučuje instalovat sadu CorelDRAW Graphics Suite X3 do samostatného adresáře. Předejdete tak konfliktům se staršími verzemi.

Síť/pracovní stanice

 • Pro správce sítě v organizacích, které zakoupily více licencí sady CorelDRAW Graphics Suite X3, je k dispozici příručka Network Deployment Guide (Příručka pro síťovou instalaci). Chcete-li získat další informace, obraťte se na oddělení licencí nebo službu pro zákazníky společnosti Corel.

Instalace sady CorelDRAW Graphics Suite X3

Než zahájíte instalaci, přečtěte si část Před instalací sady CorelDRAW Graphics Suite X3.

 • Vložte disk 1 do jednotky CD-ROM.
  Pokud se úvodní obrazovka nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows a vyberte příkaz Spustit. Zadejte příkaz D:\autorun.exe nebo D:\CGS13\Setup.exe, kde D je písmeno odpovídající jednotce CD-ROM.
 • Postupujte podle pokynů pro instalaci aplikace.
Odinstalování sady CorelDRAW Graphics Suite X3

Systém Windows 2000

 • Na hlavním panelu systému Windows klepněte na příkaz Start > Nastavení > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
Chcete-li zachovat uživatelské soubory jako předvolby, soubory vytvořené uživatelem a upravené soubory, klepněte na tlačítko Odebrat. Pokud chcete uživatelské soubory odstranit, klepněte na tlačítko Změnit a poté na tlačítko Odebrat. Budete dotázáni na odebrání uživatelských souborů.
Systém Windows XP
 • Na hlavním panelu systému Windows klepněte na příkaz Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.

  Chcete-li zachovat uživatelské soubory jako předvolby, soubory vytvořené uživatelem a upravené soubory, klepněte na tlačítko Odebrat. Pokud chcete uživatelské soubory odstranit, klepněte na tlačítko Změnit a poté na tlačítko Odebrat. Budete dotázáni na odebrání uživatelských souborů.

Dokumentace

Dokumentace a kurzy

V sadě CorelDRAW Graphics Suite X3 jsou k dispozici následující soubory elektronické dokumentace. Pokud jsou tyto dokumenty nainstalovány, můžete je zobrazit klepnutím na tlačítko Start na hlavním panelu systému Windows a klepnutím na položku Programy > CorelDRAW Graphics Suite X3 > Dokumentace. Není-li uvedeno jinak, jsou tyto soubory ve formátu PDF a k jejich zobrazení potřebujete program Adobe Reader nebo kompatibilní aplikaci. Program Adobe® Reader je k dispozici pro stažení na webu http://www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2_allversions.html.

 • Během instalace můžete také nainstalovat Uživatelskou příručku sady CorelDRAW Graphics Suite X3. Po její instalaci bude v nabídce Start systému Windows ve složce CorelDRAW Graphics Suite X3 > Dokumentace vytvořen zástupce. Pokud není příručka nainstalovaná, můžete ji přidat do stávající instalace pomocí příkazu Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy. Vyberte aplikaci CorelDRAW Graphics Suite X3 a klepněte na tlačítko Změnit.
 • Je-li nainstalována součást Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) sady CorelDRAW Graphics Suite X3, jsou k dispozici dokumenty CorelDRAW Graphics Suite Programming Guide for VBA (Příručka programátora v jazyce VBA sady CorelDRAW Graphics Suite) a Object Model (Objektový model).
 • Pro každou z aplikací CorelDRAW X3 a Corel PHOTO-PAINT X3 jsou k dispozici Kurzy . Můžete k nim přistupovat pomocí nabídky Start. Úvodní stránky jsou ve formátu HTML a pro zobrazení vyžadují prohlížeč sítě Internet, jednotlivé kurzy jsou soubory ve formátu PDF. Všechny ukázkové soubory kurzů jsou k dispozici ve složce ...\Program Files\Corel\Corel Graphics X3\Languages\<LANG>\Tutorials\Samples files, případně v odpovídající podsložce.

