Zasady ochrony prywatności firmy Corel

Firma Corel szanuje i chroni prawo swoich klientów do prywatności. Z tego powodu dbamy o informowanie naszych klientów o tym, w jaki sposób są wykorzystywane i zabezpieczane ich dane osobowe. Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą informacji gromadzonych przez firmę Corel oraz jej podmioty zależne („firma Corel”) za pośrednictwem witryn internetowych, produktów i usług, które wyświetlają te zasady, w tym produktów i usług świadczonych przez firmę Corel w trybie offline. Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą produktów i usług aktualnie oferowanych przez firmę Corel.

Firma Corel nie kontaktuje się w celach marketingowych z klientami, którzy nie wyrazili na to zgody. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych, logując się na swoje konto w witrynie internetowej firmy Corel, używając danych uwierzytelniających (adresu e-mail i hasła) oraz klikając opcję „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji”.

Firma Corel nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim bez uzyskania zgody klientów, z wyjątkiem zapisów w punktach 2, 6, 7 i 16 niniejszych zasad ochrony prywatności.

ODWIEDZAJĄC WITRYNY INTERNETOWE FIRMY COREL, UŻYWAJĄC LUB DOKONUJĄC ZAKUPU PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ COREL, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE DZIAŁANIA OPISANE W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ WYRAŻA ZGODĘ NA UŻYCIE TYCH INFORMACJI W SPOSÓB OPISANY W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI.

1. DANE GROMADZONE PRZEZ FIRMĘ COREL

Firma Corel może gromadzić uzyskane od klientów informacje dotyczące ich tożsamości, a także osobistych preferencji w odniesieniu do produktów firmy. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku dokonywania zakupu produktów firmy także informacje dotyczące karty kredytowej. Firma Corel stara się gromadzić wyłącznie niezbędne informacje. Na przykład od nabywcy produktu firmy Corel wymagamy podania nazwiska i adresu, abyśmy mogli wysłać do niego produkt, oraz danych karty kredytowej, aby można było zrealizować płatność. Uważamy za swój obowiązek powiadomić użytkownika w jakim celu i jakie informacje są pobierane, przed lub podczas ich pobierania. Jeśli będą potrzebne dodatkowe dane osobowe użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby w chwili gromadzenia informacji poinformować użytkownika o rodzaju potrzebnych informacji, celu ich gromadzenia oraz sposobie ich wykorzystania, tak aby użytkownik mógł podjąć świadomą decyzję o udostępnieniu tych danych. Jeśli użytkownik zrezygnuje z podania wymaganych informacji, firma Corel może nie być w stanie zrealizować zlecenia użytkownika lub zapewnić niektórych usług.

Informacje osobiste możemy zbierać od użytkowników na kilka sposobów. Mogą to być:

Korespondencja od użytkownika

Kontaktując się z nami pisemnie, klient może podać nam swoje nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe.

Obsługa klienta

Klient może także podać nam swoje dane osobowe, kontaktując się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie pomocy technicznej związanej z naszymi produktami lub aby uzyskać informacje ich dotyczące.

Kampanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub zwykłej, na które klient wyraził zgodę

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, informując o uaktualnieniach, nowych produktach, promocjach lub ofertach specjalnych, którymi użytkownik wykazał zainteresowanie. W odpowiedzi na te wiadomości użytkownik może udostępnić nam swoje dane osobowe. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać materiałów promocyjnych i informacyjnych od naszej firmy, można wykonać instrukcję anulowania subskrypcji znajdującą się pod koniec każdej wiadomości e-mail, kontaktując się z nami pod adresem lub zmieniając preferencje, logując się do swojego konta za pośrednictwem naszej witryny internetowej za pomocą poświadczeń użytkownika (adresu e-mail i hasła) oraz klikając opcję „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji”.

Rejestracja produktów

Po zarejestrowaniu produktu firmy Corel użytkownik jest proszony o podanie informacji, które umożliwią zapisanie go w bazie jako właściciela produktu firmy Corel, co pomoże nam w świadczeniu usług i dostarczaniu informacji.

Instalacja i korzystanie z produktów

Podczas instalacji i korzystania z produktów firmy Corel możemy wykorzystać dane klienta dotyczące rodzaju używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, sprzętu, innego oprogramowania zainstalowanego w systemie, adresu IP oraz funkcji tych produktów i usług w sposób, który ułatwi nam tworzenie, ocenę i weryfikację naszych produktów i usług.

