Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma Corel Corporation oraz jej spółki powiązane (zwane łącznie: „firma Corel” lub „my”) zobowiązały się chronić prywatność użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat sposobu postępowania z informacjami oraz o dostępnych użytkownikowi wyborach dotyczących wykorzystania przez firmę Corel informacji, które mogą zostać użyte w celu zidentyfikowania tożsamości użytkownika („Dane osobowe”). Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej („UE”), należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące użytkowników z UE, znajdujące się w punkcie 5 poniżej.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wykorzystania przez firmę Corel informacji gromadzonych za pośrednictwem wszelkich naszych zasobów sieciowych (zwanych łącznie „Witrynami”) lub naszego oprogramowania bądź produktów naprawczych (zwanych łącznie „Produktami”). Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie takie informacje pochodzące od użytkownika, jakie opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Nie sprzedajemy danych użytkownika żadnym osobom trzecim.

1. Dane, które przetwarzamy oraz cele przetwarzania

Przetwarzamy różne rodzaje danych w różny sposób zależnie od sposobu interakcji pomiędzy nami i użytkownikiem. Niektóre dane są przetwarzane automatycznie, kiedy użytkownik odwiedza nasze Witryny lub korzysta z naszych Produktów. Inne dane są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik sam je nam dostarcza (np. korzystając z formularzy internetowych w celu skontaktowania się z nami lub przesyłając treści na nasze Witryny).

Dane, jakie przetwarzamy, jeśli użytkownik odwiedza nasze Witryny:

Nawet jeśli użytkownik tylko odwiedza jedną z naszych Witryn, jego komputer lub urządzenie automatycznie przesyła informacje techniczne na nasze serwery WWW; informacje takie zapisujemy w plikach dziennika, a obejmują one następujące „Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej”:

 • data i godzina wizyty oraz czas trwania użytkowania naszej Witryny;
 • adres IP urządzenia użytkownika oraz dostawca usług internetowych (ISP);
 • adres URL odsyłający do naszej witryny oraz adres docelowy przy opuszczaniu naszej Witryny;
 • odwiedzone podstrony naszej Witryny;
 • dane o sekwencji uruchamianych łączy; oraz
 • informacje dotyczące urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ i wersja przeglądarki, a także ustawienia, zainstalowane wtyczki i system operacyjny).

Przetwarzamy Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej, aby umożliwić użytkownikowi przeglądanie naszej Witryny i zapewnić jej działanie. Przetwarzamy także Informacje dotyczące użytkowania witryny internetowej na potrzeby przeprowadzania analizy wydajności Witryny w celu nieustannego ulepszania jej i korygowania błędów, by zapewnić bezpieczeństwo informacyjno-technologiczne oraz działanie naszych systemów, a także zapobiegać nadużyciom i je wykrywać. Przetwarzamy tego typu informacje w formie danych zagregowanych i pseudonimowanych w celu analizowania trendów, administrowania Witrynami, śledzenia ruchów użytkownika w Witrynie oraz gromadzenia danych demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości lub w celu ulepszania naszych działań marketingowych (w tym przedstawiania użytkownikowi spersonalizowanych reklam wynikających z jego zainteresowań), a także w celu poprawiania doświadczenia użytkownika w naszej Witrynie i zagwarantowania bezpieczeństwa naszych systemów IT.

W celu przetwarzania Informacji dotyczących użytkowania Witryny internetowej korzystamy z plików cookie i podobnych technologii. Aby zapoznać się z naszą Informacją o plikach cookie, należy kliknąć tutaj.

Dane, które przetwarzamy, jeśli użytkownik korzysta z naszych Produktów:

Firma Corel przetwarza Dane osobowe, kiedy użytkownik instaluje i rejestruje jeden z naszych Produktów. Niektóre z tych informacji są przetwarzane automatycznie podczas instalacji naszych Produktów. Odnosi się to do następujących „Informacji dotyczących instalacji Produktu”:

 • typ przeglądarki użytkownika,
 • system operacyjny,
 • urządzenie,
 • inne programy w systemie użytkownika,
 • adres IP,
 • wersja produktu.
 • identyfikator sprzętu lub komputera,
 • tylko w przypadku subskrypcji oprogramowania CorelDRAW — identyfikator profilu.