Digitální obsah

 • Sada CorelDRAW Graphics Suite X3 obsahuje množství písem TrueType a Type 1. Chcete-li je však použít v aplikacích, musíte je nejprve přidat nebo nainstalovat. Další informace o instalaci písem naleznete v dokumentaci systému Windows, případně v nápovědě aplikace Font Navigator nebo jiného programu pro správu písem.
 • Písma jsou uložena ve složce Fonts na disku CD č. 3.
 • Symboly jsou uloženy ve složce Symbols na disku CD č. 3.
 • Na disku CD č. 2 jsou navíc k dispozici dodatečné soubory vzorových výplní, seznamů nanášení, rámečků a dlaždic. Na disku CD č. 3 jsou k dispozici soubory textur štětců, seznamy obrázků, objekty a fotografie. Další informace o načtení a použití těchto souborů v aplikacích sady CorelDRAW Graphics Suite X3 naleznete v nápovědě.
 • Soubory ukázek pro každou z aplikací naleznete v příslušné podsložce ukázek
  (například \Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics X3\Draw\Samples).

Všechny aplikace

Pracovní plocha

Pravděpodobně bude nutné v pravidelných intervalech obnovit výchozí nastavení pracovní plochy aplikace. Toho můžete dosáhnout podržením klávesy F8 při spouštění aplikace. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete přepsat aktuální pracovní plochu výchozím nastavením od výrobce. Klepněte na tlačítko Ano. Aplikace se spustí s výchozím nastavením pro aktuálně vybranou pracovní plochu. Mějte na paměti, že veškeré provedené úpravy pracovní plochy budou ztraceny. Informace o vytváření, použití a úpravě více pracovních ploch naleznete v nápovědě.

Výkon

V zájmu dosažení co nejvyššího výkonu aplikací sady CorelDRAW Graphics Suite X3 se doporučuje nastavit minimální velikost stránkovacího souboru na hodnotu 200 MB. Velikost stránkovacího souboru můžete nastavit pomocí volby Systém > Virtuální paměť.

Podpora počítače Tablet PC a pera

Používáte-li počítač Tablet PC s rozhraním Wacom® bez podpory přítlaku pera, můžete tento nedostatek napravit aktualizací ovladače pro počítač Tablet PC od společnosti Wacom.

CorelDRAW X3

Vstup a výstup souboru:

 • Díky kompatibilitě s kódováním Unicode v rámci aplikace CorelDRAW X3 můžete správně zobrazit veškerý text aplikace (například názvy vrstev, objektů atd.) ze starších verzí. Nejprve je nutné zajistit, aby byla v rámci operačního systému nainstalována příslušná jazyková podpora. Otevíráte-li soubor vytvořený ve starší verzi aplikace, která byla spuštěna v operačním systému s jinou znakovou stránkou, než je znaková stránka aktuálního operačního systému, nastavte příslušnou požadovanou stránku v dialogovém okně Otevřít. Pokud jste například vytvořili soubor aplikace CorelDRAW 11 v japonské verzi operačního systému a nyní jej otevíráte pomocí aplikace CorelDRAW X3 v anglické verzi operačního systému, nastavte znakovou stránku na hodnotu 932.
 • Při otevírání souborů CDR/DES vytvořených v aplikaci Corel DESIGNER Professional SG nebo Corel DESIGNER Technical Suite 12 a obsahujících nepodporované objekty (například diametrické či radiální dimenze nebo odkazovací čáry) se zobrazí zpráva, která na tuto skutečnost upozorňuje. Při práci v aplikaci CorelDRAW X3 se tyto objekty zobrazí jako zamčené. Můžete je odemknout a poté převést na seskupené objekty. Hodláte-li ale soubor znovu uložit a uchovat funkce aplikace Corel DESIGNER Professional SG či Corel DESIGNER Technical Suite 12 neporušené, doporučuje se ponechat tyto objekty zamčené.
 • Při ukládání stínů do formátu souboru předchozí verze budou stíny převedeny na objekty typu čočka. Vzhled objektu bude zachován, nebude již však možné jej upravovat coby objekt stínu.
 • Rozšířené styly obrysu z aplikace Corel DESIGNER Technical Suite 12 budou v souborech .DES zachovány i po otevření a uložení v aplikaci CorelDRAW X3 .