Zakupy

Jeśli użytkownik chce zakupić produkty firmy Corel w jej sklepie internetowym lub telefonicznie, prosimy o podanie informacji, które umożliwią zrealizowanie zamówienia, czyli danych karty kredytowej oraz adresu odbiorcy.

Życiorysy

Dane osobowe otrzymujemy także od osób starających się o pracę w firmie i przesyłających w tym celu swój życiorys, ale dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

Ankiety

Od czasu do czasu możemy przeprowadzać ankiety w zakresie naszych produktów i usług. Udział w tych ankietach jest dobrowolny. W ankietach użytkownik może udostępnić nam swoje dane osobowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi innej zgody, informacje te mogą być wykorzystywane jedynie w celu identyfikacji typów interesujących użytkownika ofert, produktów lub usług oraz na potrzeby doskonalenia oferty naszych produktów i usług.

2. CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ ZGROMADZONE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH

Firma Corel może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

Rejestracja produktu

Informacje podawane przy rejestracji służą do celów dokumentacyjnych i pomagają firmie Corel w świadczeniu pomocy w razie skontaktowania się klienta z działem obsługi klienta. Ponadto na podstawie tych informacji firma Corel informuje użytkownika o mogących go interesować uaktualnieniach, nowych produktach, promocjach itp.

Instalacja i korzystanie z produktu

Informacje zgromadzone podczas instalacji mogą być wykorzystywane przez firmę Corel w celu (i) uwierzytelnienia i okresowej weryfikacji praw udzielanych użytkownikowi w ramach licencji; (ii) określenia dostępności nowych aktualizacji produktów przed wysłaniem użytkownikowi informacji na ten temat; (iii) przesyłania przez firmę Corel komunikatów w produktach na żądanie użytkownika.

Kupowanie produktów

Gdy użytkownik zakupi produkty w sklepie internetowym firmy Corel lub bezpośrednio w dziale obsługi klienta firmy, informacje podane przez użytkownika posłużą do obsługi płatności i wysłania produktów do użytkownika.

Biuletyny

Dane osobowe klienta mogą zostać wykorzystane w celu przesłania biuletynów informacyjnych zawierających artykuły i informacje, które w naszej ocenie mogą zainteresować klienta.

Informacje o produktach firmy Corel

Bardzo ważne są dla nas opinie klientów dotyczące naszych produktów i wszelkich funkcji, które zdaniem klientów powinny się w przyszłości w naszych produktach znaleźć. W związku z tym możemy wykorzystywać dane personalne użytkowników w celu skontaktowania się z nimi i przesłania im informacji o produktach, aktualizacjach, promocjach i nowościach, którymi mogą być zainteresowani użytkownicy.

Analiza wewnętrzna

Informacje podane nam przez użytkownika mogą posłużyć do prowadzenia wewnętrznej statystyki i analizy, do oceny i doskonalenia wygody użytkowania witryny przez rozpoznawanie preferencji klientów i trendów zakupowych, co możemy wykorzystać do celów marketingowych oraz do działań operacyjnych i prac rozwojowych.

Aktualizowanie informacji

Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu upewnienia się, że informacje w naszej bazie są prawidłowe, w celu uzyskania dodatkowych informacji lub poinformowaniu użytkownika o niezrealizowanej transakcji.

Specjalne programy współpracy

Podejmujemy współpracę z innymi firmami, aby dostarczać naszym klientom unikatowe produkty lub usługi w ramach programów partnerskich („program współpracy”). Wykorzystanie przez firmę Corel i firmy z nią współpracujące informacji udostępnionych przez użytkownika jest ograniczone do konkretnego programu, do którego przystąpił użytkownik. W programie współpracy użytkownik udziela firmie Corel oraz firmie współpracującej pozwolenia na gromadzenie informacji, przesyłanie aktualizacji, informacji o promocjach i nowych produktach lub usługach w ramach programu współpracy. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez firmy współpracujące dołożymy wszelkich starań, aby poinformować użytkownika o tym fakcie, a dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy współpracującej.

3. INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

Zawsze, kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub uzyskuje dostęp do informacji za pośrednictwem produktu firmy Corel, nasz serwer WWW automatycznie zbiera dane o wizycie i poddaje je agregacji („informacje automatyczne”). Do informacji automatycznych należą: adresy URL lub domeny witryn internetowych, z których nastąpiło przejście, typ przeglądarki, system operacyjny, otwierane strony oraz data i godzina wizyty. Informacje automatyczne gromadzone przez firmę Corel są wykorzystywane do tworzenia statystyk oraz w celach marketingowych.

Informacje te pomagają nam w lepszym zrozumieniu naszych klientów i ich preferencji. Wykorzystujemy również te dane do przygotowywania skutecznych kampanii reklamowych, tworzenia nowych możliwości handlowych i przygotowywania konkursów. Informacje automatyczne są ponadto przydatne podczas rozwijania naszej witryny internetowej i nadzorowania korzystania z niej. Firma Corel może ponadto udostępniać informacje automatyczne partnerom w zakresie łączenia marek w celu optymalizacji treści, banerów i promocji, które przedstawiane są użytkownikom w naszych witrynach.

4. USUŃ PLIKI UŻYTKOWNIKA

Niektóre z naszych produktów mogą umożliwiać przechowywanie, wysyłanie, odbieranie, edytowanie, synchronizowanie, udostępnianie, organizowanie lub zarządzanie plikami i folderami (w tym wszelkimi informacjami lub danymi przechowywanymi w tych folderach) („pliki użytkownika”). Możemy rejestrować i przechowywać informacje dotyczące rozmiarów i nazw wszystkich plików użytkownika udostępnianych za pośrednictwem tych produktów. Ponieważ nazwy przesyłanych plików użytkownika nie są traktowane jak dane osobowe, zaleca się nie dodawać poufnych danych osobowych udostępnianych przez użytkownika za pośrednictwem tych produktów i usług.

5. NARZĘDZIE FACEBOOK CONNECT

Firma Corel oferuje użytkownikom witryny Facebook możliwość komunikowania się ze znajomymi oraz udostępniania informacji w witrynie Facebook za pomocą narzędzia Facebook Connect. Decydując się na połączenie konta w witrynie naszej firmy z kontem w witrynie Facebook, użytkownik udziela nam pozwolenia na publikowanie informacji za pomocą swojego konta w witrynie Facebook, dostęp do danych profilu użytkownika w witrynie Facebook oraz wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników w witrynie Facebook znajdują się w zasadach ochrony prywatności w witrynie Facebook. Ponadto ustawienia konta w witrynie Facebook pozwalają określić poziom prywatności.

6. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Firma Corel nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim bez uzyskania zgody klientów (na przykład za pomocą opcji dostępnych na koncie użytkownika), z wyjątkiem zapisów w punktach 2, 6, 7 i 16 niniejszych zasad ochrony prywatności.

Podmioty stowarzyszone i zależne

Informacje podane przez użytkownika możemy udostępniać firmom będącym własnością lub pod kontrolą firmy Corel Corporation. Firmy te są zobowiązane do przestrzegania niniejszych zasad.

Działania wewnętrzne

Możemy ponadto udostępniać zgromadzone dane osobowe klientów niezależnym firmom audytorskim działającym w naszym imieniu w celu zapobiegania piractwu i księgowania dochodów na wewnętrzne potrzeby naszej firmy, pod warunkiem przestrzegania niniejszych zasad przez te firmy.

Oferty promocyjne

Zarejestrowany klient firmy Corel uzyskuje możliwość otrzymywania informacji o nowościach i ofert specjalnych od firmy Corel i innych firm, które w naszym przekonaniu mogą oferować produkty lub usługi interesujące dla użytkownika. Jeśli użytkownik wyrazi odpowiednią zgodę, możemy wysyłać mu aktualności i oferty specjalne oraz udostępniać jego dane osobowe innym firmom, które mogą przesyłać bezpośrednio do użytkownika informacje o swoich produktach i usługach.

Usługodawcy

Okresowo możemy zlecać firmom zewnętrznym świadczenie w naszym imieniu takich usług, jak przetwarzanie transakcji (w tym transakcji realizowanych kartą kredytową), przetwarzanie i dostarczanie wiadomości, oferowanie pomocy technicznej, hostowanie witryn internetowych, gromadzenie, przechowywanie lub usuwanie informacji oraz przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących naszych produktów i usług. Czasami konieczne jest udostępnianie informacji tym firmom zewnętrznym, aby umożliwić im świadczenie odpowiednich usług. Na przykład udostępnianie informacji firmie zewnętrznej oferującej usługi handlu elektronicznego w celu umożliwienia realizacji transakcji zakupu. Firmy te otrzymują tylko informacje niezbędne do świadczenia usług i mają prawo do wykorzystania udostępnionych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług zamówionych przez firmę Corel oraz zgodnie z instrukcjami i zasadami firmy Corel.

