Nasza kadra kierownicza

Patrick Nichols

Dyrektor generalny (CEO)

Patrick Nichols

Dyrektor generalny (CEO)

Patrick Nichols dołączył do firmy Corel w roku 2009 i zajmuje stanowisko dyrektora generalnego. Wcześniej sprawował funkcję prezesa firmy WinZip, a także był menedżerem generalnym ds. produktów Corel, Roxio, Pinnacle i ReviverSoft oraz kierował przekształcaniem marek przejmowanych przez firmę Corel i wyznaczał kierunki działań strategicznych dotyczących poszczególnych linii produktów. Patrick odegrał kluczową rolę w sukcesie firmy Corel jako członek zespołu kierowniczego odpowiedzialnego za uzyskanie blisko trzykrotnego wzrostu zysku operacyjnego firmy w ostatnich trzech latach.

Przed dołączeniem do firmy Corel Patrick pracował jako dyrektor generalny grupy Trilogy/Versata i był odpowiedzialny za przejęcia oraz ofertę biznesową firm z grupy Versata. Zanim trafił do grupy Trilogy/Versata, pracował jako menedżer produktu i konsultant techniczny w firmie Microsoft oraz na stanowisku badawczym w Departamencie Obrony i Departamencie Energii ośrodka Cornell Engineering and Theory Center. Uzyskał stopień licencjata na Uniwersytecie Cornell.

Brad Jewett

Dyrektor finansowy (CFO)

Brad Jewett

Dyrektor finansowy (CFO)

Brad Jewett jest dyrektorem finansowym firmy Corel odpowiedzialnym za działania finansowe oraz dotyczące fuzji i przejęć. Dołączając niedawno do kadry kierowniczej firmy Corel, wspomógł ją bogatym doświadczeniem w dziedzinach finansów i zarządzania ryzykiem. Wcześniej był dyrektorem finansowym w firmie OpenLink Financial, gdzie udało mu się wzmocnić jej strukturę kapitałową i umożliwić przejście z regionalnego do globalnego modelu działalności. Ta strategia pomogła firmie OpenLink nie tylko rozwinąć się na tych rynkach, na których już istniała, lecz także rozszerzyć działalność na nowe, czego przykładem jest wprowadzenie nowych usług w chmurze.

Brad wdrażał i prowadził programy zarządzania ryzykiem w firmach Microsoft i BMC Software, dając członkom zarządów tych firm możliwość analizy i kontroli ryzyka materialnego, które mogło w ich przypadku zaistnieć. Jako dyrektor finansowy jednostki biznesowej zarządzał działaniami o budżecie 1 mld USD oraz pomógł przekształcić firmę BMC Software z podmiotu notowanego na giełdzie NASDAQ w prywatną organizację. Ma dyplom MBA z dziedziny finansów, uzyskany na Uniwersytecie Vanderbilta, na wydziale Owen Graduate School of Management, oraz dyplom BBA uczelni University of Texas w Austin.

Chris Carsen

Dyrektor ds. prawnych

Chris Carsen

Dyrektor ds. prawnych

Chris Carsen jest radcą prawnym w firmie Corel. Kieruje zespołem zajmującym się globalnymi działaniami z zakresu zawierania kontraktów, własności intelektualnej, rozstrzygania sporów i zachowania zgodności z przepisami. Chris ma 20-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa dotyczącego branży IT, dzięki czemu doskonale radzi sobie z minimalizowaniem ryzyka korporacyjnego przy zachowaniu wartości dla akcjonariuszy. To kreatywna osoba o dużych umiejętnościach strategicznych i zmyśle biznesowym. Jest cennym partnerem kadry kierowniczej oraz zespołów w przedsiębiorstwie dzielącym się swoją wiedzą i przemyśleniami na różne tematy.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Corel Chris pełniła funkcję starszego wiceprezesa, dyrektora ds. prawnych oraz sekretarza spółki Mattersight Corporation, gdzie przez blisko dekadę stała na czele zespołu zajmującego się planowaniem złożonych transakcji SaaS i prowadzeniem negocjacji z przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście Fortune 500, jak również zarządzaniem własnością intelektualną, przestrzeganiem wytycznych amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, zasad ładu korporacyjnego oraz zasad określonych przez zarząd. Wcześniej była partnerem w firmie Winston & Strawn LLP, gdzie zajmowała się transakcjami z zakresu technologii informacyjnych, poufności, a także innych kontraktów biznesowych i komercyjnych.