Odkládací plocha

 • Instalace aplikace CorelDRAW X3 do systému, který již obsahuje starší verze CorelDRAW 11 nebo CorelDRAW 10, ovlivní možnosti vyhledávání ve starších verzích. Po dokončení vyhledávání v aplikaci CorelDRAW 11 nebo 10 bude v okně Výsledky vygenerována prázdná stránka. Chcete-li tomu předejít, upravte klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\COREL\CorelSearch\CorelDRAW13. Změňte klíč registru z dynamické hodnoty na absolutní hodnotu ID jazyka (pokud například vyhledáváte v angličtině, změňte cestu z hodnoty ..\Languages\<JAZYK>\Programs\Search.idx na hodnotu ..\Languages\EN\Programs\Search.idx)

Aplikace CorelDRAW X3 nyní obsahuje další funkci, která umožňuje zkopírovat obsah z disku CD do jiného umístění a současně používat funkce odkládací plochy. Chcete-li tuto funkci využít, proveďte následující kroky:

 1. V libovolném umístění vytvořte složku se stejným názvem jako jmenovka disku CD (například pro disk s kliparty sady CorelDRAW Graphics Suite X3 použijte název složky CGX3_CLPART).
 2. Zkopírujte celý obsah disku CD včetně souboru volinfo.txt do této složky.
 3. V klíči registru HKEY_LOCAL_Machine\Software\Corel\Media\Corel GRAPHICS X3 Clipart (Disk2) změňte cestu na umístění složky vytvořené v kroku 1.
 4. V klíči registru HKEY_LOCAL_Machine\Software\Corel\Media\Corel GRAPHICS X3 Photos (Disk3) změňte cestu na umístění složky vytvořené v kroku 1.
  Nyní můžete prohlížet a prohledávat fotografie a objekty, aniž byste museli použít disky CD.

Webové funkce

Webové funkce sady CorelDRAW Graphics Suite X3 vyžadují použití prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6 nebo novějšího, případně Netscape Navigator 4 nebo novější.

Malířské techniky

Pomocí nástroje Malířské techniky můžete vytvářet efekty nanášení a štětců, například průhlednost a čočky. Překrývání většího počtu tahů však může snížit výkon aplikace.

Text

 • Chcete-li využít podporu více jazyků v systému Windows 2000, postupujte následovně: Otevřete ovládací panel Místní nastavení. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Nastavit výchozí. Tím dojde ke změně znakové stránky systému. Poté nainstalujte příslušnou klávesnici nebo editor IME.
 • Chcete-li využít podporu více jazyků v systému Windows XP, přihlaste se pod účtem s oprávněním správce a postupujte takto: Přejděte do ovládacího panelu Místní nastavení a možnosti data, času a jazyka. Klepněte na možnost Místní a jazykové nastavení. Klepněte na kartu Upřesnit. V oblasti Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode vyberte v seznamu jazyk. Poté nainstalujte příslušnou klávesnici nebo editor IME.
 • Chcete-li změnit znakovou stránku vybraného textu a textových objektů, klepněte na položku Text > Kódovat. Je doporučeno nejprve nastavit znakovou stránku pomocí možnosti Text > Kódovat a až poté na vybraný text a vybrané textové objekty aplikovat písma s jiným kódováním než unicode.
 • Text umístěný na osnovu a zrcadlově převrácený bude při uložení do předchozích verzí převeden na křivky.

