Nové podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a licenční smlouvy s podnikovým uživatelem (BULA): Často kladené dotazy

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Následující shrnutí je uvedeno pouze pro vaše pohodlí. Přečtěte si prosím příslušnou smlouvu EULA a/nebo BULA, kde najdete úplné podmínky vaší smlouvy s námi.

Aktualizace našich licenčních smluv s koncovým uživatelem

Aktualizovali jsme naši licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a vytvořili jsme novou licenční smlouva s podnikovým uživatelem (BULA). Tuto stránku jsme vytvořili, abychom vás upozornili na nejvýznamnější změny naší smlouvy EULA a klíčová ustanovení naší nové smlouvy BULA. Přečtěte si také celou smlouvu EULA a/nebo BULA.

 • Tyto smlouvy platí pro všechny stávající i nové uživatele od 8. března 2022.
 • Je možné, že se vám budou zobrazovat e-maily nebo vyskakovací zprávy v produktech týkající se nové smlouvy EULA a/nebo BULA.
 • Jste-li podnikovým uživatelem Parallels® Remote Application Server (RAS), platí pro vaše používání Parallels RAS i nadále vaše licenční smlouva s poskytovatelem služeb nebo licenční smlouva pro zákazníky Remote Application Server. Smlouva BULA se nevztahuje na používání Parallels RAS podnikovými uživateli.

Vytvoření licenční smlouvy s podnikovým uživatelem (BULA)

Pokud jste si do 8. března 2022 zakoupili podnikový produkt nebo službu (obchodní nabídka), podléhá vaše používání obchodní nabídky smlouvě BULA. Smlouva BULA nahrazuje naše smlouvy EULA z doby před 8. březnem pro všechny příslušné verze našich podnikových produktů a služeb. Všechny nákupy obchodních nabídek po 8. březnu 2022 se budou řídit smlouvou BULA.

Naše současné obchodní nabídky jsou podnikové edice produktů Corel® a Parallels®, nákupy více licencí podnikových edic produktů WinZip®, nákupy pěti nebo více licencí podnikových edic produktů MindManager®, všechny nákupy programu CorelSure Maintenance pro některý z produktů Corel nebo WinZip (kromě produktů uvedených níže v části „Produkty, na které se nevztahuje smlouva BULA“) a MindManager Software Assurance and Support (MSA) pro pět nebo více licencí produktů MindManager, s výjimkou MindManager Essentials.

Máte-li otázky ohledně obchodních nabídek, kontaktujte nás na adrese softwareteam@corel.com.

Upozornění: Pokud jste si nezakoupili některou z našich obchodních nabídek, bude se na vás vztahovat nová smlouva EULA.

Produkty, na které se nevztahuje smlouva BULA

Smlouva BULA se NEBUDE vztahovat na následující software: Gravit™, Painter® Essentials™, Photo Mirage™, Photo Brush Bundle, WordPerfect® Home and Student, PDF Document Writer, DVD Copy Plus, DVD Movie Factory Pro, Motion Studio 3D, Pinnacle Studio™, DVD Xpack, DVD+AVCHD Xpack, Ultimate Xpack, Roxio® Easy CD & DVD Burning 2/Easy Video Copy & Convert/Roxio VHS to DVD Plus/Roxio LP to MP3, MindManager Essentials, WinZip Mac Edition, System Utilities Suite, Registry Optimizer, Driver Update, WinZip PDF Pro, ZipShare™ a produkty Parallels, které nejsou označeny jako podnikové edice nebo jako Parallels Desktop pro Chrome.

Klíčové informace obsažené ve smlouvě BULA

 • Počet zařízení, na kterých může podnikový uživatel podle smlouvy BULA software používat, nebo počet uživatelů, pro které může podnikový uživatel podle smlouvy BULA software používat.
 • Podrobnosti o variantách použití jednotlivých typů produktů v případě produktů Parallels, WinZip a MindManager.
 • Pokyny k nasazení a používání softwaru ve virtualizovaných prostředích.
 • Podrobnosti o tom, jak podporujeme naše podnikové uživatele po celou dobu životnosti jejich produktů.
 • Možnosti údržby pro podnikové uživatele.
 • Jmenovitá uživatelská práva a omezení, která se vztahují na podnikového uživatele.

Aktualizace naší licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA)

Od 8. března 2022 se všechny verze našich produktů (pokud nejsou uvedeny níže), které nejsou určeny pro podniky nebo firmy, řídí jednotnou smlouvou EULA. Díky tomu mohou naši koncoví uživatelé snáze porozumět svým právům a povinnostem při používání našich produktů.

 • Nová smlouva EULA se nebude vztahovat na naše produkty Ad Remover, ReviverSoft® nebo SimpleStar™ ani na Parallels RAS (kromě Parallels Client), protože tyto produkty mají vlastní licenční podmínky, kterými se bude jejich používání i nadále řídit.

