Pro fyzické osoby v Čínské lidové republice

V souladu se zákony Čínské lidové republiky („Čína“) a čínským zákonem o ochraně osobních údajů („PIPL“) poskytujeme obyvatelům Číny další informace. Přečtěte si prosím tyto informace společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů („prohlášení o ochraně osobních údajů“).

Všechny pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam předepsaný v prohlášení o ochraně osobních údajů, které se nachází na adrese https://www.corel.com/cz/corel-privacy-policy/.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa ON K1Z 8R7, Kanada.

Osobní údaje popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nemusíte společnosti Corel poskytovat ze zákona. Smluvní vztah, který jste s námi mohli uzavřít zakoupením našich produktů, dále neznamená povinnost poskytnout vaše osobní údaje. Je však možné, že nebudete moci naše produkty využívat v plném rozsahu nebo v některých případech nebudete moci naše produkty využívat vůbec, pokud nám neposkytnete určité údaje nebo nebudete souhlasit s jejich použitím. Jak je uvedeno v prohlášení o ochraně osobních údajů, působíme po celém světě, a proto může být nutné s vaším souhlasem předat osobní údaje do zemí mimo místo, kde byly původně shromážděny. Osobní údaje týkající se osob v Číně budou zpracovávány mimo Čínu. Tyto osobní údaje můžeme také předávat třetím stranám, které je mohou ukládat nebo předávat mimo Čínu.

Uživatelské profily

Vaše údaje používáme k „profilování“. To znamená, že vaše údaje používáme k vytváření nabídek na míru na základě vašeho předchozího chování a k zobrazování personalizovaných reklam. Nikdy však nebudeme zpracovávat a analyzovat vaše osobní údaje v rámci profilování způsobem, který by vedl k automatizovanému rozhodnutí, které by pro vás mělo právní důsledky nebo vás podobným způsobem významně poškodilo.

Vaše práva související se zpracováním vašich osobních údajů

Jako fyzická osoba v Číně máte jistá práva. V rámci zákona PIPL můžete uplatnit následující práva:

  • Vaše právo na omezení zpracování,
  • vaše právo na přístup k informacím a kopii údajů,
  • vaše právo na opravu,
  • vaše právo na výmaz,
  • vaše právo odvolat souhlas (upozorňujeme, že pokud souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat naše služby a přístup na naše webové stránky),
  • vaše právo na přenositelnost údajů,
  • vaše právo požádat o vysvětlení pravidel, kterými se řídí zpracování vašich osobních údajů, a
  • vaše právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů.

V případě, že působíme jako zpracovatel vašich osobních údajů pro třetí stranu, musíte se při uplatňování těchto práv obrátit na subjekt, který působí jako správce.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv, můžete nás kontaktovat pomocí údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.