Podczas rejestracji naszych Produktów prosimy o podanie określonych „Informacji dotyczących rejestracji Produktu”, takich jak (pogrubienie wskazuje pozycje obowiązkowe):

 • imienia i nazwiska użytkownika;
 • adresu pocztowego, w tym kraju;
 • numeru telefonu.
 • w przypadku określonych produktów programowych adresu e-mail i/lub klucza licencyjnego/numeru seryjnego (niezbędnych do weryfikacji zakupu)
 • w przypadku produktów wymagających skonfigurowania regionalnych standardów wideo, kraju lub regionu (niezbędnych ze z względu na unikalność standardów wideo kraju/regionu)

Wykorzystujemy Informacje dotyczące instalacji Produktu oraz Informacje dotyczące rejestracji Produktu w celu prowadzenia rejestru licencji użytkownika uprawniającej do korzystania z produktu (tzn. uwierzytelniania i okresowego weryfikowania praw licencyjnych do produktu w celu zapobiegania piractwu) oraz w celu oferowania użytkownikowi usług naprawczych i wsparcia technicznego. Wykorzystujemy te informacje również w celu przesyłania w ramach produktu komunikatów z informacjami o produktach, funkcjach lub usługach oferowanych przez firmę Corel.

Gromadzimy informacje dotyczące sposobu wykorzystywania naszych Produktów przez użytkownika po ich instalacji i rejestracji. Konkretne „Informacje dotyczące korzystania z Produktu” różnią się w zależności od tego, z jakiego Produktu użytkownik korzysta, i mogą obejmować:

 • dane o uruchamianiu produktu,
 • dane identyfikacyjne urządzeń (ang. hardware fingerprint),
 • wykorzystanie funkcji,
 • kliknięcia na stronie,
 • informacje o rejestracji.

Przetwarzamy Informacje dotyczące korzystania z Produktu, aby móc ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszych produktów i usług, poddać je ewaluacji i sprawdzić, w jaki sposób się odbywa. Przetwarzamy również Informacje dotyczące korzystania z Produktu w celu prowadzenia naszych wewnętrznych statystyk oraz analiz, a także w celu ewaluacji i ulepszania wrażeń użytkownika doświadczanych podczas użytkowania Produktów poprzez poznawanie preferencji klientów i analizowanie danych typu „crash data”.

Ponadto niektóre z naszych produktów mogą pozwalać użytkownikowi na przechowywanie, przesyłanie, otrzymywanie, edytowanie, synchronizowanie, udostępnianie lub inne organizowanie plików i folderów (w tym wszelkich informacji lub danych przechowywanych w tych folderach) („Pliki użytkownika”) oraz zarządzanie nimi. Zapisujemy i przechowujemy informacje dotyczące rozmiarów i nazw wszystkich Plików użytkownika, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem tych Produktów.

Dane, które przetwarzamy wyłącznie, jeśli użytkownik je nam poda:

W różnych sytuacjach podczas wchodzenia w interakcję z nami za pośrednictwem naszych Witryn lub Produktów użytkownik może podać nam Dane osobowe, w tym:

Dane konta: w niektórych z naszych Witryn („Witryny interaktywne”) użytkownik może zarejestrować konto przy użyciu swojego adresu e-mail i samodzielnie utworzonego hasła. Jeśli użytkownik rejestruje jeden z naszych Produktów, automatycznie tworzy konto, z którego może korzystać w celu zarządzania Produktami, na które posiada licencję, oraz ustawieniami komunikacji, w tym aktualizować swoje Dane osobowe. W Witrynach interaktywnych użytkownik może utworzyć profil, który może zawierać jego Dane osobowe. Przechowujemy dane konta użytkownika, by użytkownik mógł komunikować się z innymi w naszych Witrynach interaktywnych. Niektóre z naszych Witryn interaktywnych oferują publicznie dostępne blogi lub fora. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp za pośrednictwem zarejestrowanego konta, oraz przez wszelkie osoby przeglądające strony społeczności jako niezarejestrowani użytkownicy.