7. UJAWNIENIE INFORMACJI NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH DO TEGO ORGANÓW

Chociaż dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności użytkowników, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy zmuszeni przez prawo do ujawnienia informacji osobistych, w dobrej wierze uznając, że do takiego działania zobowiązuje bieżące postępowanie sądowe, nakaz sądowy lub postępowanie prawne oraz w celu ochrony praw, własności lub zapewnienia bezpieczeństwa firmy Corel, jej klientów lub innych podmiotów.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ochrony danych osobowych. Ponieważ żadna transmisja danych w Internecie nie jest w 100% zabezpieczona przed kradzieżą, zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych użytkowników.

9. SZYFROWANIE

Zamówienia, które otrzymuje sklep internetowy firmy Corel, w tym dane karty kredytowej, w przypadku przeglądarek obsługujących szyfrowanie 128-bitowe są szyfrowane z zastosowaniem protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

10. PLIKI TYPU COOKIE

Pliki cookie to informacje tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do pliku przeglądarki internetowej na dysku twardym komputera, dzięki czemu witryna „zapamiętuje” użytkownika oraz inne dane. Pliki cookie mogą być przesyłane przez witryny internetowe lub inne podmioty, na przykład firmy reklamowe. Sam plik nie służy do odczytywania informacji na komputerze użytkownika (poza zawartością pliku cookie). Jest to jedynie identyfikator używany przez witrynę internetową, za pośrednictwem której został umieszczony na dysku twardym. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być pobierane przez ten sam serwer w celu identyfikacji komputera, a następnie dostosowywania, śledzenia lub regulowania użytkowania witryny na podstawie informacji przechowywanych na serwerze-hoście.

W naszej witrynie internetowej możemy używać plików typu cookie. Używając plików cookie, możemy automatyzować dostęp oraz funkcje wprowadzania danych w naszej witrynie internetowej, na przykład w celu korelowania zamówień online w przypadku zakupów dokonywanych w witrynie, dostosowywania naszej witryny do preferencji i zainteresowań użytkownika lub indywidualizowania promocji lub marketingu. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam śledzenie użytkowania naszej witryny internetowej i ustalanie na tej podstawie tych obszarów, które są użyteczne lub popularne, oraz tych, które takie nie są, dzięki czemu witrynę możemy skutecznie ulepszać i aktualizować. Zatwierdzeni partnerzy reklamowi firmy Corel lub inne firmy współpracujące w zakresie programów współpracy w usługach online mogą używać własnych plików cookie.

Większość przeglądarek internetowych może ostrzegać użytkownika o używaniu plików cookie albo całkowicie odmawiać przyjęcia plików cookie. Użytkownik może zdecydować, czy chce akceptować pliki typu cookie — w tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jeśli obsługa plików typu cookie zostanie wyłączona, korzystanie z interaktywnych funkcji witryny może być niemożliwe.

Więcej informacji na temat wyłączania obsługi plików cookie można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej lub w witrynie internetowej Federalnej Komisji Handlu pod adresem http://www.ftc.gov/ftc/cookies.shtm.

Firma Corel nie używa plików cookie w technologii Flash.

Mixpanel: Wykorzystujemy Mixpanel jako podstawowe narzędzie analityczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów i usług. Dzięki temu możemy rozwijać aplikację pod kątem potrzeb klientów. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Mixpanel oraz rezygnacji z usługi można znaleźć tutaj.

UWAGA: Aby na przeznaczonej do tego stronie zrezygnować z usługi śledzenia produktu, należy skorzystać z przeglądarki Internet Explorer, nawet jeśli normalnie używasz innej przeglądarki. https://mixpanel.com/optout/

11. HIPERŁĄCZA

W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać łącza do innych witryn internetowych, które mogą być prowadzone przez naszych partnerów w zakresie łączenia marek, lub do niepowiązanych firm, uznanych przez nas za potencjalnie interesujące dla użytkownika. Takie witryny internetowe nie podlegają niniejszym zasadom ochrony prywatności i firma Corel nie ręczy za ich postępowanie z informacjami osobistymi użytkowników. Zalecamy użytkownikom sprawdzanie zasad ochrony prywatności każdej witryny internetowej na początku odwiedzin.