Corel PHOTO-PAINT X3

 • Prohlížeč Netscape Navigator nepodporuje zvuky pro stavy akcí při přechodu myší pro web.
 • Při použití nástroje Výřez pro větší obrázky byste měli mít k dispozici paměť (skutečnou nebo virtuální) velikosti alespoň trojnásobku velikosti obrázku.
 • Chcete-li využít funkci QuickTimeVR v aplikaci PHOTO-PAINT, musí být instalována aplikace QuickTime verze 6.x.
 • Při práci v systému Windows XP se sadou Service Pack 2 je k zobrazení náhledu rolloverů vytvořených v aplikaci PHOTO-PAINT nutné dočasně deaktivovat blokování automaticky otevíraných oken.
 • Při otevření souborů .cpt předchozí verze (verze 9 a předchozí) v systémech bez instalované shodné podpory písem a jazyků jako v systému, kde byl soubor vytvořen, mohou být atributy typů, například barva a velikost, změněny na výchozí atributy typu písma výchozího systému.

Tisk

 • Pokud je možnost Přetisky dokumentu nastavena na Simulovat, bude výstup převeden na rastrové obrázky. To se nedoporučuje pro práci, u které je kladen velký důraz na barvy.
 • Některé postscriptové výplně se na tiskárnách PS nemusí vytisknout správně.
 • Při tisku na tiskárnu ve stavu ve stavu offline se nezobrazí žádná varovná zpráva.

Vzorníky barev Pantone

Na jaře 2005 společnost Pantone, Inc. uvedla dva nové vzorníky barev: PANTONE color bridge coated a PANTONE color bridge coated EURO. Tyto vzorníky barev nahrazují vzorníky PANTONE solid to process guide coated a PANTONE solid to process guide coated Euro.

Společnost Corel nabízí podporu hodnot simulace CMYK v těchto vzornících. Knihovna PANTONE s označením PANTONE solid to process coated EURO ve skutečnosti obsahuje aktualizované hodnoty obsažené ve vzorníku PANTONE color bridge coated EURO. Bohužel nebylo možné včas změnit název knihovny do doby plánovaného vydání pro tuto verzi aplikace CorelDRAW. Toto označení v budoucnosti upravíme.

Co se týče severoamerické verze vzorníku PANTONE color bridge coated, pokud vyberete barvy PANTONE z knihoven PANTONE solid coated, PANTONE solid uncoated nebo PANTONE solid matte, budou hodnoty CMYK konzistentní s hodnotami v knihovně PANTONE color bridge coated.

Poznámka: Data v knihovně PANTONE solid to process guide coated a PANTONE solid to process guide coated EURO nejsou v tomto vydání podporována.

Další informace o nejnovějších vzornících Pantone získáte pomocí následujících odkazů:
PANTONE color bridge coated - http://www.pantone.com
PANTONE color bridge coated EURO - http://www.pantone.co.uk

Správa barev

 • Barevný režim používaný pro nastavení efektů slouží pouze pro účely zobrazení. Ve výstupu bude automaticky zvolen správný barevný režim na základě barevného prostoru cílového zařízení. Příklad: Pokud exportujete dokument jako soubor RGB JPG, bude použit barevný režim RGB. Pokud tisknete na tiskárnu PostScript, bude použit barevný režim CMYK.

Import/Export

Adobe Illustrator (AI)

 • Soubory aplikace Adobe Illustrator 11 CS2 nejsou při importu souborů AI plně podporovány.