Dane transakcji: W związku z zakupami dokonywanymi online w sklepie internetowym Corel przez naszych sprzedawców online, takich jak Cleverbridge AG i inni, przetwarzamy Dane osobowe użytkownika, które udostępnia nam nasz sprzedawca online. Te dane mogą obejmować:

 • informacje rozliczeniowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, przynależność biznesową (nazwę firmy lub organizacji);
 • typ kupowanego produktu;
 • kwotę płaconą w walucie użytkownika;
 • identyfikator subskrypcji;
 • adresy URL związane z subskrypcją (takie jak adres URL strony potwierdzenia zakupu, adres URL anulowania subskrypcji, adres URL pliku PDF faktury).

Szczegółowe wymagane informacje można sprawdzić w formularzu dostępnym w punkcie zakupu. Dane te będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia, do celów rozliczeniowych oraz do wewnętrznej księgowości.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych o Twoich instrumentach płatniczych, takich jak numery kart kredytowych, numery kont bankowych czy kont PayPal. Informacje te są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez naszych sprzedawców internetowych.

Dane dotyczące wsparcia klienta: użytkownik może kontaktować się z nami, wykorzystując różne formularze internetowe oraz funkcje czatu w naszych Witrynach. Użytkownik może na przykład skorzystać z formularzy kontaktowych w celu poproszenia o pomoc techniczną lub informacje dotyczące statusu jego zamówienia, a także może w inny sposób skontaktować się z naszym zespołem wsparcia klienta. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika przetwarzamy adres IP użytkownika oraz jego dane kontaktowe, a także treść jego zapytania. Usuwamy te dane niezwłocznie po rozwiązaniu kwestii, której dotyczy zapytanie przesłane przez użytkownika.

Dane z ankiet: od czasu do czasu możemy przeprowadzać badania ankietowe dotyczące naszych produktów i usług. Udział w naszych ankietach jest dobrowolny, niemniej jeśli użytkownik bierze udział w naszej ankiecie, może podać nam swoje dane osobowe. Bez zgody użytkownika przetwarzamy takie informacje wyłącznie w celu ustalenia typów Produktów, które mogą go interesować, oraz w celu zarządzania ofertami dotyczącymi naszych Produktów i ulepszania ich.

Dane dotyczące kampanii wykorzystujących pocztę elektroniczną i przesyłki reklamowe: od czasu do czasu możemy kontaktować się z naszymi klientami bezpośrednio drogą pocztową, telefoniczną lub przy użyciu poczty elektronicznej w celu informowania o naszych aktualizacjach, nowych produktach, promocjach i ofertach specjalnych, co do których użytkownik poinformował nas, że chce je otrzymywać (w tym nasz biuletyn). Nie przesyłamy jednak użytkownikowi żadnych informacji handlowych niezwiązanych z Produktami, które użytkownik zakupił od nas, chyba że użytkownik udzielił nam uprzedniej jednoznacznej zgody na przesyłanie takich informacji. Należy zauważyć, że w każdej chwili można cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Odpowiadając na tego rodzaju kampanię, użytkownik może podać nam dane osobowe, które wykorzystamy we wskazanym celu. Punkt 5 poniżej zawiera informacje o tym, w jaki sposób w ustawieniach konta użytkownika można zmienić preferencje dotyczące komunikacji.

Specjalne programy współpracy: możemy współpracować z inną spółką w celu oferowania użytkownikowi wyjątkowych produktów lub usług („Program współpracy”). Wykorzystanie przez nas Danych osobowych użytkownika ogranicza się do konkretnych Programów współpracy, do których użytkownik dołączył lub z których zdecydował się skorzystać. Informujemy również użytkownika o konkretnych Danych osobowych, które udostępniamy, oraz o celu ich udostępniania przed ich udostępnieniem partnerowi, z którym współpracujemy.

Dane kandydata: jeśli użytkownik chciałby starać się o zatrudnienie w firmie Corel, może zgłosić swoją kandydaturę przez Internet w witrynie www.corel.com/pl/ na stronie Careers. Dane kandydata przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na jego zgłoszenie. Dane zostaną usunięte (i) w ciągu sześciu (6) miesięcy od finalizacji aplikacji w przypadku osób aplikujących do firm Corel UK Limited lub Corel GmbH lub (ii) w ciągu dwóch lat od finalizacji aplikacji w przypadku osób aplikujących do wszelkich innych jednostek firmy Corel, przy czym w obu przypadkach dane mogą być przechowywane bez ograniczenia czasowego, jeśli osoba aplikująca udzieli wyraźnej zgody na przechowywanie danych na potrzeby kontaktu w sprawie przyszłych ofert pracy.