Chris uzyskała tytuł doktora prawa na uczelni Cornell Law School i stopień licencjata na kierunku historii i prawa na Uniwersytecie Iowa.

Prasannaa Ganesan

Dyrektor operacyjny (COO)

Prasannaa Ganesan

Dyrektor operacyjny (COO)

Prasannaa Ganesan jest dyrektorem operacyjnym firmy Corel. Kieruje zespołem, który zajmuje się działaniami biznesowymi, rozwojem produktów oraz zarządzaniem wydatkami. Odpowiada za działania w różnych obszarach, takich jak IT, aktywność badawczo-rozwojowa, obsługa klienta, pomoc techniczna, wprowadzanie nowych wersji na rynek i produkcja. Podlegające mu zespoły dostarczają efektywne i skalowalne rozwiązania, które umożliwiają różnym działom przedsiębiorstwa osiąganie celów strategicznych przyjętych przez firmę Corel.

Prasannaa odgrywa kluczową rolę, prowadząc efektywne działania związane z fuzjami i przejęciami, poczynając od badania firm w procesie sprzedaży, a kończąc na ich integracji po kupnie. Zyskał sobie szacunek dzięki silnemu poczuciu odpowiedzialności budżetowej. Przyczynił się istotnie do znacznego zwiększenia rentowności wszystkich grup biznesowych firmy Corel.

Prasannaa dołączył do zespołu jako dyrektor ds. operacyjnych linii WinZip w 2010 roku, a w ostatnim czasie zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. operacji. Przed zatrudnieniem w firmie Corel pełnił funkcję dyrektora ds. realizacji programu i dostaw w firmie Versata oraz Trilogy. Uzyskał tytuł inżyniera na Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy, a następnie magistra elektrotechniki na uczelni North Carolina Agricultural and Technical State University. Wykształcenie techniczne oraz rozległa wiedza fachowa i operacyjna, a także zmysł biznesowy sprawiają, że Prasannaa Ganesan jest niezwykle wartościowym członkiem zespołu firmy Corel.Rob Charlebois

Wiceprezes wykonawczy ds. globalnego handlu elektronicznego i marketingu cyfrowego

Rob Charlebois

Wiceprezes wykonawczy ds. globalnego handlu elektronicznego i marketingu cyfrowego

Rob Charlebois jest wiceprezesem wykonawczym ds. globalnego handlu elektronicznego i marketingu cyfrowego w firmie Corel odpowiedzialnym za międzynarodowe strategie sprzedaży i marketingu online obejmujące wszystkie linie produktów, m.in. Corel, WinZip, Roxio, Pinnacle, ReviverSoft i MindManager. Rob jest związany z naszą firmą od 12 lat. Zajmuje się budowaniem modelu bezpośredniego handlu elektronicznego w firmie Corel, który obecnie odpowiada za blisko 50% całkowitego przychodu firmy. Dzięki doświadczeniu zarówno w dziedzinie technologii, jak i marketingu ma odpowiednie przygotowanie, aby kierować działaniami obejmującymi przekształcenie globalnej platformy marketingowej firmy Corel, wyznaczając kierunek wszystkich etapów relacji z klientami, a także rozwoju technologii zaplecza biznesowego. Wcześniej Rob zajmował stanowisko starszego dyrektora ds. sprzedaży elektronicznej linii WinZip, a także dyrektora działu handlu elektronicznego w firmie Corel.