PDF

 • Při importu souborů PDF obsahujících písma, která nejsou v systému nainstalována, může dojít ke změně mezer mezi znaky.
 • V exportovaných souborech PDF nelze zobrazit vložené soubory EPS, vytisknou se však správně.
 • Zachování struktury vrstev v dokumentu a možnosti komprese bitmap JP2 je podporováno pouze při použití kompatibility s formátem Acrobat 6.0.
 • Pro práci s jakkoli chráněnými soubory PDF musíte zadat heslo pro oprávnění. Jestliže soubor PDF není nijak omezen, lze jej otevřít pomocí hesla pro otevření nebo hesla pro oprávnění.
 • Při uložení souboru PDF s textem kódovaným jako ASCII v nastavení PDF nemusí být podporovány některé speciální znaky. Pokud používáte speciální znaky nebo dvoubajtové znaky, nastavte kódování textu Unicode.

Formát DXF (AutoCAD)

 • Možnost Automaticky redukovat uzly odstraní při importu souborů DXF skryté čáry způsobené více zobrazeními v souboru. Nezmění uzly u objektů s křivkami.
 • Import souborů obsahujících 3D objekty může vést k neočekávaným výsledkům.

Formát JP2 (JPEG 2000)

 • Formát souboru JPEG 2000 (JPEG 2000 Standard a JPEG 2000 Codestream) není podporován všemi prohlížeči. K zobrazení souborů uložených v tomto formátu bude pravděpodobně nutné použít modul plug-in.
 • Filtr importu souborů JP2 podporuje formáty JPEG 2000 Standard a JPEG 2000 Codestream.
 • Formát JPEG 2000 Codestream používá při exportu metadat příponu souboru .jp2.

Formát PNG (Portable Network Graphics)

 • Průhlednost u formátu PNG není podporována všemi prohlížeči. Další informace naleznete v dokumentaci prohlížeče.

Formát SVG (Scalable Vector Graphics)

 • Chcete-li v dialogovém okně Export do formátu SVG zobrazit náhled souborů SVG, je nutné použít prohlížeč SVG.
Bitstream Font Navigator
 • Pokud jste v předchozích verzích prostředí CorelDRAW Graphics Suite instalovali aplikaci Bitstream Font Navigator a vytvořili skupiny písem a katalogy písem, budou tyto prostředky zobrazeny ve verzi aplikace Bitstream Font Navigator instalované s tímto produktem. Pokud odinstalujete předchozí verze aplikace Bitstream Font Navigator, budou tyto skupiny a katalogy písem odebrány a budou znovu vytvořeny ve verzi aplikace Bitstream Font Navigator instalované s tímto produktem.

Jazyk VBA (Microsoft Visual Basic for Applications)

Chcete-li v aplikacích CorelDRAW X3 a Corel PHOTO-PAINT X3 používat jazyk Microsoft Visual Basic for Applications, musí být nainstalována aplikace Microsoft Visual Basic for Applications 6.3. Aplikace Microsoft Visual Basic for Applications 6.3 je zahrnuta v instalaci sady CorelDRAW Graphics Suite X3 v části Nástroje a je instalována ve výchozím nastavení v rámci typické instalace.

Příručka programátora v jazyce VBA aplikace CorelDRAW X3

Příručka programátora v jazyce VBA aplikace CorelDRAW X3 vám usnadní automatizaci úkolů a vytváření vlastních řešení pomocí jazyka VBA. Pokud jste instalovali aplikaci CorelDRAW v typické instalaci nebo ve vlastní instalaci zahrnující součást VBA, bude tato příručka k dispozici prostřednictvím odkazu v nápovědě VBA pro aplikaci CorelDRAW nebo prostřednictvím příslušného zástupce sady CorelDRAW Graphics Suite X3 v nabídce Start.

Aktualizace maker aplikace CorelDRAW 12 na aplikaci CorelDRAW X3

Chcete-li zajistit, aby makro napsané pro aplikaci CorelDRAW 12 fungovalo správně v aplikaci CorelDRAW X3, bude pravděpodobně nutné změnit názvy tříd, metod a vlastností, případně parametry makra.