Dane dotyczące kontaktów biznesowych i możliwości sprzedaży: jeśli użytkownik jest kontaktem biznesowym lub potencjalnym sprzedawcą, który podał nam swoje Dane osobowe, przechowujemy jego dane w naszej bazie danych, by móc odnosić się do wcześniejszych rozmów biznesowych przeprowadzonych z użytkownikiem, przekazywać użytkownikowi dodatkowe informacje o naszych Produktach lub służyć użytkownikowi pomocą w zakupie naszych Produktów. Możemy również udostępniać Dane osobowe użytkownika przedstawicielom handlowym zatrudnionym w naszych lokalnych spółkach powiązanych lub dystrybutorom, tak by mogli współpracować z użytkownikiem w celu realizacji wszelkich zamówień naszych Produktów dokonywanych przez użytkownika. Naszych europejskich sprzedawców można znaleźć, przeglądając tutaj w poszukiwaniu wyszukiwarki sprzedawców firmy Corel oraz tutaj, w poszukiwaniu wyszukiwarki sprzedawcy oprogramowania MindManager.

2. Udostępnianie Danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika traktujemy z zachowaniem ostrożności i poufności, a osobom trzecim przekazujemy je wyłącznie w zakresie opisanym poniżej. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy Danych osobowych ani nimi nie handlujemy z osobami trzecimi w żadnych celach promocyjnych. Nasze spółki powiązane, dystrybutorzy lub usługodawcy przetwarzają Dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi i zobowiązali się przestrzegać surowych wymogów umownych dotyczących bezpieczeństwa danych użytkownika (w tym między innymi niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności).

Spółki powiązane: firma Corel jest spółką globalną, posiadającą oddziały na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach i na Tajwanie. Udostępniamy dane naszym spółkom zależnym w toku naszej zwykłej działalności gospodarczej. Jeśli na przykład jeden z naszych dystrybutorów kontaktuje się z użytkownikiem w naszym imieniu, dane dotyczące tego kontaktu są udostępniane odpowiedniej spółce zależnej firmy Corel, takiej jak Corel GmbH w Niemczech. Ogólne informacje o naszych spółkach powiązanych oraz ich adresy pocztowe znajdują się na stronie https://www.corel.com/pl/contact-us/.

Usługodawcy: firma Corel przesyła dane do usługodawców, którzy umożliwiają nam prowadzenie naszej Witryny oraz wprowadzanie na rynek, sprzedaż i dostawę naszych Produktów. Powyższe obejmuje podmioty dostarczające narzędzia umożliwiające śledzenie i pliki cookie naszych zewnętrznych dostawców, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomagające nam przetwarzać transakcje, w tym transakcje z użyciem kart kredytowych, zarządzać wysyłką i przetwarzaniem zamówień, oferować wsparcie klienta, zarządzać relacjami z klientem (np. Salesforce.com), prowadzić hosting Witryn (jak Amazon Web Services), gromadzić, przechowywać lub usuwać informacje o użytkowniku lub przeprowadzać analizy statystyczne dotyczące naszych Witryn (np. Google). Od czasu do czasu udostępniamy również Dane osobowe niezależnym audytorom działającym w naszym imieniu w celach przeciwdziałania piractwu oraz na potrzeby księgowości dotyczącej dochodów w związku z wewnętrznymi operacjami prowadzonymi w toku naszej działalności. Czasem potrzebujemy udostępnić dane użytkownika takim spółkom, by mogły świadczyć nam stosowne usługi.

Usługodawcy świadczący usługi hostingu dokumentów/plików: następujące informacje są zbierane jedynie podczas używania funkcji opcjonalnych w oprogramowaniu WinZip firmy Corel: Do inicjowanego przez użytkownika udostępniania oraz przechowywania plików i łączy do plików przy użyciu poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, komunikatorów internetowych i usług chmury wymagane jest podanie danych logowania. Do inicjowanego przez użytkownika udostępniania przy użyciu poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych wymagane może być podanie i zapisanie opcjonalnych danych kontaktowych w celu umożliwienia klientowi dostępu do nich w przyszłości. Dane te nie są udostępniane w żadnym celu żadnym osobom trzecim. Informacje te są przechowywane jedynie lokalnie, na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika do przetwarzania danych.