Klíčové změny smlouvy EULA

 • Upřesnili jsme počet zařízení, na kterých může spotřebitel nebo maloobchodní zákazník podle smlouvy EULA software používat.
 • V případě produktů Corel, Parallels, WinZip a MindManager jsme uvedli podrobnosti o variantách použití jednotlivých typů produktů.
 • Upřesnili jsme, že nasazení a používání softwaru ve virtualizovaných prostředích není k dispozici.
 • Poskytli jsme jasnější pokyny pro používání verzí OEM softwaru, které koncoví uživatelé získali se zakoupeným hardwarem.

Dotazy ohledně těchto změn

Zde je několik dotazů, které očekáváme, že v souvislosti s těmito změnami můžete mít.

1. Mám verzi produktu, která není uvedena ve specifických podmínkách smlouvy BULA pro software. Co to znamená?

To znamená, že tato verze není k dispozici jako obchodní nabídka. Neznamená to, že by podnikoví uživatelé nemohli produkt používat – znamená to pouze, že podnikoví uživatelé, kteří si zakoupí licenci k tomuto produktu, se musí řídit omezeními a licenčními metrikami uvedenými ve smlouvě EULA.

2. Mám více licencí na jiné než firemní verze vašich produktů a mám zájem stát se podnikovým uživatelem. Co mám udělat?

Pokud vlastníte více než pět licencí jiné než podnikové verze softwaru Corel, MindManager nebo Parallels a/nebo 100 licencí jiné než podnikové verze WinZipu, můžete mít nárok na upgrade na náš podnikový software nebo na zakoupení služeb údržby.

Upgrade na podnikové verze nebo získání programu CorelSure Maintenance a/nebo MindManager MSA poskytuje softwarové funkce přizpůsobené podnikovým uživatelům, jako je nasazení softwaru offline, použití ve virtualizovaných prostředích, podpora a údržba softwaru a jmenovitá uživatelská práva.

Pokud se chcete stát podnikovým uživatelem, kontaktujte nás na adrese softwareteam@corel.com

3. Jak se liší specifické podmínky pro software MindManager v nové smlouvě EULA a smlouvě BULA od podmínek ve stávající smlouvě EULA?

Většina specifických podmínek pro MindManager ze smlouvy EULA z doby před 8. březnem zůstává nezměněna. Se zavedením nové smlouvy BULA však nová smlouva EULA vylučuje veškerá ustanovení, která se vztahují pouze na podnikové uživatele. Například ustanovení týkající se jmenovitých uživatelů, MSA a nasazení ve virtualizovaných prostředích jsou nyní pouze ve smlouvě BULA.

Díky tomu nyní jasně rozlišujeme mezi:

 • Podmínkami, kterými se řídí používání našeho softwaru jednotlivými spotřebiteli nebo maloobchodními zákazníky, a podmínkami, kterými se řídí používání našeho softwaru podnikovými uživateli.
 • Tím, co zákazník obdrží v rámci licence předplatného, a tím, co v rámci trvalé licence.
 • Podnikovou/firemní verzí softwaru (jejíž používání podléhá smlouvě BULA) a standardní/profesionální verzí softwaru (jejíž používání podléhá smlouvě EULA nebo smlouvě BULA v závislosti na tom, zda si zákazník zakoupil MSA pro tuto verzi).

4. Jak se tato nová změna smlouvy EULA a BULA bude týkat zákazníků v oblasti vzdělávání?

Nová smlouva EULA obsahuje specifické podmínky pro akademické koncové uživatele, kteří používají akademické verze grafického softwaru, softwaru pro digitální média a softwaru pro produktivitu společnosti Corel. Tyto podmínky poskytují jasnější popis toho, kdo může akademickou verzi používat a jaká jsou omezení licence.

Nová smlouva BULA obsahuje specifické podmínky pro používání akademických verzí produktů Corel a MindManager ze strany vzdělávacích institucí. Tyto podmínky poskytují jasnější vysvětlení toho, kteří zákazníci mohou být považováni za vzdělávací instituce a jaká jsou omezení licence.

Specifické podmínky pro oblast vzdělávání v rámci licencí EULA a BULA nahradí podmínky licence Corel Academic Site License společnosti Corel pro zákazníky se sídlem v regionu EMEA a podmínky licence Corel Academic Site License společnosti Corel pro zákazníky se sídlem jinde.

5. Musí koncoví uživatelé podnikového uživatele přijmout smlouvu EULA, pokud podnikový uživatel přijal smlouvu BULA?

Jednotliví koncoví uživatelé podnikových uživatelů (tj. zaměstnanci, konzultanti, zástupci atd.) nemusí smlouvu EULA přijmout. Místo toho nyní při prvním stažení nebo instalaci produktu koncový uživatel odpovědný za přijetí smlouvy BULA jménem podnikového uživatele souhlasí s tím, že všichni koncoví uživatelé v podniku budou smlouvu BULA dodržovat.

POZNÁMKA: Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je produkt Parallels RAS, který má vlastní licenční podmínky a na který se smlouva BULA nevztahuje. Vzhledem k těmto specifickým licenčním podmínkám musí koncoví uživatelé podnikového uživatele Parallels RAS přijmout novou smlouvu EULA.

6. Mám dotaz, který není v tomto dokumentu uveden. Koho mohu kontaktovat?

Pokud máte dotaz, který nebyl zodpovězen výše, obraťte se na svého správce účtu nebo na náš tým podpory s použitím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.