Složky GMS v cestě uživatelského profilu

Soubory GMS jsou obvykle ukládány do složek GMS ve složkách aplikací CorelDRAW Graphics Suite X3\Draw a CorelDRAW Graphics Suite X3\CorelPHOTO-PAINT. Pokud uživatel nemá oprávnění k zápisu do těchto složek, budou složky GMS uloženy do složek Draw a CorelPHOTO-PAINT.

Použití doplňků v rámci omezeného uživatelského účtu systému Windows XP

Chcete-li v rámci omezeného uživatelského účtu používat doplňky, postupujte následovně (v příkladu je použita aplikace Corel PHOTO-PAINT):

 1. Do systému, ve kterém chcete spouštět doplňky, se přihlaste s oprávněním správce.
 2. Spuštěním programu regsvr32.exe pro doplněk vytvoříte ID tříd a klíče registru, což může provést pouze správce.
 3. Spusťte program regedit.exe. Přejděte na klíč HKEY_CURRENT_USER/Software/Corel/CorelDraw/13.0/Corel PHOTO-PAINT/Addins.
 4. Vyberte klíč požadovaného doplňku (například PhotoPaint.Addin1).
 5. V nabídce Registr klepněte na příkaz Exportovat soubor registru. Vyberte možnost Vybraná větev, do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
 6. Přihlaste se pod omezeným uživatelským účtem a spusťte program regedit.exe.
 7. V nabídce Registr klepněte na příkaz Importovat soubor registru, určete soubor .reg exportovaný v kroku 5 a klepněte na tlačítko Otevřít.
 8. Nyní můžete v rámci omezeného uživatelského účtu spouštět příslušný doplněk.

Zkušební verze, akademická verze a verze OEM

Ve zkušební verzi, v akademické verzi a ve verzi OEM nejsou k dispozici všechny součásti. Mezi nedostupné součásti mohou patřit aplikace Corel, funkce a nástroje jiných výrobců a soubory s přidaným obsahem. Aplikace a dokumentace mohou na některé z těchto součástí přesto odkazovat.

Odborná pomoc

Odborná pomoc není k dispozici pro verze OEM, verze v neoznačeném obalu, verze dodávané pouze na disku CD, zkušební verze a akademické verze produktů Corel. Další informace naleznete na webovém serveru www.corel.com/support.

Sada CorelDRAW Graphics Suite X3 Service Pack 1

Byla vylepšen celkový výkon a stabilita aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT. Došlo k vylepšení v následujících oblastech.

Pracovní plocha aplikace

 • Procházení seznamem příkazů v dialogovém okně Přizpůsobení již nezpůsobuje nestabilitu aplikace.
 • Je možné přizpůsobit příkazy v nabídce Upravit aplikace Corel PHOTO-PAINT.
 • Výběr položky plovoucího okna nástrojů v dialogovém okně Přizpůsobení již nezpůsobuje odebrání této položky z okna nástrojů.
 • Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní ukotvitelných panelů Text, Krok a opakování a Zešikmení.
 • Používáte-li vlastní pracovní plochu, která obsahuje palety barev na obrazovce, budou tyto palety barev zobrazeny při příštím spuštění aplikace CorelDRAW.
 • Byl vylepšen panel vlastností Nástroj Tvar, který usnadňuje úpravu několika vybraných objektů.
 • Bylo vylepšeno pole Seznam písem.

Ovládací prvky pro práci s rastry a rastrové efekty

 • V aplikaci CorelDRAW již převod objektů na rastry v rámci stejného barevného prostoru nezpůsobí posun barev.
 • Barvy stínů v barevném prostoru RGB jsou zobrazeny a reprodukovány správně i v případě, že byly zakomponovány do prostoru CMYK (a naopak).

Barva

 • Vlastní přímé barvy použité v obrázcích Device N jsou nyní uloženy se souborem a nejsou standardně nastaveny jako černé.
 • Přechodové výplně s výplněmi ve směru hodinových ručiček se nyní zobrazují v režimu zobrazení Rozšířené s přetiskem.