Transakcje biznesowe: jeśli firma Corel będzie przedmiotem transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną spółkę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, do których odnosi się niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, dane użytkownika prawdopodobnie znajdą się wśród przenoszonych aktywów i w takim przypadku użytkownik zostanie z uprzedzeniem poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub wyraźnej informacji na naszych Witrynach o tego rodzaju zmianie własności lub zmianie w wykorzystywaniu Danych osobowych użytkownika, a także o wszelkich wyborach przysługujących użytkownikowi odnośnie do jego Danych osobowych (w tym, w stosownych przypadkach, o jego prawie do sprzeciwu wobec takiego przekazania danych).

Organy władzy publicznej: mimo że dokładamy wszelkich starań, by zachować prywatność użytkownika, możemy potrzebować ujawnić dane osobowe w przypadkach wymaganych przepisami prawa, np. kiedy w dobrej wierze uznamy, że działanie takie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z toczącym się postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub sporem bądź innym procesem prawnym lub działaniem (niezależnie od tego, czy podjęła je firma Corel) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Corel, naszych użytkowników lub osób trzecich. Przekazujemy dane organom władzy publicznej, takim jak organy ścigania lub organy podatkowe wyłącznie w przypadku prawnego zobowiązania do takiej czynności na podstawie wniosku o udzielenie informacji otrzymanego od odpowiednich organów.

Oferty promocyjne: jako zarejestrowany klient firmy Corel użytkownik ma możliwość otrzymywania aktualności i ofert specjalnych od firmy Corel dotyczących naszych Produktów lub produktów osób trzecich, które w naszym mniemaniu mogą oferować produkty lub usługi mogące interesować użytkownika.

3. Okres przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Dane osobowe użytkownika przez okres konieczny w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych. W związku z tym przechowujemy dane tak długo, jak zobowiązuje nas do tego relacja umowna z klientem. Po rozwiązaniu umowy będziemy przechowywać Dane osobowe jedynie w zakresie i przez czas wymagany przez obowiązujące prawo. Wszystkie inne dane zostaną usunięte natychmiast po anulowaniu przez klienta subskrypcji naszych Produktów lub innych usług. Jeśli pozostałe dane nie są już wymagane w celu spełnienia zobowiązań prawnych, będą one regularnie usuwane, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest wymagane w celu zapewnienia dowodów lub aby roszczenia nie uległy przedawnieniu.

4. Przeglądanie danych użytkownika i żądanie ich zmiany

Użytkownicy z UE: punkt 5 poniżej zawiera opis ustawowych praw wynikających z rozporządzenia RODO

Klienci mogą aktualizować, usuwać, uzyskiwać dostęp do swoich danych konta oraz zmieniać je poprzez edycję swoich rekordów użytkownika, grupy lub zespołu.W celu zaktualizowania profilu klienta należy zalogować się na swoje konto w witrynie https://www.corel.com/pl/ i kliknąć opcję „Moje konto”. Aby zaktualizować dane rozliczeniowe klienta, należy skontaktować się z działem wierzytelności, pisząc na adres corelar@iqbackoffice.com. Osoby bez własnego konta proszone są o kontakt z nami zgodnie z punktem 8 poniżej.

W przypadku subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail od firmy Corel można zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości tego typu, klikając opcję anulowania subskrypcji na końcu marketingowej wiadomości e-mail. Aby zostać usuniętym ze wszystkich list marketingowych firmy Corel, można wykonać powyższy proces. Klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania wszystkich transakcyjnych wiadomości e-mail związanych z ich kontem Corel, ale mogą zmienić swoje ustawienia konta (zgodnie z opisem powyżej), aby zmniejszyć częstotliwość otrzymywania od firmy Corel określonych wiadomości e-mail z powiadomieniami lub całkowicie z nich zrezygnować.

5. Informacja dla mieszkańców UE:

Administratorem danych jest firma Corel Corporation, 1600 Carling Avenue Ottawa ON K1Z 8R7, Kanada. Naszym przedstawicielem w UE jest firma Corel GmbH, Landsbergerstr. 302 80687 Monachium, Niemcy.