12. POKOJE ROZMÓW, GRUPY DYSKUSYJNE, BLOGI I INNE LOKALIZACJE INTERAKCYJNE

W witrynie internetowej firmy Corel mogą być dostępne pokoje rozmów, grupy dyskusyjne, blogi lub inne fora umożliwiające użytkownikom komunikację online. Niektóre z forów umożliwiają publikowanie zdjęcia w profilu użytkownika, udostępnianie informacji o płci i wieku oraz wyświetlanie nazwy użytkownika lub jego prawdziwego imienia i nazwiska (jeśli zdecyduje się na taką opcję). Wszelkie informacje publikowane online w ramach takich forów stają się ogólnodostępne i firma Corel nie może ich kontrolować ani nie jest odpowiedzialna za ewentualne wykorzystanie takich informacji przez podmioty trzecie.

13. DZIECI

Witryna firmy Corel jest skierowana do odbiorcy ogólnego i nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do zbierania informacji od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Firma Corel nie sprzedaje produktów przeznaczonych do zakupu przez dzieci. Oferowane przez nas produkty dla dzieci są przeznaczone do zakupu przez osoby dorosłe. Nigdy w sposób świadomy nie prosimy o podanie danych osobowych przez dzieci w wieku poniżej 13 lat bez zgody rodziców z możliwością jej zweryfikowania. Zgodnie z postanowieniami amerykańskiej ustawy Children's Online Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności dzieci online), dzieciom w wieku poniżej 13 lat nie wolno podawać w tej witrynie żadnych informacji osobistych. Zachęcamy rodziców i opiekunów, aby nadzorowali i towarzyszyli swoim dzieciom podczas korzystania z Internetu, a także pomagali chronić ich prywatność, prosząc ich o niepodawanie żadnych danych osobowych w Internecie bez zgody rodzica lub opiekuna. Ponadto rodzice powinni zapoznać się z coraz liczniejszymi programami filtrującymi informacje w Internecie zgodnie z wybranymi opcjami i wytycznymi rodziców. Jeśli okaże się, że użytkownik w wieku poniżej 13 lat podał swoje dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców, usuniemy takie informacje z naszej bazy danych.

14. DOSTĘP DO INFORMACJI, ICH MODYFIKOWANIE ORAZ DOKŁADNOŚĆ

Podejmujemy uzasadnione działania dla pewności, że informacje, które otrzymujemy od użytkownika, są dokładne i aktualne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, sprawdzenia ich dokładności oraz zmodyfikowania nieprawidłowych informacji. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić preferencje, logując się do swojego konta za pośrednictwem naszej witryny internetowej za pomocą poświadczeń użytkownika (adresu e-mail i hasła) oraz klikając opcję „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji”. Można także przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe, kontaktując się z nami pod adresem privacy@corel.com.

Aby nie otrzymywać wiadomości dotyczących produktów, usług i działań marketingowych, nie brać udziału w żadnych bezpośrednich działaniach marketingowych i telemarketingowych oraz ankietach, aby zostać usuniętym z list wysyłkowych lub w jakikolwiek inny sposób ograniczyć wykorzystanie lub udostępnianie swoich danych osobowych przez naszą firmę, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@corel.com lub zmieniając preferencje, logując się do swojego konta za pośrednictwem naszej witryny internetowej za pomocą poświadczeń użytkownika (adresu e-mail i hasła) oraz klikając opcję „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji”.

Jeśli w niektórych naszych produktach na bieżąco wyświetlane są wiadomości online (np. przesłane przez centrum wiadomości), istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania komunikatów wyświetlanych w uruchomionym produkcie (np. aktualizacji). W tym celu należy zmienić preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości w produkcie. Wszelkie zmiany w preferencjach przesyłania wiadomości w tym produkcie nie spowodują jednak zmiany ogólnych preferencji użytkownika dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Corel. Zmiany w ogólnych preferencjach użytkownika dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Corel nie spowodują zmiany w preferencjach przesyłania wiadomości w tym produkcie.

15. ZACHOWYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Informacje nie będą przechowywane przez nas dłużej niż jest to konieczne na potrzeby związane z celem ich gromadzenia, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa lub ze względu na prowadzony proces sądowy. Gdy takie dane nie są już potrzebne, starannie usuwamy je wszystkie z naszych baz danych. W niektórych przypadkach dane osobowe nie mogą zostać usunięte. W takim wypadku poinformujemy użytkownika o tym fakcie oraz podamy przyczyny takiego stanu.

Zgodnie z zapisami w punkcie 6, możemy korzystać z usług firm będących podmiotami trzecimi, aby w naszym imieniu fizycznie zbierały, przechowywały i usuwały informacje o użytkownikach. Wszystkie takie firmy muszą stosować się do niniejszych zasad.

16. TRANSFERY BIZNESOWE

Informacje zebrane przez firmę Corel traktowane są jako majątek firmy. Gdyby firma Corel, jakakolwiek firma zależna, oddział lub części jej majątku zostały nabyte przez inną firmę, takie informacje mogłyby należeć do transferowanego majątku. W takim wypadku firma nabywająca może wykorzystywać takie informacje zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności (lub innymi zasadami obowiązującymi w chwili gromadzenia danych użytkownika). Pragniemy dodać, że informacje przesłane lub zgromadzone po tej operacji mogą podlegać nowym zasadom ochrony prywatności wdrożonym przez firmę będącą następcą nabytego podmiotu.

PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI W STANIE KALIFORNIA

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym Stanu Kalifornia użytkownik ma prawo zażądać dostarczenia od firm mających siedzibę w tym stanie listy podmiotów, którym zostały przekazane dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego w ostatnim roku. Ponadto według tych przepisów, jeśli w firmie obowiązują zasady ochrony prywatności, użytkownik może wyrazić zgodę lub zrezygnować z wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez inne podmioty (na przykład firmy reklamowe) do celów marketingowych. Alternatywnie firma może poinformować użytkownika o możliwych opcjach ujawniania informacji.

Firma Corel zalicza się do drugiej grupy firm: udostępnia użytkownikowi instrukcje na temat wyrażania zgody lub rezygnowania z wykorzystywania danych osobowych przez inne podmioty do celów marketingu bezpośredniego. Z tego względu nie musimy prowadzić ani udostępniać listy innych podmiotów, które otrzymały od nas dane osobowe użytkownika do celów marketingowych w ciągu ostatniego roku.

18. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Informacje mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza województwem, krajem lub innym obszarem administracyjnym użytkownika, w którym przepisy w zakresie ochrony danych osobowych mogą zapewniać mniejszą ochronę niż w miejscu zamieszkania użytkownika. Jeśli użytkownik mieszka poza Kanadą i zdecyduje się na przekazywanie nam informacji, należy pamiętać, że dane osobowe mogą być przekazywane do Kanady i przetwarzane w tym kraju. Przesłanie takich informacji po zaakceptowaniu niniejszych Zasad ochrony prywatności oznacza wyrażenie zgody na takie przekazywanie danych.

19. ZMIANY W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI

Dbamy o ciągły rozwój naszej firmy i stosowanych praktyk. Tym samym, zmianom podlegają również zasady obowiązujące w naszej firmie. W związku z tym firma Corel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach ochrony prywatności. Wprowadzone zmiany będą publikowane w witrynie Corel.com. Zachęcamy naszych klientów, aby od czasu do czasu odwiedzali naszą stronę zawierającą zasady ochrony prywatności w celu śledzenia w nich zmian. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych zasadach ochrony prywatności, które rozszerzają zakres wykorzystywania danych osobowych użytkownika, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz poproszony o zaakceptowanie zmian w wiadomości e-mail lub w naszej witrynie internetowej.

20. KONTAKT

Wszelkie żądania dostępu do informacji o użytkowniku lub modyfikowania tych informacji oraz pytania dotyczące niniejszych zasad należy wysyłać na następujący adres e-mail: privacy@corel.com.

Firma Corel udostępnia swoim klientom możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień. Można na przykład zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail, wykonując operacje opisane w wiadomości e-mail dotyczącej rezygnacji. Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić preferencje dotyczące otrzymywania określonych informacji i zmienić swój profil w witrynie internetowej firmy Corel, logując się do swojego konta za pośrednictwem naszej witryny internetowej za pomocą poświadczeń użytkownika (adresu e-mail i hasła) oraz klikając opcję „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji”.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2011