Poznámka: Po instalaci sady Service Pack 1 může u souborů aplikace CorelDRAW obsahující obrázky Device N s vlastními přímými barvami dojít po otevření v aplikaci CorelDRAW ke změně hodnot nebo názvů barev.

Filtry pro import a export

Formát AI (Adobe Illustrator)

 • Provedete-li v aplikaci CorelDraw kruhový převod souboru Adobe Illustrator, nedojde již k posunům objektů na stránce.
 • Soubory Adobe Illustrator jsou nyní po otevření v aplikaci CorelDRAW zarovnány na střed stránky.
 • Soubory AI obsahující objekty AI a EPS jsou nyní importovány spolehlivěji.

DXF

 • Již nedochází k posunu textu v importovaných souborech DXF.

Formát JPEG (JPG)

 • Soubory JPEG si nyní po otevření v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT zachovávají rozlišení podle dat EXIF.

Formát PDF (Portable Document Format)

 • Možnost Kódování textu: Unicode lze nyní uložit do stylu vytváření souboru PDF.
 • Ve výchozím nastavení jsou všechny soubory PDF kompatibilní s aplikací Adobe Illustrator otevírány a importovány pomocí filtru Import PDF, pokud se nerozhodnete použít filtr AI.
 • Jsou-li vektorové objekty s obrysem typu Měřítko podle obrázku uloženy do formátu PDF, mají výsledné soubory menší velikost.
 • Filtr Publikovat do souboru PDF nyní podporuje obrázky s paletami a soubory s plnobarevnými vzorovými výplněmi.
 • Filtr pro import z formátu PDF nyní podporuje soubory PDF s cíli PDF (záložkami) a soubory PDF vytvořené pomocí aplikace Quark 6.5 a obsahující obrázky s daty OPI.

Formát PLT (HPGL Plotter)

 • U exportovaných souborů PLT již nedochází k posunu objektů.

EPS/PRN/PS

 • Soubory EPS s průhledným obrázkem v hlavičce, importované s nastavenou možnosti Umístit jako EPS se nyní chovají podle očekávání.
 • Při importu souborů PRN vytvořených pomocí aplikace CorelDRAW X3 jsou zachovány rozměry objektů.
 • Při importu několika souborů EPS budou nastavení vybraná při prvním zobrazení dialogového okna Import použita pro všechny soubory EPS.
 • Soubory EPS vytvořené pomocí aplikace CorelDRAW X3 již při výstupu z předchozích verzí aplikace CorelDRAW nebo Corel Ventura nevracejí chyby výstupu jazyka PostScript.

Formát PSD (Adobe Photoshop)

 • Při exportu souborů s ořezovými cestami z aplikace Corel PHOTO-PAINT do formátu Adobe Photoshop (PSD) bude ořezová cesta zachována.

Formát TIF (TIFF Bitmap)

 • Soubory TIF exportované z aplikace Corel PHOTO-PAINT nyní mohou mít průhledné pozadí.

Ovládací prvky a atributy objektů

 • Bylo vylepšeno vyhledávání a náhrada barev v aplikaci CorelDRAW.
 • Objektový model VBA nyní podporuje operace vrácení.

OLE

 • Při úpravách objektu OLE na místě je zachováno nastavení pracovní plochy.

Diagnostika

 • Dialogové okno Diagnostika publikování do souboru PDF podporuje znaky s diakritikou.

Tisk

 • Funkce Hromadný tisk byla vylepšena a lépe podporuje soubory CSV.
 • Soubory obsahující přechodové výplně se nyní na postscriptových tiskárnách vytisknou lépe.
 • U souborů vytvořených v předchozích verzích aplikace CorelDRAW a obsahujících přímé barvy již při tisku nedochází k výstupu prázdných stránek.
 • Na tiskárnách s povolenou podporou formátů PPD lze vytisknout několik kopií dokumentu.
 • Objekty obsahující vzorové výplně, u nichž byla změněna velikost či které byly zkoseny nebo otočeny, jsou na postscriptových tiskárnách vytištěny správně.
 • Čtvercové výplně s libovolným nastavením Výplň okraje se nyní ve výstupu PostScript Level 3 zobrazují správně.
 • Byl vylepšen tištěný výstup textů a objektů neobsahujících obrysy a obsahujících síťové výplně s přímými barvami.
 • Byla vylepšena funkce Výstup barevných rastrů ve stupních šedé.
 • Byl vylepšen výkon dialogového okna Náhled.