Użytkownik nie jest zobowiązany prawem do przekazywania firmie Corel Danych osobowych opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Co więcej, relacja umowna zawarta w wyniku zakupu naszych Produktów nie zobowiązuje użytkownika do przekazywania swoich Danych osobowych, Niemniej, niepodanie nam określonych danych lub sprzeciw wobec wykorzystania tych danych może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszych Produktów, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z naszych Produktów.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podczas przetwarzania Danych osobowych użytkowników opieramy się na Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”) — ogólnoeuropejskim rozporządzeniu wprowadzającym standaryzację ochrony danych. Firma Corel przetwarza dane przede wszystkim jako administrator, do celów opisanych powyżej, w punktach 1 i 2 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Cele te odpowiadają naszym prawnie uzasadnionym interesom, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jednocześnie niektóre przetwarzane przez nas Dane osobowe są wymagane w celu wykonywania postanowień umowy zawartej z użytkownikiem lub podjęcia działań na wniosek użytkownika przed zawarciem z nim umowy. Na przykład jeśli klient wyrazi zainteresowanie zakupem jednego z naszych Produktów, wypełniając formularz internetowy, będziemy przetwarzać przesłane Dane osobowe w celu odpowiedzi na ten wniosek. Może to obejmować udostępnienie Danych osobowych klienta jednemu z naszych autoryzowanych dystrybutorów, który następnie wykorzysta je w celu zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani prawem do przekazywania w indywidualnych przypadkach określonych informacji organom ścigania i organom podatkowym na ich żądanie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych są wymagania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). Gdy przetwarzamy Dane osobowe użytkownika za jego jednoznaczną zgodą, zgodnie z artykułem 6 (1) a) RODO, podstawę prawną przetwarzania tych Danych osobowych stanowić będzie owo oświadczenie zgody.

Przekazywanie danych poza obszar UE lub EOG

Podstawowym miejscem prowadzenia działalności firmy Corel jest Kanada, uznawana za „państwo trzecie” w rozumieniu RODO. Państwa trzecie nie są ogólnie uznawane za zapewniające ten sam poziom ochrony, który gwarantuje UE, niemniej firma Corel zapewnia odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych użytkowników — zgodnie z decyzją 2002/2/WE Komisji Europejskiej Kanada jest uznawana za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych w kwestii organizacji komercyjnych, takich jak firma Corel.

Zadbaliśmy o to, aby nasze umowy z usługodawcami i podmiotami stowarzyszonymi zawierały ścisłe zapisy w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych.

Profile użytkowników

Danych użytkowników używamy w celach „Profilowania”. Oznacza to, że wykorzystujemy ich dane, aby zapewniać dostosowane usługi na podstawie ich wcześniejszych zachowań, a także wyświetlać spersonalizowane reklamy. Pragniemy jednak podkreślić, że w żadnym wypadku nie przetwarzamy i nie analizujemy Danych osobowych użytkownika w kontekście Profilowania w sposób, który spowodowałby zautomatyzowane podjęcie decyzji powodującej skutki prawne wobec użytkownika lub mogącej w podobny sposób poważnie mu zaszkodzić.

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego Danych osobowych

Osoby fizyczne dysponują określonymi prawami jako „Osoby, których dane dotyczą”. Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

prawo do informacji i dostępu do danych zgodnie z artykułem 15 RODO,
prawo do sprostowania danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO.

Dodatkowo użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do właściwego organu nadzorczego zgodnie z artykułem 77 RODO, ale jedynie w zakresie przetwarzania danych przeprowadzanego przez nas we własnym imieniu, w roli administratora danych. W przypadku gdy firma Corel przetwarza dane w imieniu osoby trzeciej, w celu skorzystania z tych praw należy odnieść się do podmiotu pełniącego funkcję administratora danych.

Należy zauważyć, że w każdej chwili można skutecznie cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń zgody wydanych nam przed wejściem RODO w życie.