Przed podjęciem pracy w firmie Corel zajmował różne strategiczne stanowiska w sektorze marketingu w takich firmach, jak Buystream, N-able Technologies czy Nexinnovations. Ma tytuł licencjata nauk politycznych, który uzyskał na Uniwersytecie w Ottawie, oraz dyplom wydziału architektury na Algonquin College. Gdy Rob nie ślęczy nad wynikami finansowymi i wskaźnikami efektywności, gra w hokeja na lodzie lub uprawia wakesurfing na jeziorze Austin.

Jason Wesbecher

Wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu

Jason Wesbecher

Wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży i marketingu

Jason Wesbecher jest w firmie Corel wiceprezesem wykonawczym zajmującym się sprzedażą i marketingiem. Stoi na czele zespołu do spraw sprzedaży globalnej. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w pracy w branży oprogramowania B2B Jason jest autorytetem w firmie. Fascynują go technologie. Doskonale radzi sobie we współpracy z klientami. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora ds. marketingu oraz wiceprezesa wykonawczego działu ds. pozyskiwania klientów w firmie Mattersight. Jest również założycielem firmy Docket projektującej oprogramowanie sprzedażowe, wspieranej przez fundusze Austin Ventures i First Round Capital. Jason pomagał również podczas działaniach związanych z pierwszą ofertą publiczną firmy Jive Software. Zajmował kierownicze stanowiska w zespołach ds. sprzedaży w firmach eLoyalty, Siebel Systems, TIBCO Software i Trilogy.

Ma tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii przyznany przez Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. Zasłynął dzięki swojej pracy w środowisku startupowym Austin. Pisał artykuły do czasopism „Entrepreneur Magazine” oraz „Huffington Post”.

Gérard Métrailler

Wiceprezes wykonawczy ds. produktów o zasięgu globalnym

Gérard Métrailler

Wiceprezes wykonawczy ds. produktów o zasięgu globalnym

Gérard Métrailler jest wiceprezesem wykonawczym odpowiedzialnym za produkty o zasięgu globalnym. Zachowując dbałość o zaspokajanie potrzeb klientów, odpowiada za opracowywanie i przestrzeganie strategii dotyczącej produktów, a także zarządzanie nimi i marketing na całym świecie wszystkich marek oprogramowania spółki Corel, w tym CorelDRAW, MindManager, Clearslide i WinZip. Kierowane przez niego zespoły dostarczają nagradzane produkty i zwiększają przychody poprzez oferowanie klientom możliwości wyboru z całej gamy elastycznych i atrakcyjnych opcji licencjonowania, takich jak licencja stała albo subskrypcja oprogramowania jako usługi (SaaS).

Zanim dołączył do firmy Corel w roku 2003, zajmował różne stanowiska zarządcze w firmach Meeting Maker i Micrografx. Gérard mówi płynnie po angielsku, francusku i niemiecku. Studiował zarządzanie na Uniwersytecie w Lozannie, a także informatykę na uczelni Swiss Federal Institute of Technology w Lozannie. Ma certyfikat doskonałości w dziedzinie biznesu, który uzyskał na uczelni Haas Business School w Berkeley w stanie Kalifornia. W czasie wolnym korzysta ze zdobytej licencji pilota, operując z lotniska Rockcliffe w pobliżu Ottawy.

Jessica Sinden

Wiceprezes ds. sprzedaży globalnej

Jessica Sinden

Wiceprezes ds. sprzedaży globalnej

Jessica Sinden jest wiceprezesem ds. sprzedaży globalnej w firmie Corel. Zajmuje się planowaniem przychodów i sprzedaży, co obejmuje opracowywanie prognoz oraz analiz, a także zarządzanie sprzedażą. Dzięki swojej fascynacji przetwarzaniem danych Jessica dysponuje szeroką wiedzą na każdy temat związany ze sprzedażą produktów firmy Corel, a jej umiejętności analityczne pomagają firmie osiągać sukcesy na rynkach całego świata. Jessica dołączyła do firmy Corel w 2002 roku. Wcześniej pełniła funkcję menedżera ds. rozwoju nowych obszarów działalności w firmie HK Wentworth. Ma tytuł licencjata zdobyty na uniwersytecie w Durham.