Poznámky:

 • Je-li v místním nastavení jako oddělovač nastavena čárka, bude postscriptový výstup spolehlivější.
 • U některých plnobarevných vzorových výplní se změněným počátkem souřadnic může docházet k nesprávnému náhledu a výstupu na postscriptových tiskárnách.
 • Při převodu objektů na rastry RGB nejsou zachovávány přetisky.
 • Pokud u souborů obsahujících stíny, oříznutí PowerClip nebo přechodové výplně dochází na nepostcriptových tiskárnách nebo tiskárnách GDI k nesprávnému zařazování či tisku, můžete tyto potíže vyřešit ruční úpravou nastavení v souboru INI pomocí následujícího postupu:
  1. Chcete-li změnit hodnotu v souboru INI v instalační složce, přejděte do složky Graphics13/config a otevřete soubor corelprn.ini.
  2. V oddílu [Config] zadejte pro klíč UseDelayRender hodnotu 0.
  3. Přejděte do složky Documents and settings/USERNAME/Application Data/Corel/Graphics13/User Config, otevřete soubor corelprn.ini a změňte v oddílu [Config] nastavení na hodnotu 0 (UseDelayRender=0).
   Je možné, že budete muset obnovit pracovní plochu podržením klávesy F8 při spuštění aplikace.

Text

 • Možnost Instalovat z katalogu Bitstream Font Navigator v dialogovém okně Nahrazování písem Panose nyní lépe podporuje písma typu Open Type.
 • Bez ohledu na to, zda k vložení symbolů použijete numerickou klávesnici a klávesu Alt nebo ukotvitelný panel Vložit znak, budou symboly vytištěny i zobrazeny správně.
 • Jsou lépe podporovány soubory z dřívějších verzí aplikace CorelDRAW obsahující text v obálce.

Poznámky:

 • Při použití technologie TrueDoc pro vložení písem do dokumentů nejsou podporována dvoubajtová a obousměrná písma.
 • Soubory vytvořené v aplikaci CorelDRAW X3 sestavení 576 obsahující text v obálce nebo text uvnitř objektů se mohou v sadě Service Pack 1 chovat jinak. Soubory uložené s týmiž textovými objekty v sadě Service Pack 1 a otevřené v sestavení 576 se mohou rovněž chovat jinak.

Nástroje

 • Byl výrazně zlepšen výkon a spolehlivost nástroje Interaktivní kontura.
 • Nástroj Interaktivní stín v aplikaci CorelDRAW byl vylepšen a nyní lépe zobrazuje i tiskne jednotlivé stíny.
 • Byl vylepšen nástroj Stín v aplikaci Corel PHOTO-PAINT.
 • Při úpravě objektů v režimu perspektivy jsou výsledky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT lepší.
 • Posouvání s vybraným nástrojem Tvar již nepůsobí potíže s obnovováním.

PowerTRACE

 • Byl vylepšen výkon a podpora automatizace.

Vektorové efekty

 • Byl vylepšen celkový výkon.
 • Převod objektů s efektem Zešikmení na rastry je nyní rychlejší.
 • Práce v aplikaci CorelDRAW s otevřeným ukotvitelným panelem Čočka je nyní jednodušší.

Webové funkce

 • Webové aktivní oblasti se nyní v aplikaci CorelDRAW zobrazují lépe.

Začátek dokumentu


v13.05.11.06_1