Informacje na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

1. Prawo do sprzeciwu w przypadkach indywidualnych

Oprócz praw wymienionych powyżej użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów). Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu artykułu 4 ust. 4 RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie przedstawić uzasadnienie dla przetwarzania, które przeważy nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub też jeśli przetwarzanie danych ma na celu dochodzenie roszczeń, ich wykonanie lub obronę przed nimi. Należy również pamiętać, że w przypadku zaprzestania przetwarzania danych w wyniku sprzeciwu użytkownika nasze Witryny i Produkty mogą przestać być dla niego dostępne lub mogą stać się dostępne jedynie w ograniczonym zakresie.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamowych

Użytkownik ma także prawo do wyrażenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym subskrypcji naszych newsletterów lub reklam spersonalizowanych. Dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez użytkownika jego Dane osobowe nie będą już przetwarzane w przyszłości.

6. Informacje dla mieszkańców Kalifornii

Firma Corel nie sprzedaje danych osobowych klientów w zamian za świadczenia pieniężne ani inne.

Zgodnie z ustawą California Consumer Protection Act („CCPA”) mieszkańcom Kalifornii przysługuje pięć praw konsumenckich, których firma Corel będzie przestrzegać:

 • Prawo do wiedzy na temat tego, jakie dane osobowe są zbierane
 • Prawo do wiedzy na temat tego, czy i komu udostępniane lub sprzedawane są dane osobowe
 • Prawo do sprzeciwu wobec sprzedaży danych osobowych
 • Prawo do dostępu do własnych danych osobowych
 • Prawo do jednakowych usług i cen, również dla klientów, którzy korzystają ze swoich praw dotyczących prywatności

Każdy Klient, który chce skorzystać ze swojego prawa do dostępu do własnych danych osobowych będących w posiadaniu firmy Corel, musi przesłać do firmy Corel możliwy do zweryfikowania wniosek w jeden z następujących sposobów:

Informujemy, że wniosek w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy ustawy CCPA złożyć może jedynie osoba będąca mieszkańcem Kalifornii (lub, w przypadku osoby nieletniej, prawny opiekun takiej osoby).

7. Aby uzyskać informacje dotyczące osób przebywających w Chińskiej Republice Ludowej, kliknij tutaj.

8. Zbieranie danych od dzieci

Witryny firmy Corel nie są przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 18 lat i nie zbieramy celowo żadnych informacji od użytkowników w wieku poniżej 18 lat. W przypadku gdy rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało firmie Corel Dane osobowe lub też w inny sposób firma Corel w sposób niecelowy uzyskała te informacje, powinien skontaktować się z nami pod adresem privacy@corel.com, a usuniemy te dane z naszych serwerów.

9. Zmiany

Corel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Powiadomienia o istotnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będziemy przekazywać za pośrednictwem naszych Witryn co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem takich zmian.

10. Dane kontaktowe

Aby skorzystać z praw dotyczących Danych osobowych (opisanych powyżej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności) lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@corel.com.

Zachęcamy do użycia formularza, do którego prowadzi łącze — zapewni to największą sprawność rozpatrywania zgłoszenia. Prosimy nie używać tego formularza do zgłaszania problemów technicznych ani innych kwestii niezwiązanych bezpośrednio z ochroną prywatności danych ani z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W kwestiach technicznych należy kontaktować się z działem wsparcia klienta firmy Corel pod adresem https://support.corel.com/hc/en-us/requests/new lub działem wsparcia użytkownika oprogramowania MindManager pod adresem https://www.mindjet.com/contact/.

11. Ograniczone wykorzystanie danych użytkownika przez Google

Użycie informacji otrzymanych z interfejsów API Google jest zgodne z zasadami dotyczącymi danych użytkowników sklepu Chrome Web Store, w tym z wymogami ograniczonego wykorzystania.

Jakie informacje są zbierane i/lub wykorzystywane?

Aktywność użytkownika — jedyną aktywnością użytkownika, o której zbieramy informacje, jest Twoja interakcja z aplikacją Corel Vector oraz odwiedzanie naszej witryny internetowej (coreldraw.com/en/product/vector). Te informacje są wykorzystywane do poprawy Twojej wygody korzystania z produktu oraz do ustalenia Twojej ogólnej lokalizacji geograficznej.

Dane osobowe — jeśli zarejestrujesz się w aplikacji Corel Vector, możemy zbierać o Tobie następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Zdjęcie
 • Identyfikator użytkownika

Informacje dotyczące uwierzytelniania — wszystkie zbierane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do aplikacji Corel Vector.

Ostatnia aktualizacja: październik 2022